Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Ko zamrzi jedamput, mrzi cili život

Bać Iva jedva dočeko da se može krenit na biciglanje. Svaki dan obide cilo selo, jedino se boji krenit u atar. Po selckima sokakevima napravi pešes kilometeri, a i koikoga trefi, pa se do mile volje ispripovida. U ataru više i nema svita ko što bilo raniji godina u vo doba. Nema više kopnje kukuruza, mašinama se posije nariđe, pa se potli par put ošprica i gotovo. Ne daju bože da ga uvati štogod i da spade, ne bi ga imo ko dignit. Niki dan bilo baš lipo vrime, pa se krenijo na biciglanje oma potli fruštuka. U prva dva sokaka dobro pritisko pedale, pa ji za dram prošo. Ni trefijo nikoga, nit čeljade, nit kera. Ščim ositijo znoj na leđi, sto pedalat lakše. Odbiciglo se i do štacije, tamo malo i odanijo. Štacija zapuščana, a svita nema. Ni se tijo baš dugo zadržavat. Ka je vidijo kako sve zaraslo, steškalo mu se. Oma se sitijo kaka to štacija bila pri četrdespedes godina. Bome, bilo onda i ajzibana, danas projdu četiri. To zlo više ni mogo gledat, pa se uputijo sokakom što ide do medana. Krenijo se, ni daleko ni odmako, sustavi ga dida Pera. Veli, niko da naide, nikomu da ispripovidam moje muke. Čekaj da malo podivanimo. Dida Pera svršijo velike škule i u svoje struke bijo na velike cine. Al bijo i dosta priko čeljade. Voljijo svakomu svašta kazat, bilo komu pravo, jal ne. A otkad bać Iva zna za njega, vazdan nikoga mrzijo. »Jesi čo zonoga mojega? Ošo u svit, ni mu ni malo briga za dadu i mater. Sami smo, došli u godine, spopale nas i koikake bole, a on nam ne bi došo ni pružit čašu vode. Zoto sam ga jako izmrzo«, veli dida Pera i otpljune u prav nuz kaldrum. »Bože, dida Pero, pa kako možete izmrznit rođeno dite? A prošli put ka smo divanili rekli ste mi da mrzite sestru, ne možete je očima vidit. Prija toga ste mrzili komšiluk, pa još prija ste izmrzli dadu i mater. I zašto to mene pripovidate? Ja take divane ne voljim, više voljim šalu. A sad mi ostanite u zdravlju, moram se požurit«, veli mu bać Iva. »Čekaj, dite, imam ja tebe još koišta za ispripovidat. Znadeš kako mi država izvarala? E, zoto sam izmrzo i sve političare. Ni nji ne možem očima vidit. Niki dan gledam na televizije kako svitu svašta obećavu, a znam da lažu ko kerovi«, pripovida dida Pera, a svaj se zajapurijo. »E, dida Pero, za to baram ima lika. Pritisnete puce i otrnete televiziju. Tako ćete imat manje nji za mrzit«, veli mu bać Iva, sidne na biciglu i krene se dalje. Još jedan komat čo da dida Pera vada sam sebe pripovida, koga još mrzi. Pedalijo malo brže, da ga ne bi još dozvo i sustavijo. Malo odmako, pa sto lakše pedalat. Misli se, kaka su to čeljad što toliko znadu mrzit sve i svakoga? Nikako ji ni mogo razumit. Vada zoto što mrzit ni zno. A baš su mu ljudi svašta u životu napravili. Ajde, dobro, misli se, ko je taki stvorit, taj znade i mrzit. Al i ako je tako stvorito, kako čeljade može mrzit najrođenije, no što vada o srca stvorijo? Do medana ni ni ošo, ka tribalo smotat u drugi sokak, naki zaštodiran odbiciglo sa upravo dodoma.

Najava događaja

07.06.2020 - Produljen rok prijava za izlaganje na stručnom skupu \\\'Čitanjem do uključenosti\\\'

Programski i organizacijski odbor stručnog skupa Čitanjem do uključenosti koji će se održati 2. i 3. listopada 2020. u Subotici, u čitaonici Gradske knjižnice Subotica (Cara Dušana 2) u okviru XIX. Dana hrvatske knjige i riječi, dana Balinta Vujkova produljio je rok za prijavu izlaganja do 15. srpnja 2020. godine.

Prijave za sudjelovanje s izlaganjem šalju se na adresu izlaganja.skup.Subotica2020@gmail.com.

Povratne informacije potencijalni sudionici s izlaganjem dobit će do 1. kolovoza 2020.

Programski i organizacijski odbor pratit će preporuke svih nadležnih tijela, nacionalnih stožera civilne zaštite i drugih, u vezi s mjerama zaštite širenja zaraze od koronavirusa.

O odgodi ili otkazivanju svi prijavljeni izlagači i sudionici stručnog skupa bit će pravodobno obaviješteni.

Informacije o skupu, programu i prijavi sudionika te konačni program bit će dostupni na mrežnoj stranici Zagrebačkog knjižničarskog društva i mrežnim stranicama Hrvatske čitaonice, Gradske knjižnice Subotica i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

14.06.2020 - Natječaj za Festival bunjevački pisama

Temeljna svrha Festivala bunjevački pisama u Subotici je promocija i popularizacija nove bunjevačke pisme i poticaj svima, a osobito mladima kako bi sami pridonijeli očuvanju i unapređenju kulturne baštine svoga roda i naroda.

PROPOZICIJE NATJEČAJA:

 1. Tekst i glazba trebaju predstavljati život i običaje bačkih Bunjevaca;
 2. Tekst pjesme mora biti pisan ikavicom ili ijekavicom;
 3. Pjesma može imati 3 ili 4 strofe;
 4. Dužina pjesme je od 3 do5 minuta;
 5. Note (melodija, akordi) i tekst treba dostaviti u 2 primjerka;
 6. Uz tekst i melodiju obvezno dostaviti i demo snimku;
 7. Radovi prethodno ne smiju biti izvođeni (premijerno izvođenje);
 8. Jedan autor može dostaviti najviše 3 skladbe;
 9. Primljeni radovi se ne vraćaju;
 10. Radovi se šalju pod šifrom, a rješenje šifre (ime, prezime i adresa autora i kontakt telefon) mora biti u posebnoj, zatvorenoj kuverti;
 11. Nakon odabira najboljih radova, stručna komisija će autore izvijestiti o rezultatima;
 12. Festival se organizira isključivo na volonterskim principima, te se radovi neće honorirati;
 13. Autor skladbe koja je odabrana za izvedbu na festivalu samim njezinim slanjem daje svoj neopozivi pristanak da se skladba studijski snimi i izda na nosaču zvuka i video zapisu radi popularizacije festivala.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja (maja) 2020.

Skladbe slati na adresu:

Vojislav Temunović, Skerlićeva 17 24000 Subotica, ili

HGU FBP, Jo Lajoša 4/a 24000 Subotica;

mail: hgu.fbp@gmail.com

s naznakom: ZA XX. „Festival bunjevački pisama“

Festival će biti održan 27. rujna (septembra) 2020. u Subotici.

 

 • Doček NS2020
 • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
 • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
 • RS APV Pokrainska Vlada
 • VRHRS
 • DUZHIRH
 • Hrvatska Matica Iseljenika
 • DigitalDay