Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Na jezicima nacionalnih manjina

Sastanak na temu »Obrazovanje nacionalnih manjina« održan je 4. ožujka u Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u Beogradu, a vodila ga je državna tajnica Annamária Vicsek. Sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalnih vijeća, među kojima i predsjednica Odbora za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća Margareta Uršal. 
Tijekom sastanka, koji je Uršal ocijenila vrlo korisnim, bilo je riječi o izradi i financiranju programa nastave i učenja materinjeg jezika na jezicima nacionalnih manjina, kao i izučavanju predmeta Jezik s elementima nacionalne kulture. 
Druga velika tema ovoga sastanka bila je posvećena udžbenicima na jezicima i pismu nacionalnih manjina i preliminarnom katalogu udžbenika koji je objavljen na sajtu Ministarstva prosvjete. »Upoznati smo s programom i procedurom oko udžbenika koji se rade na jezicima nacionalnih manjina, kao i s procedurom odobravanja istih, te sa strategijom obrazovanja. Mislim da su ovakvi sastanci izuzetno korisni i smatram da bismo se trebali češće, barem kvartalno organizirati. Na jednom od prethodnih sastanaka iznijeli smo probleme koji se tiču nacionalnih manjina kada je u pitanju obrazovanje, a temeljem toga je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo natječaj koji je usmjeren na obrazovanje u kom su  točno po stavkama određeni prioriteti, a to je rezultat rada koordinacije za obrazovanje«, kaže Uršal. 
Tijekom sastanka državna tajnica je upoznala prisutne i s koncepcijom nove Strategije obrazovanja 2027., kao i s planom unaprjeđivanja jezičnih kompetencija nastavnog kadra koji izvodi nastavu na jezicima nacionalnih manjina, a koji će biti realiziran putem online seminara.     
Ž. V. 

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay