Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Odlična atmosfera na pripremama za državnu maturu u HNV-u

U organizaciji Hrvatskog nacionalnog vijeća od početka listopada u prostorijama HNV-a u Subotici održavaju se pripreme za polaganje ispita državne mature iz predmeta Hrvatski jezik i književnost. Pripremama nazoči jedanaestero maturanata iz Subotice i Sombora. Nastava je koncipirana kao ponavljanje i usustavljivanje gradiva obrađenoga u nastavi Hrvatskoga jezika i književnosti. Okosnicu zato čine nastavni sadržaji, a u pripremi se, osim udžbenika i čitanki, koriste i priručnici za polaganje mature te ispiti dostupni na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.
»Budući da nema školskoga vrjednovanja i ocjenjivanja, atmosfera je na predavanjima opuštenija, no pristup je maturanata ozbiljan što odražava njihovu odlučnost i želju za ostvarenjem što boljeg rezultata na ispitu«, ističe profesor hrvatskoga jezika koji drži satove pripreme Sanjin Ivašić.
Jedna od maturanata je i Regina Dulić, učenica hrvatskog odjela Gimnazije Svetozar Marković u Subotici. Cijelo svoje školovanje pohađa nastavu na hrvatskome jeziku. Prema njezinim riječima, atmosfera na pripremama je odlična, a gradivo se prelazi temeljito i u dovoljno laganom ritmu.
»S obzirom na to da idemo od samih početaka hrvatskoga jezika i književnosti, ima tu još puno posla da se odradi do mature, no uvjerena sam da ćemo uspjeti dovoljno se spremiti za testove koji nas očekuju iduće godine«, objašnjava maturantica.
Iako je još uvijek neodlučna kojim smjerom nastaviti, razmišlja i željela bi upisati Filozofski ili Pravni fakultet u Zagrebu.
»Ovo vrijeme što je još pred nama, pravo je vrijeme za odluke jer se međusobno pomažemo i trenutno nam je svima naredna godina i upisi na fakultete prva odrednica na našim listama prioriteta. Mislim da u ovom vremenu trebamo naglašavati i raditi na našim posebnostima i vrlinama, talentima, kako bismo uz Božju pomoć upoznali što je to toliko jedinstveno u nama što nas šalje na naš pravi put«, zaključuje Regina.
Iako je za njima već više od mjesec dana priprema, svi zainteresirani mogu se u svakom trenutku priključiti, a za detaljnije informacije mogu se obratiti Uredu za obrazovanje u HNV-u. Pripreme se, inače, održavaju četvrtkom od 19.30 sati.
(HNV)

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay