Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Poticaj za bolji i kvalitetniji rad

Na 21. sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća, koja je održana 29. listopada u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu jednoglasno su izglasane odluke o raspodjeli sredstava po natječaju HNV-a za sufinanciranje hrvatskih udruga, te odluka o dodjeli priznanja HNV-a Ban Josip Jelačić, Dr. Josip Andrić, te Pajo Kujundžić za 2019. godinu.

Povećanje sredstava za udruge

Hrvatsko nacionalno vijeće je ove godine raspisalo natječaj za dodjelu sredstava hrvatskim udrugama. Rok za prijavljivanje bio je 3. listopad. Na natječaj je do propisanog roka stiglo 69 prijava, od čega je jedna prijava stigla nakon isteka roka. Minimalan iznos bio je 20.000 dinara, dok je maksimalni bio 230.000 dinara. S novinama natječaja u ovoj godini vijećnike je upoznao član IO HNV-a zadužen za kulturu Darko Sarić Lukendić:
»Masa sredstava koja se dodjeljuje povećana je s 2 milijuna na 3 milijuna dinara, što je povećanje od 50 posto u odnosu na prethodno raspoloživa sredstva na godišnjoj razini, zahvaljujući donaciji Osječko-baranjske županije. Novina je da smo upravo iz tog razloga otvorili natječaje ne samo za hrvatske udruge kulture nego za sve hrvatske udruge. Ove godine smo na natječaju imali udruge koje svoje aktivnosti ostvaruju u području informiranja, obrazovanja ili općenito djeluju kao hrvatske udruge u nekima od ovih područja koja se tiču zaštite manjinskih prava. Također, rok za realizaciju sredstava po ovom natječaju produžili smo do konca kolovoza iduće godine, jer je jedna od čestih primjedbi udruga bila da je prvi kvartal godine teško premostiti, jer nemaju dovoljno sredstava za realizaciju aktivnosti u tom razdoblju. Na koncu, važno je da su maksimalno bile dopuštene dvije aplikacije po udruzi. Neke udruge su to pravo iskoristile, neke su aplicirale sa samo jednim natječajem. Mi smo otvorili i natječaj za redovite aktivnosti, jer je jedna od čestih primjedbi udruga bila da se sredstva redovito odobravaju za manifestativne aktivnosti koje su ograničene na vremenski događaj. Na ovaj način smo pomogli stvaranje i prezentaciju sadržaja na sceni kulturnih udruga u Srbiji«, istaknuo je Sarić Lukendić.

Zaslužena priznanja

Vijećnici su jednoglasno usvojili odluke o dodjeli priznanja Hrvatskog nacionalnog vijeća za 2019. godinu. Usvojen je prijedlog odluke da priznanje Ban Josip Jelačić za društveni rad u hrvatskoj zajednici dobije župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić. Ovu odluku potpredsjednik HNV-a Lazar Cvijin potkrijepio je činjenicama da je Galić u više navrata kontinuirano i velikodušno pomagao hrvatsku zajednicu u Srbiji. Priznanje HNV-a Dr. Josip Andrić za doprinos hrvatskoj kulturi za 2019. godinu će prema odluci vijećnika biti uručeno prof. dr. sc. Milani Černelić. U prijedlogu koji je HNV-u dostavio ZKVH navedeno je da je profesorica Černelić svojim znanstvenim istraživanjima i zapisivanjem običaja sa svojim studentima diljem Vojvodine dala veliki doprinos hrvatskoj zajednici u Srbiji. Jednoglasno je usvojena odluka da ovogodišnje priznanje HNV-a Pajo Kujundžić, za doprinos u procesu ustrojavanja obrazovanja na hrvatskom jeziku bude uručeno Subotičkoj biskupiji.

Financiranje zajedničke manifestacije

Na početku sjednice vijećnici su usvojili i dopunu dnevnog reda dostavljenog od vijećnika Krunoslava Đakovića, a koja se odnosila na financiranje zajedničkih manifestacija Srijemci Srijemu i Šokci i Baština. 
»U vrijeme organiziranja prve manifestacije, kada smo mi bili domaćini, financijer manifestacije je bilo HNV. Od tada je organizirano više manifestacija u gradovima Srijema, a ove godine ponovo u Srijemskoj Mitrovici. Vremenom se to financiranje prebacilo na same udruge i događa se da udruga koja je domaćin financira tu manifestaciju, iako je ona zajednička. Na natječaje mora aplicirati udruga domaćin. U realizaciji tih sredstava čeka se do rujna, a udruga se mora zadužiti, kao što je bio slučaj s našom ove godine. To je zajednička manifestacija i ne bi trebalo da je udruga domaćin financira. Zato je moj prijedlog IO i Odboru za kulturu HNV-a da se vide mogući načini financiranja, gdje udruga domaćin neće biti uskraćena za veliki dio sredstava. Prijedlog je da se vidi s fondacijom Cro fond koju smo osnovali«, kazao je Đaković.
Od Predsjedništva HNV-a Đakoviću je upućen odgovor da će preporuka biti razmatrana na Odboru za kulturu, te da će se njegov prijedlog razmatrati na idućoj sjednici.
Nakon usvajanja zapisnika s prethodnih sjednica HNV-a, vijećnici su odobrili odluke Izvršnog odbora HNV-a o davanju mišljenja za izbor člana Upravnog odbora ustanove Historijski arhiv Subotica, odluke u postupku raspodjele mjesta u Domu učenika srednjih škola Subotica, odluke o davanju mišljenja o postupku davanja suglasnosti za otvaranje odjela prvog razreda na hrvatskom nastavnom jeziku za manje od 15 učenika u Politehničkoj školi u Subotici, kao i na otvaranje odjela prvog razreda na hrvatskom nastavnom jeziku za manje od 15 učenika u OŠ Vladimir Nazor u Đurđinu. Također, odobrene su i odluke IO HNV-a o davanju mišljenja u postupku donošenja odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriju Općine Bač, odluka o postupku razrješenja i imenovanja članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Subotici, te odluka o davanju mišljenja o raspodjeli sredstava po natječaju za sufinanciranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina iz područja javnog informiranja u 2019. godini, koji je raspisalo Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama.

Povećan broj povreda prava

Na kraju sjednice predsjednik Izvršnog odbora HNV-a Lazar Cvijin upoznao je vijećnike s većim brojem pritužbi građana o povredama njihovih prava koje su upućene, ili izravno HNV-u ili su im neke od njih uručene preko Veleposlanstva. Kako je istaknuo, u proteklom razdoblju HNV je usvojilo jedan obrazac o načinu vođenja protokola i praćenju svih povreda prava. 
»Nažalost, konstatirano je da ih ima sve više, a osobito smo žalosni što su to izrazito teški slučajevi. To su pojedinci, koji do sada nisu bili eksponirani kao Hrvati, a ipak su na neki način etiketirani kao meta izuzetnih ugroza. Zamolio bih sve da u slučaju takvih saznanja slučajeve prijave našem Povjerenstvu za povredu ljudskih prava. Oni će sačiniti dosijee, obrazac s osobnim podatcima, gdje će se pratiti geneza cijelog slučaja«, rekao je Cvijin, navodeći da je slučaj Marije Vlahović iz Majdanpeka, koja je prisustvovala sjednici, jedan od slučajeva težih povreda prava. 
Na sjednici HNV-a u Beogradu prisustvovao je 21 vijećnik, a sve odluke su jednoglasno usvojene.
S. D.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay