Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Neučinkovitost plana

Akcijski plan za nacionalne manjine koji je Vlada Srbije usvojila prije čitave tri godine nije uspio odgovoriti na ključni zadatak koji je kroz ciljeve postavljen, a to je unaprjeđenje položaja nacionalnih manjina. Prethodno smo u tekstu naveli samo neke od područja u kojima su napravljeni veliki propusti kako prilikom samih definiranja aktivnosti, ali isto tako i prilikom njihove implementacije. Neučinkovitost Akcijskog plana zapravo se može promatrati i kao dio širih nepostojanja konkretnih manjinskih politika, koje su u etnički pluralnom društvu kao što je Srbija neophodne i bez kojih se društveni procesi ne mogu dovesti do točke usklađivanja. Jedno od pitanja koje i dalje ostaje nakon izlistavanja nedostataka u pojedinačnim aktivnostima jeste zbog čega su se mijenjali zakoni koji su se već pokazali neučinkovitima i koji manjinsko područje nisu regulirali na odgovarajući način. U prilog ovim stajalištima idu i izvješća Europske komisije u posljednje tri godine o napretku Srbije, u kojima se uz ponavljanje konstatira da je sama provedba Akcijskog plana neučinkovita i manjkava. 
Akcijski plan za nacionalne manjine zapravo je jedan srednjoročni dokument koji bi po uviđanju njegovih nedostataka trebao biti mijenjan i prilagođavan tako da odgovara potrebama i zahtjevima svake zajednice posebice, dok je umjesto toga ostalo stajalište unificiranih rješenja koja, osim toga što stvaraju zabune i nefukcionalnost sustava zaštite manjina, istovremeno otežavaju i cjelokupan put srbijanskoga društva u članstvo velike europske obitelji. Institucije nadležne za praćenje provedbe aktivnosti Akcijskog plana ostale su pri stajalištu da se segregativni sustav ne treba mijenjati već da kroz implementaciju aktivnosti praktički ni na najmanji način ne doprinesu dodatnoj integraciji manjina u cjelokupan društveni i politički sustav. Ovakva nastojanja, kako smo već napomenuli, u potpunoj su suprotnosti s praksama osnaživanja nacionalnih zajednica i njihovog punog uključivanja u procese donošenja odluka. Getoizacija manjina svakako na ovaj način i dalje ostaje jedan od ključnih problema koji opterećuju srbijansko društvo i svakako da ne doprinose skladnijim međuetničkim odnosima i stvaranju okruženja u kojem bi svi građani neovisno od svojih etnokulturoloških karakteristika mogli sudjelovati u procesu donošenja odluka, posebice u onim segmentima koji ih se izravno dotiču.
(kraj)
Darko Baštovanović

Najava događaja

07.06.2020 - Produljen rok prijava za izlaganje na stručnom skupu \\\'Čitanjem do uključenosti\\\'

Programski i organizacijski odbor stručnog skupa Čitanjem do uključenosti koji će se održati 2. i 3. listopada 2020. u Subotici, u čitaonici Gradske knjižnice Subotica (Cara Dušana 2) u okviru XIX. Dana hrvatske knjige i riječi, dana Balinta Vujkova produljio je rok za prijavu izlaganja do 15. srpnja 2020. godine.

Prijave za sudjelovanje s izlaganjem šalju se na adresu izlaganja.skup.Subotica2020@gmail.com.

Povratne informacije potencijalni sudionici s izlaganjem dobit će do 1. kolovoza 2020.

Programski i organizacijski odbor pratit će preporuke svih nadležnih tijela, nacionalnih stožera civilne zaštite i drugih, u vezi s mjerama zaštite širenja zaraze od koronavirusa.

O odgodi ili otkazivanju svi prijavljeni izlagači i sudionici stručnog skupa bit će pravodobno obaviješteni.

Informacije o skupu, programu i prijavi sudionika te konačni program bit će dostupni na mrežnoj stranici Zagrebačkog knjižničarskog društva i mrežnim stranicama Hrvatske čitaonice, Gradske knjižnice Subotica i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

14.06.2020 - Natječaj za Festival bunjevački pisama

Temeljna svrha Festivala bunjevački pisama u Subotici je promocija i popularizacija nove bunjevačke pisme i poticaj svima, a osobito mladima kako bi sami pridonijeli očuvanju i unapređenju kulturne baštine svoga roda i naroda.

PROPOZICIJE NATJEČAJA:

 1. Tekst i glazba trebaju predstavljati život i običaje bačkih Bunjevaca;
 2. Tekst pjesme mora biti pisan ikavicom ili ijekavicom;
 3. Pjesma može imati 3 ili 4 strofe;
 4. Dužina pjesme je od 3 do5 minuta;
 5. Note (melodija, akordi) i tekst treba dostaviti u 2 primjerka;
 6. Uz tekst i melodiju obvezno dostaviti i demo snimku;
 7. Radovi prethodno ne smiju biti izvođeni (premijerno izvođenje);
 8. Jedan autor može dostaviti najviše 3 skladbe;
 9. Primljeni radovi se ne vraćaju;
 10. Radovi se šalju pod šifrom, a rješenje šifre (ime, prezime i adresa autora i kontakt telefon) mora biti u posebnoj, zatvorenoj kuverti;
 11. Nakon odabira najboljih radova, stručna komisija će autore izvijestiti o rezultatima;
 12. Festival se organizira isključivo na volonterskim principima, te se radovi neće honorirati;
 13. Autor skladbe koja je odabrana za izvedbu na festivalu samim njezinim slanjem daje svoj neopozivi pristanak da se skladba studijski snimi i izda na nosaču zvuka i video zapisu radi popularizacije festivala.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja (maja) 2020.

Skladbe slati na adresu:

Vojislav Temunović, Skerlićeva 17 24000 Subotica, ili

HGU FBP, Jo Lajoša 4/a 24000 Subotica;

mail: hgu.fbp@gmail.com

s naznakom: ZA XX. „Festival bunjevački pisama“

Festival će biti održan 27. rujna (septembra) 2020. u Subotici.

 

 • Doček NS2020
 • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
 • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
 • RS APV Pokrainska Vlada
 • VRHRS
 • DUZHIRH
 • Hrvatska Matica Iseljenika
 • DigitalDay