Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Na korak do odluke

Prije dvije godine Hrvatsko nacionalno vijeće osnovalo je tim za izradu elaborata za osnivanje Hrvatskog obrazovno-odgojnog centra u Subotici. Sredinom prošle godine osnovana je i radna skupina za osnivanje ovog centra u Subotici pri resornom Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Radna skupina za zadatak ima izradu akta o osnivanju navedenog Centra. Ima devetero članova, a u nju su imenovani predstavnici spomenutog pokrajinskog tajništva, Hrvatskog nacionalnog vijeća, Subotičke biskupije i Tajništva za društvene djelatnosti Grada Subotice. Za predsjednicu Radne skupine imenovana je Biljana Kašerić, v. d. pomoćnice pokrajinskog tajnika za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Korak koji nedostaje

HNV je u protekle dvije godine poduzeo mnoge korake na putu osnivanja ovoga centra – izrađen je Elaborat u okviru kojega se analiziraju uvjeti za osnutak Centra, predstavlja plan njegova osnutka (među ostalim i građevinski uvjeti, prostor, uređenje…) pojašnjeni su politički, ekonomski i sociološki konteksti, a u dokumentu se također i predočavaju rezultati istraživanja javnog mnijenja rađenog u povodu prijedloga o osnutku ove ustanove. Nakon toga je dobivena i načelna suglasnost u Subotičkoj biskupiji ali, premda je Subotička biskupija navedene zgrade dobila u postupku restitucije, prema jednoj od točaka toga Rješenja, dužna je omogućiti daljnje nesmetano korištenje nepokretnosti Tehničkoj i Politehničkoj školi u Subotici, sve dok se školama ne osigura drugi odgovarajući prostor. Iz toga proistječe da Subotička biskupija još nije u mogućnosti de facto raspolagati velikim dijelom predmetnih zgrada, ali čim se za to steknu uvjeti, Biskupija će pristupiti realizaciji svoje načelne suglasnosti. 
Ipak, do osnivanja ovoga Centra nedostaje još nekoliko koraka od kojih su najvažniji donošenje Odluke o mreži srednjih škola, što treba učiniti AP Vojvodina, i donošenje odluke o mreži vrtića i osnovnih škola, što treba učini Grad Subotica. Osim toga, potrebno je i riješiti pitanje izmještanja Tehničke i Politehničke škole koji u navedenoj zgradi koriste prostore za izvođenje praktične nastave. Iz tih razloga u Subotici je 21. kolovoza održan treći sastanak radne skupine za osnivanje obrazovno-odgojnog centra na hrvatskom jeziku na kojem su prisustvovali predstavnici AP Vojvodine, Grada Subotice, HNV-a i Subotičke biskupije te ravnatelji dvije srednje škole koje koriste prostore Subotičke biskupije – budućeg Hrvatskog školskog centra. 

Izgubljena godina

Na sastanku radne skupine su od strane predstavnika Pokrajine i Grada dana uvjeravanja da će se potrebne odluke o mreži vrtića i škola donijeti već na sljedećim sjednicama Pokrajine, odnosno Grada Subotice, kako bi se moglo pristupiti osnivanju školskog Centra kao pravne osobe i tijela upravljanja, v. d. ravnatelja i Školskog odbora koji će provoditi daljnje korake u realizaciji projekta.
Na sastanku je vršiteljica dužnosti pomoćnice pokrajinskog tajnika za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Biljana Kašerić, koja je ujedno i predsjednica Radne skupine za osnivanje Hrvatskog obrazovno-odgojnog centra, rekla da će Autonomna Pokrajina Vojvodina na prvoj narednoj sjednici Skupštine usvojiti odluku o izmjeni akta o mreži srednjih škola, navodi se u priopćenju HNV-a. Također se navodi i kako je spremnost na realizaciju dogovorenih aktivnosti iskazana i od lokalne samouprave Subotice i da je tajnica Tajništva za društvene djelatnosti Grada Subotice Jasmina Stevanović rekla kako će potrebne akte također, u najbržem roku, staviti u skupštinsku proceduru. 
Navedene odluke trebale su biti usvojene do početka ove školske godine, ali, kako kažu u HNV-u, zbog »zastoja u komunikaciji« i nečinjenja lokalne samouprave čini se da je izgubljena jedna investicijska godina. Naime, tek kada se donesu potrebne odluke i osnuje školski Centar kao pravna osoba moći će aplicirati za sredstva za pripremu dokumentacije i ostale projektne aktivnosti, a budući da se bliži kraj godine, mala je vjerovatnoća da će HNV-u biti dostupni javni natječaji za te namjene ove godine. 

J. D. 

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay