Arhiv tekstova Arhiv tekstova

HNV – novosti iz obrazovanja

Udžbenici izuzetne kvalitete

Udžbenici za II. i VI. razred osnovne škole za hrvatski jezik su prevedeni i poslani u Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice na odobravanje te predsjednica Odbora za obrazovanje pri Hrvatskom nacionalnom vijeću Margareta Uršal kaže kako očekuju da će nadležni u Pedagoškom zavodu Vojvodine (PZV) obaviti poslove u roku kako bi se udžbenici na stolovima učenika našli 1. rujna.  
Podsjetimo, HNV je u suradnji s izdavačkom kućom BIGZ početkom ove godine pokrenuo proceduru odobravanja udžbeničkog kompleta za predmet Hrvatski jezik za 2. razred (Slovo po slovo 2 koji se sastoji od Integriranog radnog udžbenika za hrvatski jezik (1. polugodište) s Pisankom i Integriranog radnog udžbenika za hrvatski jezik (2. polugodište) s Pisankom) i za predmet Hrvatski jezik i književnost za 6. razred osnovne škole (udžbenici hrvatskog jezika za šesti razred osnovne škole, radne bilježnice za hrvatski jezik, čitanka Snaga riječi i istoimena radna bilježnica). Ovi su kompleti odobreni za izdavanje i uporabu u nastavi, a članovi komisije za pregled PZV su ih ocijenili kao udžbenike izuzetne kvalitete, ističe Uršal.  


Uskoro priznavanje 
certifikata s Lektorata  

Ministarstvo prosvete Republike Srbije je obavijestilo Hrvatsko nacionalno vijeće da je njihova inicijativa za priznavanjem certifikata s Filozofskog fakulteta koji će biti izdan nakon polaganja četiri ispita na Lektoratu za hrvatski jezik i književnost ušla u proceduru. Po dobivanju stručnog mišljenja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo će obavijestiti HNV o daljem postupanju po podnesenoj inicijativi za izmjenu/dopunu pravilnika kojima se propisuje stupanj i vrsta obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. 
Podsjetimo, HNV se obratio Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja s inicijativom da se pokrene procedura priznavanja isprave s Filozofskog fakulteta koja će biti izdana nakon polaganja četiri ispita na Lektoratu. Da bi taj certifikat bio priznat potrebno je da bude dio Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta i stručnih predmeta, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama (Medicinska i Politehnička). Tek kada bude objavljena izmjena i dopuna ovih pravilnika u Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvjetnom glasniku, potvrda o savladanosti programa bit će validna za polaznike koji su ga odslušali. Izmjene i dopune bi se trebale odnositi na: odgojitelje koji realiziraju odgojno-obrazovni proces u vrtićima na hrvatskom jeziku, učitelje od 1. do 4. razreda koji realiziraju obrazovno-odgojni proces u osnovnim školama na hrvatskom jeziku, profesore Hrvatskog jezika i književnosti od 5. do 8. razreda u osnovnim školama, profesore Hrvatskog jezika i književnosti od 1. do 4. razreda u srednjim školama na hrvatskom jeziku, profesore Hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda osnovne škole i profesore koji izvode nastavu stručnih predmeta na hrvatskom jeziku u srednjim stručnim školama.


Standardi za hrvatski jezik

Radna skupina od tri člana izradila je standarde za hrvatski jezik za kraj prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i odgoja. Javna rasprava, na koju će biti pozvani svi učitelji razredne nastave, očekuje se početkom rujna ove godine.
H. R.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay