Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Vijesti

Više sredstava 
u Proračunskom fondu

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić održao je u utorak sastanak s predsjednicima nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, prvi od konstituiranja novih saziva tih tijela. Na sastanku je istaknuto kako je u Proračunskom fondu za nacionalne manjine u ovoj godini izdvojeno 30 milijuna dinara, što je za 37,6 posto više nego u protekloj godini kada je financirano 77 organizacija ili ustanova za programe i projekte iz područja informiranja.
Ružić je rekao i da je prethodna godina bila u znaku nacionalnih manjina – izmijenjeni su manjinski zakoni, uspješno su provedeni izbori za nacionalna vijeća te formirani njihovi novi sazivi.
Istaknuo je da, kao i do sada, sva nacionalna vijeća mogu računati na podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i partnerski odnos i pozvao njihove predstavnike da iznesu svoje prijedloge o nastavku suradnje. Podsjetio je i da je Vlada Srbije usvojila Uredbu o kriterijima za raspodjelu sredstava iz proračuna za financiranje rada nacionalnih vijeća koja je stupila na snagu 9. veljače 2019. godine.
»Kao i do sada, raspodjelu sredstava će vršiti Kancelarija za ljudska i manjinska prava, a nacionalna vijeća su u obvezi da do 1. travnja dostave prijedloge za dodjelu sredstava«, dodao je Ružić.
U ime Hrvatskog nacionalnog vijeća sastanku s ministrom Ružićem nazočili su predsjednica Jasna Vojnić i predsjednik Izvršnog odbora Lazar Cvijin.
Cvijin kaže za naš tjednik kako su zadovoljni svakim uvećanjem financijskih sredstava, ali da se još uvijek ne zna po kojim pravilima će sredstva biti raspodjeljivana udrugama: »svako uvećanje znači veći proračun, čime smo zadovoljni, međutim niti prošle godine kada je financirano informiranje nisu sva sredstva odlazila tamo gdje treba i sve će ovisiti o tome kako će se definirati pravila. Konkretnije ćemo se o tome moći izjasniti poslije sastanka Koordinacije nacionalnih vijeća nacionalnih manjina koji će biti održan 23. ožujka u Novom Sadu gdje će se o tome razgovarati kao i o financiranju nacionalno-manjinskih vijeća pod novim uvjetima«.
Svoje zaključke i primjedbe Koordinacija će moći iznijeti na sjednici Savjeta za nacionalne manjine kojem predsjedava premijerka Ana Brnabić koja će biti održana 28. ožujka. »Tada će pravila za raspodjeljivanja sredstava biti objelodanjena i nakon toga će se organizirati natječaji za udruge. Za sada ne znamo po kojim principima će sredstva biti raspodjeljivana, jer je nacionalnim vijećima  samo dana mogućnost da odaberu područje koje će se ove godine financirati iz proračunskog fonda. Stav Koordinacije je bio da budu bar dva područja, no na kraju smo se opredijelili za kulturu. Također je stav Koordinacije da se pokuša utjecati na drugačiji modalitet raspodjele i veći utjecaj nacionalnih vijeća da sredstva dođu u prave ruke i budu na korist nacionalnih manjina«, zaključuje Cvijin.


Novi pokrajinski natječaji

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisalo je više natječaja za 2019. godinu među kojima i Natječaj za sufinanciranje programa i projekata usmjerenih na unaprjeđenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini (kojim je za hrvatsku zajednicu predviđeno 3.130.000 dinara) te Natječaj za sufinanciranje programa i projekata očuvanja i njegovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini (čiji je ukupan iznos 14.000.000 dinara). Rok za podnošenje prijava za oba natječaja je 15. ožujka. Tekstovi natječaja i pripadajući obrasci dostupni su na internetskoj stranici Tajništva: www.puma.vojvodina.gov.rs.


Predstavnici OESS-a u HNV-u

U cilju bolje integracije nacionalnih manjina u javni život, Misija OESS-a u Srbiji usko surađuje s nacionalnim vijećima tih zajednica. U tom kontekstu, u posjetu Hrvatskom nacionalnom vijeću prošloga tjedna bili su Ian Bancroft i Milica Rodić iz OESS-a. Na sastanku su predstavljene aktivnosti i planovi HNV-a a bilo je riječi i o suradnji s drugim vijećima na zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Predstavnik HNV-a Darko Sarić Lukendić je ovom prigodom iznio i stajališta Vijeća glede nove medijske strategije u Srbiji, koja je u fazi Nacrta.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay