Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Pr­va EL­TAB kon­fe­ren­ci­ja u ze­mlji

SUBOTICA - ELTAB (English Language Teachers Association Belgrade) organizira prvu jednodnevnu, nacionalnu konferenciju za profesore engleskog jezika u zemlji. Konferencija će se održati 24. svibnja 2003. godine u Sava Centru u Beogradu pod nazivom »Meet the Challenge of Tomorrow«. Konferenciju podržava Britanski Savjet u Beogradu i Ministarstvo prosvjete i sporta, a naši profesori imat će priliku čuti niz predavača iz Velike Britanije i Sjedinjenih Država kao i domaće eminentne stručnjake. Ideja za konferenciju javila se, kada je pitanje reformi u prosvjeti, koje se odnose na učenje eng-leskog jezika postalo veoma aktualno. Iz tih razloga, najuži Upravni odbor ELTAB-a stupio je u kontakt sa stručnjacima iz inozemstva, koji imaju iskustva s ovakvim projektima, i rezultat je konferencija koja će obilovati raznim temama iz oblasti engleskog jezika za najmlađi uzrast, tzv. Young Learners, metodologije, daljeg razvoja nastavnika, engleskog jezika za specifične jezične potrebe (poslovni, medicinski, prometni, engleski za povijest umjetnosti itd...). ELTAB je član IATEFL-a, Internacionalne asocijacije profesora engleskog jezika, sa sjedištem u Velikoj Britaniji i komunikacija sa svijetom je nevjerojatno brza i dobra. Član udruženja može postati bilo koji profesor, nastavnik ili predavač engleskog jezika, bez obzira je li predaje u osnovnoj, srednjoj, privatnoj školi, zabavištu ili na fakultetu. Novi koncept rada koji ELTAB razvija uključuje seminare, predavanja i radionice ne samo u Beogradu, već na svim lokacijama u Srbiji gdje su profesori zainteresirani posjećivati i organizirati takve događaje.  Svi profesori i nastavnici koji žele prisustvovati konferenciji, mogu tražiti paket informacija na mail adresi:  plazibat@eunet.yu od tajnika, a oni koji žele biti na mailing listi ELTAB-a trebaju svoje podatke poslati na adresu:charing@eunet.yu.  
D. D.
  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika