Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Pred­sta­vljen pro­jekt iz­grad­nje Si­na­go­ge u Vu­ko­va­ru

SUBOTICA - U organizaciji Židovske općine Osijek, Europskog doma Vukovar, Projekta Zajednička klupa Osijek i Koalicije za rad s psihotraumom i za mir, 13. travnja je u povodu proslave Pesaha, židovskog blagdana, održan skup u Hotelu »Dunav« u Vukovaru kojemu su prisustvovali brojni veleposlanici i konzuli, predstavnici nevladinih organizacija, židovskih općina, predstavnici organa Republike Hrvatske i drugi. Povod skupu, koji je okupio oko 150 gostiju, bilo je predstavljanje projekta - Sinagoga centar projekt. U okviru projekta istraživanja problema oporavka nakon rata uključena je izgradnja Sinagoge u Vukovaru kao replike ili neke slične zgrade na originalnoj lokaciji nekadašnje Sinagoge u ovom ratom uništenom naselju. Ovaj prvi inicijalni sastanak bio je prvo upoznavanje s ciljevima ovoga projekta, a Vlada Republike Hrvatske želi se aktivno uključiti u financiranje projekta izgradnja sinagoge ili nekog kulturnog centra koji bi bio multifunkcionalni, uključivao knjižnicu, centar za edukaciju, itd. U tijeku je proces osiguravanja financijskih sredstava, a samo za prvu godinu gradnje treba osigurati oko 9.200.000 eura. Ovome skupu su iz Židovske općine u Subotici prisustvovali Andrija Darvaš, Dušan Zvekić i Nikola Novkov. Svi gosti su poslije predstavljanja projekta bili u obilasku ruševina i vrijednih zdanja Vukovara.             D. D.

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay