Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Se­lo na se­dam Du­na­va

Monoštore i okolo vode
U tebi su cure ko jagode
 
Bodroška i Bačka županija spominje se još u XII. stoljeću, a Bački Monoštor 1724. godine. Bodrog je ranije bila veća teritorija ali je smanjena erozijom.
Prema evidenciji Turaka 1570. u selu postoji devet kućanstava i crkva sv. Petra. Davne 1653. godine general Šerenji dobio je darovnicom od Mikloša Esterhazija za posjed Monoštor. Već 1718. godine franjevac Augustin Benković iz reda Mala braća- Bosna Srebrna vodi matičnu knjigu prema kojoj se ovo selo zove Monoštorseg i broji 32 šokačna kućanstva. Na mistu stare crkve 1752. godine gradi se nova katolička crkva posvećena sv. Petru i Pavlu, a iste godine radi i katolička škola. Prema podacima iz 1785. godine Monoštor broji 2403 stanovnika, od toga najviše Šokaca, te manje Mađara i Nijemaca... Mještani starog Monoštora su zemlju u zakup uzimali od vlastela.
 
ODVAJKADA VRIJEDNI NADNIČARI: Šokci su bili vrijedni nadničari. U šokačkim kućama se prelo, tkalo, prosicalo, vezlo, necovalo, šljokalo, a nošnja im je postala nadaleko poznata i prepoznatljiva.
Područje Bodroške županije bilo je, a i danas je, bogato šumom, divljačima, plodnom zemljom, trstenikom, vodom. Sve do 1914. godine pored sela su plovile lađe. Monoštor je ostrvo kojega od poplava čuvaju nasipi podignuti 1926. godine. Monoštor okružuje sedam Dunava. Sa zapadne strane selo okružuje kanal DTD, sa sjeverne prema istoku kanal Kralja Petra, danas Veliki bački kanal, s istočne Kiđoš koji dolazi iz Mađarske - Stari Dunav, Dunavac, Ustave.
DANAŠNJI MONOŠTOR: Danas Monoštor broji oko 4500 stanovnika, a najbrojniji su Hrvati - Šokci, zatim Mađari, Srbi, Nijemci...Pored sela postoji romsko naselje, a ti mještani govore rumunjskim jezikom i imaju svoj KUD »Rumunka«. 
Monoštorci čuvaju svoje stare običaje, pa tako sa svojim župnikom Ivanom Sabatkaijem svakog 13. listopada u podne svetom misom zahvalnicom štuju Gospu Fatimsku. Zato ovo selo i zovu Marijino selo.
 
PREPOZNATLJIVI PO FOLKLORU: Odmah poslije oslobođenja 1948. godine njegovanje običaja Monoštora počinje kroz folklor, sudjelujući i na Smotri folklora u Zagrebu. Od 1980.-1990. postoji i ženska izvorna grupa.
Kulturno-umjetničko društvo Hrvata »Bodrog« u Bačkom Monoštoru je 7. veljače 2002. godine osnovano i danas ima oko 60 aktivnih članova. Tijekom dvogodišnjeg rada KUD Hrvata »Bodrog« je sudjelovalo na više od 20 različitih manifestacija. Ostvarena je i dobra suradnja s društvima iz Republike Hrvatske. Dva gostovanja na etno sajmu u Bilju i uspješan nastup na Vinkovačkim jesenima prošle godine upravo su rezultat takve suradnje. 
Osim gostovanja u Hrvatskoj društvo je i tijekom protekle dvije godine sudjelovalo na više od 20 različitih manifestacija diljem Vojvodine. Rad društva u Monoštoru jedna je od rijetkih kulturnih aktivnosti koja okuplja Hrvate u ovome selu u zajedničkom nastojanju da očuvaju svoje naslijeđe i svoj nacionalni identitet. KUD Hrvata »Bodrog« se suočava uglavnom s problemima materijalno-financijske naravi. Društvo radi u, za toliko članova, neprimjerenim prostorijama, nema se dovoljno sredstava za nabavku instrumenata, a organiziranje prijevoza predstavlja uvijek veliki problem. 
Početkom siječnja ove godine održana je godišnja skupština društva na kojoj je učlanjeno još nekoliko članova, a izabran je i novi predsjednik Stipan Šimunov. 
  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika