Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Ma­lo­broj­nost i vla­da­vi­na ne­pro­fe­si­o­nal­no­sti

Ono što ovdje trebamo, vjerojatno, prvo istaknuti jest sljedeća značajka: općenito promatrano, korištenje suvremenih elektroničkih oblika komunikacije, zatim internet oblika u vlastitoj samoprezentaciji i uopće uporaba elektroničke tehnologije u radu hrvatskih institucija i organizacija u Vojvodini, još uvijek je više nego rijedak slučaj. To samo govori u prilog tezi da je hrvatska zajednica Vojvodine izuzetno informatički zaostala, u njoj još uvijek dominiraju tradicionalni oblici u komunikaciji. I ne samo da uveliko nedostaju pristupi modernim informatičkim tehnologijama, već, čini se, a na temelju broja, kvalitete i dinamike uspostavljanja novih, izostaje i potreba za planskim, sustavnim i strateški koncipiranom pristupu u prevazilaženju toga stanja...
Drugo što ćemo isktanuti jest to da se glede korištenja internetskih oblika u vlastitoj prezentaciji hrvatskih institucija i organizacija u Vojvodini uveliko kasnilo – ističemo da je prvi internet stranicu imao franjevački samostan u Zemunu, bilo je to početkom 1997., a druga internet stranica se pojavila nakon više od godinu dana: bila je to prezentacija subotičkog dvotjednika »Žig«, uspostavljena u prvoj polovici 1998.
No, još i danas u hrvatskoj manjinskoj zajednici u Vojvodini nema na tomu planu ozbiljnijih iskoraka – nema složenijih i zahtjevnijih internet stranica, zatim onih koji imaju veći broj informacija i koji se redovito ažuriraju, onih koje su interaktivne i koje su u nekim funkcijama rada institucije ili organizacije... Točnije rečeno, tek dvadesetak institucija ili projekata, koji se realiziraju u hrvatskoj zajednici u Vojvodini, imaju i svoju web prezentaciju. Zahvaljujem se ovom prilikom Aleksandru Radniću, koji mi je nesebično pomogao u pretraživanju mreže i prikupljanju osnovnih podataka. Ujedno, on je i autor glavnice teksta za većinu obrađenih odrednica.
Pri tomu, za većinu ovih internet stranica vrijedi da su urađene nedovoljno profesionalno, da su vrlo jednostavnih rješenja, da vizualno izgledaju, u najmanje, neuređeno, da su grafički nedovoljno inventivne, da su informativno siromašne, uglavnom se rijetko ažuriraju, neke čak i po godinu i više dana...
Đakovačka i srijemska biskupija
Službena internet prezentacija Đakovačke i srijemske biskupije, čije je sjedište u Hrvatskoj, to jest u Đakovu. Najbogatija je informacijama, grafički je odlično riješena, a redovito se i ažurira. Jedan manji dio informacija odnosi se i na Katoličku crkvu u vojvođanskom dijelu Srijema, to jest na vjernike Hrvate. Tako se mogu naći informacije iz povijesti, zatim o župama, svećenstvu i redovničkim zajednicama, o broju vjernika po župama, te na koncu i informacije o vjerskim događajima u vojvođanskom dijelu Srijema.
 
 
Zrenjaninska biskupija
Službena internet stranica Zrenjaninske biskupije. Jednostavnog je grafičkog rješenja, a sve rubrike su sa stalnim sadržajem. Ne nudi se mnogo informacija: to je osobna karta ove Biskupije s osnovnim podacima. Osim na hrvatskom, prezentacija je urađena i na mađarskom, te na engleskom jeziku.
 
 
Subotička biskupija
Službena internet prezentacija Subotičke biskupije. Informativno je bogata, a vizualno privlačna. Novijeg je datuma – uspostavljena je u drugoj polovici 2002. Sadrži mnoštvo stalnih rubrika (više od 10) vezanih za samu Subotičku biskupiju, u kojima se piše o njezinoj povijesti i djelovanju, o župama i crkvama, o svećenstvu i redovništvu..., s mnoštvom korisnih informacija. Rubrike »Aktualnosti«, »Svetac tjedna« i »Foto galerija« se ažuriraju, istina ne sve redovito i sustavno, dok ostale rubrike imaju stalni sadržaj. Internet prezentacija je urađena kvalitetno, vizualno je primjerenog izgleda. Osim na hrvatskom, ona postoji još na 3 jezika: mađarskom, engleskom i latinskom.
 
Franjevački samostan u Zemunu
Internet prezentacija franjevačkog samostana jedna je od prvih koja je urađena – početkom 1997. Sadrži samo stalne rubrike, koje se uopće ne ažuriruju, u kojima se donose informacije o povijesti samostana, gvardijanima, zatim o osnivaču Franjevačkog reda i o samome redu, a imamo i dio s katehetskim sadržajima. Grafičko rješenje stranice je jednostavno.
 
Franjevački red u Subotici I.
Na velikoj službenoj prezentaciji grada Subotice nalazi se i dio koji govori o franjevcima. Upostavljena je u drugoj polovici 2000. Osim kratkih informacija o povijesti franjevaca u Subotici, osnovnim vrednotama te o postulatima njihove služ-be, imamo i dvije rubrike koje se, istina ne redovito, ažuriraju: »Obavijesti«, te dvomjesečnik »Seraf«. Stranica je jednostavno grafički riješena, a ima svoju verziju i na mađarskom jeziku.
 
Franjevački red u Subotici II.
Druga, novijeg datuma internet stranica članova Franjevačkog svjetovnog reda iz Subotice, čiji je »domaćin« navedeni američki web portal. Sadrži preko 15 rubrika, u kojima se objavljuju mahom vjerski, molitveni i nabožni sadržaji, može se čitati i »Seraf«, a donose se i informacije o događajima. Stranicu uređuje šestočlano uredništvo, a redovito se, gotovo dnevno, ažuriraju pojedine rubrike. Po kriteriju složenosti jedna je od najzahtjevnije urađenih stranica, a grafičko rješenje je izvrsno.
 
Župa svetog Marka u Starom
Žedniku
Internet prezentacija župe Svetog Marka, u Starom Žedniku, naselju u subotičkoj općini je novijeg datuma – uspostav-ljena je polovicom 2001., a uređuju je mladi iz župe. Ima osam rubrika, od kojih jedan dio još uvijek nije uspostavljen, druge su sa stalnim sadržajem – u njima su objavljeni kratki prilozi o povijesti naselja i crkve, a jedna je posvećena vijestima – ona se ažurira četiri puta mjesečno. Jednostavnog je grafičkog rješenja, objavljuju se i fotografije.
Župa Marija Majka Crkve u 
Aleksandrovu
Na dijelu službene internet prezentacije grada Subotice nalazi se i prezentacija župe i crkve Marija Majka Crkve, iz Aleksandrova, predgrađa Subotice. Upostavljena je u drugoj polovici 2000. Osim kratkih informacija, koje su stalne o župi i pastoralnom radu, što prati i nekoliko fotografija, na stranici se objavljuje i raspored održavanja bogosluženja. Stranica je jednostavno grafički rješena.
 
 
Hrvatski informatički centar
Zamišljena je kao »glavna«, »krovna« i »zbirna« web prezentacija hrvatske manjinske zajednice u Vojvodini. Glavna je stranica uspostavljena u drugoj polovici 2002., a od tada nije mijenjana, to jest uopće nije razrađena. Prezentacija je, naime, planirana da se podijeli na sljedeće rubrike: »Institucije«, »Udruge«, »Upoznajte«, »Mediji« i »Manifestacije«. Također, trebalo bi da sadrži i vijesti, koje su od značaja za hrvatsku manjinu. Međutim, napominjemo da, osim glavnog portala, nijedna stranica uopće nije urađena, to jest nijedna nije »aktivna«. Design je dobro osmišljen.
 
Demokratski savez Hrvata u 
Vojvodini
Radi se o internet prezentaciji političke stranke vojvođanskih Hrvata – Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Urađena je na hrvatskom i engleskom jeziku, ali obje verzije još uvijek nisu u cjelosti dovršene. Sadrži manji broj rubrika, u kojima se donose podaci i informacije o vođstvu, djelovanju, programu, te ciljevima ove stranke. Neredovito se ažurira, a design je vrlo jednostavno riješen. Prema objavljenim podacima, stranica je uspostavljena u prvoj polovici 2001.
 
Hrvatsko kulturno prosvjetno
društvo »Stjepan Radić«, 
Novi Slankamen
Jedina internet prezentacija neke hrvatske institucije iz vojvođanskog dijela Srijema. Sadrži 5 rubrika, u kojima se donosi povijest Društva, popis znamenitih članova, te opisuje rad ovog Društva. Rubrike su u većini sa stalnim sadržajem, te se stranica vrlo rijetko ažurira. No, design je urađen kvalitetno.
»Dužijanca«
Internet prezentacija najveće kulturne manifestacije Hrvata u Vojvodini. Stranica se ažurira rijetko – jednom godišnje, a uspostavljena je u 2001. Sadrži veći broj rubrika, prisutan je veliki broj fotografija, ali je ipak prezentacija siromašna sadržajem. Osim osnovnih informacija o povijesti i tradiciji slavljenja, zatim onih o organizaciji i priređivačima, jedan broj je posvećen samoj manifestaciji »Dužijanca« za godine 2001. i 2002. Design je jednostavan.
 
Subotički dvotjednik »Žig«
Bila je to prva internet prezentacija nekog medija kod Hrvata u Vojvodini – subotičkog dvotjednika »Žig«. Nema vlastitu, to jest samostalnu domenu. Stranica nije ažurirana od kraja 1998. godine. Sadrži 3 rubrike: »Novi broj«, »Stari brojevi« i »O nama«. »Stari brojevi« sadrže elektronsku arhivu većeg dijela sadržaja od 83. broja pa do broja 94, premda je list izlazio i dulje. Design je jednostavno grafički riješen, donosi se samo tekst, bez ijedne ilustracije ili fotografije.
 
Katolički list »Zvonik«
Internet prezentacija katoličkog mjesečnika »Zvonik«, a iz adrese se također vidi da nema vlastitu domenu. Stranica se redovito ažurira svaki mjesec, što odgovara i dinamici tiskovnog izlaženja lista. Sadrži 3 rubrike: »Novi broj«, u kojemu je prezentiran cjelokupni sadržaj lista, zatim »Arhiva« te »O nama«. Arhiva se vodi od 39-og broja, što znači da stranica postoji od kraja 1998. Design stranice je jednostavno grafički riješen, objavljuju se samo tekstovi, bez ijedne ilustracije ili fotografije.
 
»Miroljub«
Internet prezentacija somborskog kulturnog tromjesečnika »Miroljub«, kojega izdaje HKUD »Vladimir Nazor«. Web stranica je podijeljena na rubrike slično onako kako se pojavljuju i u tiskovnom izdanju. Postoji i arhiva koja sadrži brojeve 8 do broja 14. Ova prezentacija nije ažurirana od konca 2001. Design je grafički jednostavno riješen, a na stranici se ne objavljuju fotografije.
 
Časopis »Klasje naših ravni«
Internet stranica časopisa za književnost, umjetnost i znanost »Klasje naših ravni«, kojeg izdaje organak Matice hrvatske iz Subotice. Stranica je uspostavljena koncem 2002. godine, što znači da još nema ustrojenu arhivu. Osim informacije o članovime redakcije, objavljuje se još samo cjelokupni sadržaj broja. Design je jednostavan, a prati osnovna grafička rješenja koja su prisutna i u tiskovnom obliku časopisa. Također, donosi i fotografije te likovne priloge.
 
Radio Subotica – program na
hrvatskom jeziku
Internet prezentacija vijesti Radio Subotice na hrvatskom jeziku. Svakim radnim danom se ažuriraju, a donose informacije (dnevno između 10 i 20 vijesti ili duljih priloga) koje priprema Uredništvo na hrvatskom jeziku. Imaju vrlo jednostavno grafičko rješenje, fotografije se ne objavljuju,  a stranica je aktivna od kolovoza mjeseca 1999. Također nema samostalnu domenu.
 
Svetozar Miletić
Internet prezentacije seoskog naselja Svetozar Miletić u općini Sombor, u kojemu živi značajan postotak Hrvata i koji ga nazivaju Lemeš. Sadrži šest stalnih rubrika, u kojima se iznose podaci o povijesti mjesta, zatim zemljopisu, gospodarstvu, sportu i kulturnom životu, gdje se piše i o Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu »Knezi Stipan Šimeta«. Stranica je grafički dobro urađena, ilustrirana je zemljovidnim kartama i fotografijama. Osim na srpskom, tekstovi su objavljeni i na mađarskom, njemačkom i engleskom jeziku.
 
Informativno-politički tjednik 
»Hrvatska riječ«
Posljednja uspostavljena internet stranica kod Hrvata u Vojvodini – koncem veljače 2003. Glede zahtjevnosti i složenosti, osim toga što ima samostalnu domenu, ona je vrlo pristojnog vizualnog izgleda, a objavljuju se i fotografije. Ažurira se nakon pojave tjednika na kioscima, ali se na stranici ne može pročitati cio sadržaj broja, već samo desetak najznačajnijih napisa. Ima uredno sačuvanu cjelokupnu arhivu, a donosi i informaciju o članovima redakcije. Putem stranice moguće je ostvariti i izravni e-mail kontakt.
 
Miroljub Kovačić
  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay