Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Kom­ple­ti­ra­no vod­stvo, po­dje­le osta­le

Na Drugoj sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća, koja je održana 12. travnja u prostorijama Hrvatskog kulturnog centra »Bunjevačko kolo« u Subotici, poslije već izabranog predsjednika i tajnika, mr. Josipa Ivanovića i Ladislava Suknovića, imenovana su i četiri potpredsjednika, te predsjednik i članovi Izvršnog odbora.
Za potpredsjednike su izabrani mr. Mato Groznica (Golubinci), Stipan Šimunov (Bački Monoštor), mr. Josip Pekanović (Sombor) i Branko Horvat (Tavankut). Na mjesto predsjednika Izvršnog odbora imenovan je Lazo Vojnić Hajduk, a članovi Izvršnog odbora su: za informiranje na hrvatskom jeziku i službenu uporabu jezika Tomislav Žigmanov, za obrazovanje Dujo Runje, za kulturu Berislav Skenderović, te za gospodarstvo i financije Marinko Prćić. Kompletan Izvršni odbor čine Subotičani.
 
RASPRAVA O DNEVNOM REDU - I ova sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća sličila je prethodnoj, konstitutivnoj. Sporenje članova dvije liste, A i B, otpočelo je usvajanjem dnevnog reda. Poslije pozdravnog govora predsjednika HNV mr. Josipa Ivanovića, nositelj liste B Josip Gabrić predložio je da se na sastanku pročita sporazum o suradnji koji je pripremila ova skupina vijećnika, te da se uvrsti u dnevni red. Prema tom sporazumu definiralo bi se koja funkcija u HNV-u koliko bodova nosi, te da obje liste u organima Hrvatskog nacionalnog vijeća trebaju biti zastupljene prema proporcionalnoj zastupljenosti u odnosu 57% : 43%. mr. Ivanović je rekao kako je taj dopis dobio toga jutra, te je, stavivši na glasovanje dopunu dnevnog reda, rezultat bio povod još žeš-ćoj raspravi. Budući da prijedlog nije prošao, ponovno je od strane članova liste B bilo iznijeto mnoštvo oštrih kritika na račun nastavka nadglasavanja u radu HNV, osuđena nespremnost većine za prijedloge druge struje, te da su, po njihovu mišljenju, skupovi unaprijed pripremljeni, a oni onemogućeni u konstruktivnom radu.
Član Vijeća Bela Ivković na to je odgovorio kako je očigledno da manja skupina vijećnika uporno nastoji minirati sastanke, te da se na sjednice HNV-a više ne može gledati kao na sastanke dvije zasebne liste. mr. Bela Tonković je Statut, usvojen većinom glasova, okarakterizirao kao akt s pretankim legitimitetom, nazvavši ga «oktroiranim». Predstavnici liste B imali su primjedbe i da kasno dobivaju materijale koji su važni za odlučivanje, te da im nije dostavljen konačno usvojeni tekst Statuta čime su oni onemogućeni u raspravi. 
 
NAPUŠTANJE SJEDNICE: Budući da ni ovakva rasprava nije iznašla rješenje, ponovno je uslijedio prijedlog o napuštanju sjednice. Milka Dina Drašković dramatično je reagirala na tijek rasprave, rekavši vijećnicima liste A da će odgovarati »budućim pokoljenjima zbog ovakvog pristupa«, osudivši neusvajanje predloženog sporazuma. Iznijela je i osudu kako «pojedini svećenici manipuliraju brojnijom grupom vijećnika».
Predsjednik Josip Ivanović bio je protiv skretanja s dnevnog reda nauštrb efikasnosti rada, istaknuvši, kako se vijećnici ne trebaju baviti samim sobom već raditi. Vijećnik Joza Kolar rekao je kako većinskoj listi nedostaje mudrosti u radu i da je jedan od problema i to što se ovakva podjela može prenijeti i na male sredine, što svakako treba prevazići suradnjom. Vijećnik liste A Grgo Kujundžić pozvao je dio još preostalih vijećnika liste B da ostanu ukoliko se žele dogovarati i konkretno raditi, a Mato Groznica, s iste liste, zaključio je kako je svima u interesu iznaći sporazum dvije postojeće struje, no, da se tek u raspravi mora odrediti odgovarajući način. Uz već ponovljene optužbe na račun isključivosti sjednicu su napustili svi vijećnici okupljeni oko DSHV-a, te je ponovno, kao i na siječanjskoj konstitutivnoj sjednici, u dvorani ostalo 20 vijećnika.
 
PRISUTNI NASTAVILI RAD: Predsjednik HNV-a mr. Josip Ivanović rekao je tada kako je listi B bilo ponuđeno da dostavi imena svojih kandidata za potpredsjednička mjesta Hrvatskog nacionalnog vijeća, te da druga struja nije dostavila svoje prijedloge. No, on je još dodao kako je potpredsjednik za Podunavlje (Stipan Šimunov), kojeg je prema prvim reagiranjima predložila lista B, bio upravo osoba koju je predložila i lista A.
Drugu sjednicu vijeća nastavilo je 20 vijećnika koji su gotovo jednoglasno donijeli sve odluke i tako kompletirali rukovodstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća. Donijet je Poslovnik Vijeća, imenovana 4 potpredsjednika Vijeća, izabrani predsjednik i članovi Izvršnog odbora.
Branko Horvat je pri kraju sjednice rekao kako je spreman vratiti svoj mandat potpredsjednika, kako bi on bio pružen listi B u cilju prevladavanja situacije.
Prema rezultatima glasovanja, predsjednik elektroničke vlade, koja će se baviti izradom informacijske baze podataka i pružati informatičke usluge HNV je Zoran Vojnić Tunić. Donijeta je i odluka da će članovi Komisije za predlaganje dodjele financijske potpore hrvatskim institucijama i organizacijama od strane pokrajinskih tajništava biti članovi Izvršnog odbora HNV i po jedan predstavnik hrvatskih institucija i organizacija iz Vojvodine, osim političkih stranaka.
 
NEZAVIDNA SITUACIJA: Pri završetku sjednice, niz diskutanata se osvrnulo na neugodne događaje. Stipan Stipić je iznio svoje uvjerenje da oni koji kritiziraju Statut, već u startu nemaju dobre volje, vlč. Andrija Kopilović je istaknuo kako oni jesu za suradnju, ali nisu za sporazum jer se ne radi o dvije suprotstavljene strane. Zdenko Đaković je iznio bojazan da će doći do politizacije HNV, dok je Ivanović rekao kako nitko neće biti isključen iz Vijeća zbog nedolaženja na sjednice. Branko Horvat je dodao da je slična opstrukcija doživljavana i u radu Foruma hrvatskih institucija i organizacija u Vojvodini u proteklih 4-5 godina. 
Olga Šram je izrazila potrebu da se održavaju neformalni sastanci kako bi se tražio izlaz iz nezavidne situacije kroz razgovore sa vijećnicima liste B.
 
N. Perušić
D. Dulić
  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay