Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Uskoro programi u novoj dvorani

SOMBOR - Prije skoro godinu dana, 6. prosinca 2002. članstvu HKPD »Vladimir Nazor prezentiran je idejni projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade Društva koji je i prihvaćen. Realizacija ovog ambicioznog projekta predviđena je u šest faza. Prvom, sad aktualnom, obuhvaćen je objekt velike – svečane dvorane i pozornice.
    Na raspisan natječaj prispjelo je devet ponuda za građevinarske i tri za električne radove. Odbor za otvaranje ponuda odabrao je G. P. »Gramont« d. o. o. Apatin, p. j. Sombor za građevinske i »Libos« d. o. o. za električne radove. Potpisnici ugovora su Šima Raič, ispred Društva i Blaž Žilić, ispred Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Financijska sredstva odobrila je Vlada Republike Hrvatske. Radovi su otpočeli 9. rujna, a završetak poslova i predaja objekta predviđena je 12. studenog. Adaptirani prostor iznosi 457 kvadratnih metara, što čini približno 40 posto ukupne površine predviđene za rekonstrukciju. Na tavanskom dijelu sale u cijelosti je izrađena i montirana čelična konstrukcija unijeta u postojeći krov, izvršeno novo letvanje krova, zamijenjen dotrajale grede, objekt je u cijelosti pokriven novim falcovanim crijepom, a postavljeni su i novi oluci. Strop sale je spušten i izgrađen od gips-kartonskog materijala. I električna instalacija u cijelosti je obnovljena i prilagođena suvremenim zahtjevima objekta ove vrste. Čeličnom konstrukcijom ojačana je i osnova pozornice. Obavljeno je bojenje vrata i prozora, kao i zidova i stropa.
    U odnosu na ponuđenu i dogovorenu cijenu, vrijednost električnih radova što ih je izveo »Libos« niža je za 5 posto G. P. »Gramont« u okviru ugovorene cijene, izvršio je proširenje bine dodatkom podijuma za muzičare, te binu u cijelosti presvukao brodskim podom površine oko 100 kvadratnih metara.
    Projektante dipl. ing. arh. Josipa Parčetića, i dipl. el. ing Janoša Raduku,. Društvo je odredilo i za nadzorne organe. Oni su uz dežurnog člana uprave društva, neprekidno nadgledali radove, te usklađivali i eventualno korigirali određene detalje, bitne za realizaciju programa.
    Da bi ovaj, sada reprezentativan objekt u cijelosti bio uređen, trebalo bi mu obnoviti i vanjsku-dvorišnu fasadu, istrugati postojeći pod, te dvoranu popuniti odgovarajućim inventarom.
    Svečana akademija Društva, planira se održati 5. prosinca u sada preuređenoj i adaptiranoj, te za suvremene potrebe prilagođenoj dvorani, što će na neki način, simbolizirati i njeno stavljanje u uporabu. Tom će se prigodom promovirati i knjiga »Dukat ravnice« dviju naših članica, kao i novi broj lista »Miroljub«.
    Za sada je jedan veliki posao okončan. Pred svakim od članova Društva je sada novi zadatak: treba dobro razmisliti kako i u koje svrhe se može koristiti ova krasna svečana dvorana. Kvalitetni programi preduvjet su za okupljanje članova i druge nam, uvijek drage publike. Prazna, pa i poluprazna dvorana, ma koliko bila lijepa i raskošna, neće opravdati postojanje. A takva sala je uvijek i preskupa.

M. Đanić

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika