Arhiv tekstova Arhiv tekstova

TELEX

Radionica Inicijative mladeži
Pr­va lek­ci­ja – `ivo­to­pis

Nova hrvatska udruga Inicijativa mladeži organizirat će u subotu, 18. listopada, radionicu na temu »Kako se piše CV (Curriculum Vitae – životopis)«, u suradnji s Fondom Bela Gabrić. Radionica će se održati u zgradi Nove općine, u dvorani br. 6, s početkom u 10 sati. Predstavnici Inicijative mladeži pozivaju mlade osobe, koje žele savladati vještinu pisanja životopisa, da uvježbaju uspješno predstavljanje, kako bi osvojili povjerenje pretpostavljenih, ili kako bi lakše došli do posla i stipendije.

Priopćenje za javnost
Predsjedništva DSHV
Bela Tonkovi}
isklju~en iz stranke

»Predsjedništvo DSHV-a na svojoj sjednici od 11. listopada 2003. donijelo je odluku da proglašava protivno Statutu osnutak podružnice DSHV Subotica 2 sa sjedištem u Bajmoku, jer nije održana nikakva Skupština organizacija Gat, Ker i Bajmok koje bi donijele zaključak o formiranju podružnice Subotica 2 niti je o tome obaviješteno predsjedništvo stranke već je formiranje te podružnice u stvari samovolja pojedinaca.
    Potpuno je jasno da je formiranje podružnice Subotica 2 učinjeno u cilju da se spasu položaji koje su na temelju članstva u DSHV-u stekli sada već bivši predsjednik Bela Tonković i još za sada uvijek aktualni pomoćnik pokrajinskog tajnika za nacionalne manjine, upravu i propise Slaven Dulić, te su oni u stvari i inicijatori ove zavjere.
    Predsjedništvo DSHV-a zbog toga ne dozvoljava osnutak podružnice Subotica 2 i samozvane odluke Podružnice 2 proglašava ništavnim.
    Predsjedništvo DSHV-a potvrđuje odluke podružnice Subotica o smjeni članova upravnih odbora i školskih odbora, koje je bez ičije suglasnosti imenovao već bivši predsjednik Bela Tonković. Na obrazloženi prijedlog subotičke podružnice, a zbog teškog ogrešenja o Statut DSHV-a i nepoštivanja odluke Skupštine DSHV od 20. srpnja 2003, Predsjedništvo je donijelo jednoglasnu odluku da se iz stranke isključe Bela Tonković i Slaven Dulić, a također i Bogoljub Kujundžić, samozvani predsjednik podružnice Subotica 2. Predsjedništvo DSHV-a podržava kandidaturu gospodina Dragoljuba Mićunovića za predsjednika Republike Srbije.
    Predsjedništvo DSHV-a najoštrije osu-đuje istupanje g. Pajina na TV Novi Sad, koji se uz to i reprizira, gdje je iznio stavove za koje smo mislili da predstavljaju prošlo vrijeme, kada se radi o nacionalnim manjinama u Vojvodini, i sa zabrinutošću konstatira da se o ovome po službenoj dužnosti do danas nije pokrenuo od nadležnog javnog tužitelja krivični postupak protiv sudionika u toj emisiji.«                

Priopćenje Bele Tonkovića,
Slavena Dulića i
Bogoljuba Kujundžića
Od­lu­ka »kr­njeg
Pred­sjed­ni{tva«

U vezi s priopćenjem DSHV-a, oglasili su se i Bela Tonković, Slaven Dulić i Bogoljub Kujundžić. U zasebnom priopćenju oni su, između ostalog, izjavili kako je »odluku o njihovom isključenju iz DSHV-a donijelo Predsjedništvo u krnjem sastavu«, te da stoga ta odluka nije pravovaljana i da služi samo za »unošenje još dubljeg razdora u redove DSHV-a.« Također se u priopćenju ističe kako je »osnivanje podružnice Subotica 2 bio spontani korak odbora mjesnih organizacija i članova osnivača, duboko nezadovoljnih općom i personalnom politikom u stranci«.
    U priopćenju se smjena pojedinih članova upravnih, nadzornih i školskih odbora smatra »još jednim destruktivnim potezom« novog rukovodstva DSHV-a.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay