Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Natječaj

Na osnovu članka 25. Odluke o ustanovama i programima u oblasti kulture za koje se osiguravaju sredstva u proračunu Autonomne Pokrajine Vojvodine (»Sl. list APV«, broj 16/2000), a u vezi sa člankom 19. stav 7. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (»Sl. list SRJ«, broj 11/2002).
Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje i kulturu i Nacionalno vijeće hrvatske nacionalne manjine
raspisuju

NATJEČAJ
Za sufinanciranje programa, projekata, festivala i smotri profesionalnih i amaterskih ustanova, nevladinih organizacija, udruženja, neformalnih grupa i samostalnih umjetnika u oblasti suvremenog i narodnog umjetničkog stvaralaštva hrvatske nacionalne manjine u AP Vojvodini u 2004. godini

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje i kulturu na prijedlog Nacionalnog vijeća hrvatske nacionalne manjine sufinancirat će u 2004. godini programe, projekte, festivale i smotre profesionalnih, amaterskih ustanova, nevladinih organizacija, udruženja neformalnih grupa i samostalnih umjetnika koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta, razvoj vrhunskog suvremenog i narodnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u oblasti književne, kazališne, glazbene, glazbeno-scenske i likovne umjetnosti hrvatske nacionalne manjine u AP Vojvodini.

Opći uvjeti natječaja

Na natječaju mogu sudjelovati isključivo registrirane profesionalne i amaterske ustanove, nevladine organizacije, udruženja, neformalne grupe i samostalni umjetnici na teritoriju AP Vojvodine koji svojim vrhunskim umjetničkim stvaralaštvom doprinose razvoju kulture i umjetnosti hrvatske nacionalne manjine u AP Vojvodini.
Prijava na Natječaj podnosi se na obrascu Upitnika za sufinanciranje programa i projekata u kulturi u 2004. godini Pokrajinskog tajništva za obrazovanje i kulturu.
Navedeni upitnik sastavni je dio Natječaja i može se dobiti u Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje i kulturu, ili na web adresi: www. psok. org. yu.
Rok za podnošenje prijava je 20. studeni 2003. godine, koje se dostavljaju Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje i kulturu – Sektor za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16/2, 21108 Novi Sad; telefoni: 021/457-103, 457-513 i 456-016.
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka i s nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje i kulturu tijekom 2003. godine dodijelio sredstva za sufinanciranje programa i projekata, a koji nisu podnijeli izvješće o njihovoj realizaciji, neće se razmatrati.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay