Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Priručnik za široki krug čitatelja

Intenzivan razvoj svih ljudskih djelatnosti i neprestano nakupljanje znanja danas pojedincu jedva omogućuju cjelovit i jasan pregled nad činjenicama i pojavama samo jedne dis-cipline, dok cjelovit pregled nad ukupnošću ljudskih djelatnosti i znanja i nije moguć. Zbog toga su čovjeku postmoderne civilizacije prijeko potrebni priručnici koji omogućuju snalaženje u ogromnoj količini činjenica.
    Prvi svezak Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca čine natuknice koje počinju slovom A. Natuknicama su obuhvaćene poznatije osobe, ali i one manje znane, a tu su i toponimi u Vojvodini, Bajskom trokutu, kao i oni sjeverniji. Obrađene su povijesne osobe, ali i suvremenici. Ovaj Leksikon je priručnik koji nije namijenjen stručnjaku ni jedne posebne struke, nego širokom krugu čitatelja koji žele dobiti obavijesti o bogatoj prošlosti, ali i sadašnjosti podunavskih Hrvata.
TIP SPECIJALNIH LEKSIKONA: Skupina subotičkih kulturnih i znanstvenih djelatnika (dr. Slaven Bačić, preminuli mr. Josip Buljovčić, Lazar Merković, Milovan Miković i Tomislav Žigmanov) u kasnu je jesen 2001. godine inicirala pokretanje projekta u okviru kojega bi se moderni leksikografski pristup povijesti i današnjici Hrvata s prostora između Dunava i Tise spojio s potrebom pristupačnosti običnom čitatelju. Dvije i pol godine nakon inicijative, tiskan je prvi svezak s osamdesetak natuknica. Obavijesti u Leksikonu objašnjene su stručno, ali razumljivo i pristupačno, tako da čitatelju omogućuju snalaženje i u onim područjima koja mu nisu bliska. »Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca pripada tipu specijalnih leksikona, i to po dvjema osnovama: njegovu posebnost ne čini samo zemljopisno područje na koje se odnosi, nego mu posebnu dimenziju daje i to što se u zadanome teritorijalnom okviru usredotočuje na pojave i osobe koje imaju (i) hrvatski karakter. Kao takav, on nastoji obuhvatiti ne samo Bunjevce i Šokce u vojvođanskom i madžarskom dijelu Bačke, nego i u cijelome povijesnom ugarskom Podunav-lju«, piše među ostalim u predgovoru Leksikona glavni urednik dr. Slaven Bačić.
OSNOVNI KONCEPT LEKSIKONA: Prvi svezak ovoga projekta ima i karakter pilotnog sveska. Njime je javnosti predstavljen osnovni koncept Leksikona. Predmet Leksikona jesu povijesni događaji, osobe i institucije nedvojbeno hrvatske naravi. Iako je dio njih već otprije poznat stručnoj javnosti, u prvom svesku Leksikona podrobnije su obrađeni, a sastavni dio Leksikona čine i one osobe, događaji i institucije koji nisu primarno vezani za podunavske Bunjevce i Šokce, ali su imali ili imaju znatan utjecaj i na njih. U Leksikonu se pozornost posvećuje utjecaju događaja koji pripadaju općoj povijesti na podunavske Hrvate – Bunjevce i Šokce, čime se postiglo da natuknice koje se odnose na podunavske Hrvate nisu umjetno istrgnute iz cjeline pojava. »Svrha je Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca svrha leksikografskog rada uopće – prikupiti faktografske podatke, dati osnovna objašnjenja i povijesni pregled, uz kritičku analizu i ocjenu obrađenih zbivanja, pojava i osoba. Kao takav, Leksikon bi trebao popuniti dosadašnje praznine i neodređenosti nastale ne samo zbog nedovoljne istraženosti, nego i zbog namjernog prešućivanja, umanjivanja važnosti ili iskrivljavanja podataka«, piše u pregovoru Leksikona dr. Slaven Bačić.
 

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay