Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Ne­ka sva­kom čovje­ku za­sja u duši us­kr­sna na­da

U Janjetovoj krvi su odijela svoja oprali,
Po Krvi toj dragocjenoj prepoznaje ih rajski dom.
Draga braćo i sestre!
Isus Krist, čije je ime uklesano neizbrisivo u povijest roda ljudskoga, potiče nas danas na postojanost riječima: »U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet« (Iv 16,33). Ime Isus su pokušavali izbrisati mnogi silnici kroz cijelu povijest; htjeli su zatrti njegov spomen i u krvi utopiti njegovu Crkvu. Zaprijetili su apostolima da »ne govore niti naučavaju u Ime Isusovo« (Dj 4,18). Rimski carevi, Dioklecijan i drugi, snagom svoje moći oborili su se na Crkvu zbog Isusa Krista, a mnogi krivi učitelji u svakom vremenu od početka do danas iskrivljuju ili niječu istinu o njemu. Ne miruju niti oni bezbožnici koji žele izbrisati i svaki znak kršćanskoga i katoličkog, a prijetnjama unose strah i nesigurnost.
    Tako Crkva kroz cijelu povijest ispisuje svoj martirologij s nebrojenim mučenicima i mučenicama koji su protiv prijetnji, progona i mržnje svjedočili svoju vjernost i ljubav prema Isus Kristu cijenom svoga života. Isus je to navijestio svojim učenicima: »Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas… Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, i vašu će čuvati« (Iv 15,18.20).
    Crkva naša đakovačka i srijemska obilježava ove 2004. godine 1700. obljetnicu ranokršćanskih mučenika Panonije Srijemske, slavi »Godinu svetih srijemskih mučenika« te nastoji hraniti se duhovnom baštinom odlučnog svjedočanstva svijetle vojske mučenika koji su svoje vjerničko predanje Isusu Kristu posvjedočili slobodom za mučeničku smrt. Kroz mučeničku smrt prijeđoše u život jer Kristovim uskrsnućem Život je pobijedio smrt, Svjetlost je pobijedila tamu i mrak, Ljubav je pobijedila mržnju. Čovjek je opet pozvan na besmrtnost, a ne na prolaznost i ništavilo. Kristovo uskrsnuće nam poručuje da Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih, da je Ljubav vječna. Kristovo uskrsnuće čini ljudsku nadu neuništivom i nema mjesta strahu i beznađu, jer Bog iz svake životne situacije ima izlaz, pa čak i iz same smrti.
    Bogata baština svjedočanstva ranokršćanskih mučenika Panonije Srijemske potiče nas danas na snažno suobličenje Kristu Raspetome i Uskrslome i ispunja nas nutarnjim mirom, vedrinom srca i pogleda. Zato danas i o ovogodišnjim uskrsnim blagdanima svima želim sretan Uskrs! Svim katoličkim vjernicima cijele Crkve u Hrvata! Svim vjernicima kršćanskih Crkava i vjerskih zajednica koji zajedno s nama ove godine u isti dan ispovijedaju da Isus Krist, vječni Sin Očev i od Djevice rođeni Sin Čovječji, za nas raspeti i uistinu uskrsli, jest Gospodin i Otkupitelj čovjeka!
    Sretan Uskrs svima koji vjeruju u Boga svemogućega, Stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga, i u vječnu budućnost čovjeka na sliku i priliku Božju stvorena (usp. Post 1,26)!
    Sretan Uskrs svima patnicima koji tjeskobno boluju ili im je duša žalosna; svima koji gladuju i žeđaju pravednosti; svima milosrdnima, čistima srcem, mirotvorcima i progonjenima zbog pravednosti (usp. Mt 5,3-10)!
    Sretan Uskrs svim ljudima dobre volje koji traže istinu i smisao svoga postojanja i koji čine dobro ljudima bilo na koji način i bilo u kojem pozivu! Neka svakom čovjeku zasja u duši uskrsna nada! Svima neka dođe do srca pozdrav Uskrsloga: »Mir vama!« (Iv 20,19).

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay