Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Ma­la ljet­na ško­la hr­vat­skog je­zi­ka i kul­tu­re

Mala ljetna škola hrvatskog jezika i kulture u Novom Vinodolskom već dvanaestu godinu se organizira u Novome Vinodolskom od 24. srpnja do 4. kolovoza. Temeljni je cilj ovoga ljetovanja da djeca koja žive izvan Hrvatske, u zajedništvu s djecom iz različitih mjesta u Hrvatskoj, unaprijede svoje znanje hrvatskog jezika te upoznaju kulturnu i prirodnu baštinu kraja u kojem borave. Program škole ostvaruje se putem raznih kreativnih igraonica-radionica (jezična, novinarska, dramska itd.) te niza športskih, rekreativnih i zabavnih sadržaja. Ovogodišnji je program namijenjen djeci od 9-14 godina. Rezervacije i upisnice se očekuju najkasnije do 1. srpnja. Cijena programa je 290 eura.                  

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay