Knjige i časopisi Knjige i časopisi

Crtice iz povijesti naselja Bačke u srednjem vijeku

 

 

ZSOMBOR SZABÓ, CRTICE IZ POVIJESTI NASELJA BAČKE U SREDNJEM VIJEKU– Djelo je rezultat višedecenijskog proučavanja nastanka i razvoja naselja i gradova, mahom na prostoru današnje Vojvodine. Pored ostalog i zbog uočenih praznina u znanstvenim istraživanjima koja se bave srednjim vijekom, osobito glede urbanog razvoja. Razloga ovome ima više: pisani dokumenti koji se odnose na srednji vijek uglavnom se nalaze u arhivima Republike Mađarske, dok su arheološka nalazišta ili ruine nekadašnjih građevina u Republici Srbiji. Iz tih je razloga, među ostalim, ova knjige pisana s nakanom da poveže pisane dokumente i materijalne ostatke. U nekim znanstvenim krugovima vladalo je mišljenje da u srednjem vijeku na ovim prostorima i nije bilo značajnijih naselja, a kamoli gradova. Rezultati dosadašnjih istraživanja su, međutim, dokazali da je grad Bač u okvirima srednjovjekovne Kraljevine Ugarske zauzimao i te kako istaknuto mjesto, u međuriječju Dunava i Tise, a Zond je bio ništa manje značajan grad, premda do danas, nismo posve pouzdano, utvrdili njegovo mjesto. Istina, krajem XIX. stoljeća napisane su monografije dva slobodna kraljevska grada, Subotice i Novog Sada, monografija Sombora pojavila se tek za vrijeme II. svjetskog rata, a monografije ostalih naselja nastale su još i kasnije, dok se, primjerice, nova monografija Subotice, priprema već više od 25 godina. Rezultati te pripreme su bila i novija istraživanja u arhivama Beča i Budimpešte sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada su pronađene dvije vedute, skica osnove utvrde, i dr. Nakon II. svjetskog rata, tijekom arheoloških istraživanja, samo na teritoriju općine Subotica pronađeni su ostaci pet srednjovjekovnih crkvi, pa danas pouzdano možemo utvrditi prostornu organizaciju srednjovjekovne Subotice. U ovoj knjizi, koja je djelomično objavljena u tjedniku «Hrvatska riječ» u obliku feljtona, nastojali smo kratko prikazati rezultate i implikacije ovih nalaza, nastojeći obuhvatiti ona naselja u kojima danas žive Hrvati. Autor se nada kako je uspio dokazati kako taj «mračni srednji vijek» i nije bio tako mračan.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika