Knjige i časopisi Knjige i časopisi

Vitezovi hrvatskog jezika iz Bačke

 

SANJA VULIĆ, VITEZOVI HRVATSKOG JEZIKA IZ BAČKE– Svi pisci, za čija se djela doc. Vulić zainteresirala, nisu iz istoga književno-povijesnoga razdoblja. Neki od njih su se pojavili u kulturnome i književnome životu svoje regije još koncem 19. stoljeća, a neki su se u hrvatskoj književnosti oglasili tek u prvome desetljeću ovoga milenija. Sabravši u svoju, inače, veoma opsežnu knjigu, dvadesetak znanstvenih rasprava, dobrim dijelom već objelodanjenih, što u Hrvatskoj, što u inozemstvu, bilo u zbornicama sa znanstvenih skupova, bilo u znanstvenoj ili književnoj periodici, doc. Vulić prikazala je rezultate svoga rada, posvećenog u kroatistici nedovoljno istraženome području, te tako pridonijela boljemu poznavanju tradicije književnoga izričaja i aktualne književne prakse u bačkim regionalnim središtima hrvatske kulture izvan matične države. (Prof. dr. sc. Jasna Melvinger).

Knjiga Vitezovi hrvatskog jezika u Bačkoj Sanje Vulić ne teži potpunu prikazu cjelokupne hrvatske književnosti u Bačkoj već sadrži opis jezičnih značajki pojedinih autora druge polovice 19. st. Pa nadalje iz Bajskog trokuta i subotičkoga hrvatskoga književnoga kruga. Autorica na kraju iscrpne analize jezičnih odrednica na 150 stranica rukopisa i u preko 120 bilježaka, zaključuje da jezik autora tih krugova «sadrži sve bitne jezične i duhovne sastavnice hrvatskoga književnoga makrosustava.» (Izv. prof. dr. sc. Silvana Franjić)

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika