Aktualno Aktualno

Kroz participaciju DSHV-a na lokalnoj razini ka značajnijem sudjelovanju i korištenju sredstava EU

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini pozdravio je najnoviju odluku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske da podrži tri Interreg prekogranična projekta Hrvatska – Srbija u području energetske učinkovitosti. Provedba odobrenih projekata pridonijet će većoj energetskoj učinkovitosti javnih ustanova i poduzeća Subotice, Sombora i Novog Sada. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 5,4 milijuna eura.

»DSHV kao stožernu stranku Hrvata u Republici Srbiji raduje donesena odluka da se ovi projekti provedu tim prije jer je riječ o gradovima u kojima u značajnoj mjeri žive i vojvođanski Hrvati. Provedba odobrenih projekata pridonijet će većoj energetskoj učinkovitosti javnih ustanova i poduzeća Subotice, Sombora i Novog Sada, što će za posljedicu imati uštedu energije i bolje uvjete rada. Istodobno želimo skrenuti pozornost da Hrvati, kao nacionalna manjina koja u značajnoj mjeri živi na području Grada Subotice i Grada Sombora, aktivno ne participiraju u radu lokalne administracije niti su snažnije integrirani u strukture lokalne zajednice, dok Grad Novi Sad predstavlja pozitivnu iznimku – Hrvati su zastupljeni u tijelima gradske uprave, uključeni su u procese donošenja odluka i Grad Novi Sad izdvaja značajna financijska sredstava za kulturno stvaralaštvo lokalne hrvatske zajednice i očuvanje kulturnog nasljeđa, osobito vezanog za Katoličku Crkvu«, navodi se u priopćenju predsjednik DSHV-a Tomislava Žigmanova.

Kako se dodaje, za očekivati je da pozitivni pomaci u suradnji između dvaju ministarstava Vlada u Beogradu i Zagrebu mogu biti poticaj i za Grad Sombor i za Grad Suboticu da prekinu s dosadašnjom praksom isključivanja Hrvata iz procesa donošenja odluka i zaprječavanja integracije u strukture lokalne zajednice, kao i aktivne afirmacije i favoriziranja Bunjevaca nehrvata na štetu Hrvata, »to jest da će prepoznati mogućnost da preko ostvarene participacije DSHV-a još značajnije sudjeluju i koriste dostupna sredstva EU za razvitak lokalne samouprave kroz programe EU kojima rukovodi Vlada Republike Hrvatske«.

»Ovdje prije svega mislimo na razvitak onih područja i mjesta u kojima živi značajniji broj Hrvata, mjesta čija je komunalna i druga infrastruktura daleko nerazvijenija u odnosu na druga mjesta na teritoriju gradova Sombor i Subotica«, zaključuje se u priopćenju.

H. R.

 

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika