Aktualno Aktualno

DSHV: Diskriminacija u političkoj participaciji nacionalnih manjina?

Predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov smatra kako postoji diskrepancija glede raspodjele zastupničkih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srbije kada je riječ o manjinskim listama:

»Kada je riječ o brojevima dobivenih glasova i složenom izračunu osvojenih zastupničkih mandata, valja istaknuti da se i kod nacionalnomanjinskih izbornih lista bilježe brojne nelogičnosti i nejednakosti, koje su bile negativne po koaliciju DSHV i SPP.

Recimo, za jednog zastupnika SVM-a bilo je potrebno 10.791 glas, za zastupnika SDA-a 10.913, a naša koaliciji je osvojila 29.066 glasova i dobila samo dva zastupnika, što znači da jedan naš zastupnik vrijedi čak 14.533 glasa birača. Za treći mandat nedostajalo je 1504 glasa - to jest, skoro 8700 glasova DSHV-a i SPP-a ostalo je neizraženo u mandatima. Inače, riječ je o broju od gotovo 30% Hrvata s pravom glasa! Je li ove elementarne usporedbe i prikaz brojeva govore u prilog postojanja diskriminacije u političkoj participaciji nacionalnih manjina?

Za izbore za Skupštinu AP Vojvodine, lista DSHV-a i SPP-a dobila je povjerenje 4979 glasova birača te je nedostajalo samo 266 glasova za osvajanje mandata. Promatrano u postotcima, riječ je o daleko većem broju glasova nego što dobivaju kandidati SDSS-a za Sabor«, naveo je Žigmanov u objavi na platformi X.

H. R.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika