Aktualno Aktualno

Jednokratna materijalna potpora za studente u Srbiji

Hrvatsko prosvjetno društvo Bela Gabrić iz Subotice osiguralo je, kao i prethodnih godina, sredstva za dodjelu jednokratnih materijalnih potpora za studente pripadnike hrvatske zajednice koji studiraju u Republici Srbiji. Sredstva su osigurana na natječaju Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a naziv projekta je »Potpora mladima – učenicima i studentima pripadnicima hrvatske zajednice u Republici Srbiji«. I ove godine projekt će financijski podržati i Hrvatsko nacionalno vijeće, NIU Hrvatska riječ i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Rok za slanje prijava za jednokratnu potporu traje od 1. do 15. prosinca 2023. godine. Prijave se šalju na mail hpd.belagabric@gmail.com uz popunjenu prijavnicu koja se nalazi na web stranici Udruge https://hpdbelagabric.weebly.com/dokumenti.html. Također, u prijavi je potrebno dostaviti i skenirano uvjerenje s fakulteta da ste student u akademskoj 2023./2024. godini. U predmet maila potrebno je napisati »Prijava za jednokratnu materijalnu potporu«. Za svaku prijavu dobit će se uzvratni mail da je prijava zaprimljena.

Dana 19. prosinca 2023. studenti će mailom biti obaviješteni o rezultatima natječaja, datumu i vremenu svečanog potpisivanja ugovora koje će biti održano u Hrvatskom domu – Matici u Subotici.

H. R.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika