Knjige i časopisi Knjige i časopisi

Suvremena vojvođansko-hrvatska kratka priča

Knjiga Suvremena vojvođansko-hrvatska kratka priča donosi izbor od 15 priča iz pera šestero autora, a priredio ju je profesor hrvatskog jezika i književnosti Vladan Čutura. U knjizi su zastupljeni sljedeći autori: Petko Vojnić Purčar, Lajčo Perušić, Mirko Kopunović, Zvonko Sarić, Tomislav Žigmanov i Neven Ušumović.

»Teme o kojima ovi autori pišu kreću se u rasponu od pitanja identiteta, problematizacije granica fikcije i fakcije, intimne priče pojedinca, eskapizma i dr. Ovim korpusom tekstova dominira, s jedne strane, realistička prozna matrica – mimetička i faktografska, a s druge (post)modernistička poetika propitivanja, fragmentiranja, ironiziranja, zamagljivanja, razgradnje i sl. Stoga, svaki se pokušaj svođenja na kakav zajednički poetološki nazivnik čini nemogućim i predstavljao bi svjestan čin izvanjskoga nametanja jedinstva. Nemoguće je to tim više jer su u pitanju autori različitoga generacijskog backgrounda, mjesta boravka, jezika na kojemu pišu te, najvažnije, vlastita impulsa u oblikovanju ove vrste literarne forme«, navodi u predgovoru Vladan Čutura.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika