Tema Tema

Elektori

Ministrica za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije Gordana Čomić 5. rujna 2022. raspisala je izbore za članove 23 nacionalna vijeća nacionalne manjine u Srbiji.

Na sjednici Predsjedništva Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, održanoj u Domu DSHV-a 8. rujna 2022., jednoglasno je donesena odluka da će DSHV izaći na izbore za Hrvatsko nacionalno vijeće i pozvao svoje članove da se uključe u izbore. Na sjednici je konstatirano da model izbora za IV. saziv HNV-a, koju je predvodio DSHV, zajedno s velikim brojem hrvatskih kulturnih udruga i pojedinaca i koja je odnijela uvjerljivu pobjedu na izborima 2018. ne bi trebalo mijenjati. Tako je DSHV, na čelu s predsjednikom Tomislavom Žigmanovim i voditeljem izbornog stožera Marinom Piukovićem, ponovno bio glavna podrška izborne platforme za V. saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća HRvati i dalje ZAjedno.

Potpisi su se prikupljali 30-tak dana u 30 mjesta. Svaki elektor je morao prikupiti najmanje 60 važećih potpisa građana upisanih u posebni birački popis hrvatske zajednice kako bi njegova elektorska prijava bila prihvaćena. Ovjera ovih potpisa, za razliku od 2018. godine bila je povjerena osim javnih bilježnika i ovlašćenim licima tijela javne uprave što je bila olakšavajuća okolnost. Ipak, procedura upisa u posebni popis birača u pojedinim jedinicama lokalne samouprave predstavljala je i dalje prepreku. Ukoliko osoba nije bila upisana u posebni birački popis, morala je još samostalno otići u jedinicu lokalne samouprave što je u konačnici uveliko smanjilo broj validnih potpisa.

Kontinuirani rast

Nakon što je 88 elektora potvrdilo svoje prijave (87 elektora s »HRvati i dalje ZAjedno«), održana je elektorska skupština 13. studenoga 2022. u Beogradu (Velika dvorana u staroj zgradi Narodne skupštine Srbije, Kralja Milana 14) s početkom u 12 sati. Na skupštini je sudjelovalo 83 elektora, a lista HRvati i dalje ZAjedno koja se jedina i kandidirala, a čija je nositeljica bila i dotadašnja predsjednica HNV-a Jasna Vojnić, odnijela je apsolutnu pobjedu i svih 29 vijećnika u budućem V. sazivu HNV-a.

Premda je procedura bila otežana u odnosu na 2018., a pogotovo 2010. i 2014. godinu, broj elektora koji su podržali listu koju predvodi DSHV bio je veći nego na prethodnim izborima, a snaga DSHV-a je kontinuirano rasla.

 

 

Spol

Od ukupnog broja elektora, 32 čine žene, odnosno nešto više od jedne trećine – 36,7%. Na ovim izborima do sada je bio najveći postotak žena, odnosno elektorica.

Dob

Kada je riječ o dobi elektora, pokrivene su bile sve dobne skupine, a najveći broj elektora čine osobe srednjih godina. Od 87 elektora, jedna trećina su mlađi od 35 godina, što držimo važnom gestom otvaranja prostora hrvatske zajednice prema mladima. Najstarija osoba među elektorima je iz Žednika, rođen 1951. godine, a najmlađa je iz Rume, rođena 51 godina kasnije – 2002. godine.

Teritorijalna raspoređenost

Što se tiče teritorijalne raspoređenosti, iz Banata su 3 elektora, iz Srijema 16, a iz Bačke 68. Oni dolaze iz čak 27 naseljenih mjesta, od čega iz Banata iz tri (Zrenjanin i Starčevo), iz Srijema iz 10 mjesta (Srijemska Mitrovica, Petrovaradin, Zemun, Slankamen, Beočin, Ruma, Šid, Morović, Sot i Batrovci), a iz Bačke 14 (Subotica, Tavankut, Žednik, Đurđin, Mala Bosna, Mirgeš, Verušić, Monoštor, Sombor, Sonta, Bač, Vajska, Plavna i Odžaci).

U odnosu na IV. Saziv HNV-a elektora u V. sazivu ima iz Šida, Morovića, Batrovaca, Sota, Rume, Beočina, Bača, Odžaka i Starčeva, a nema više elektora Bajmaka, Bikova, Berega, Surčina, Stanišića i Golubinaca.

87 elektora liste HRvati ZAjedno pokrilo je većinu područja na kojima žive Hrvati u Srbiji, no to je ipak ovisilo o angažiranosti pojedinaca u svojim zajednicama pa su tako gradovi u kojima ima veliki broj Hrvata u apsolutnom broju kao što su Beograd, Sombor i Novi Sad ostali slabo »iskorišteni«.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika