Aktualno Aktualno

Katarina Čeliković imenovana za v. d. ravnateljice ZKVH-a

Pokrajinska vlada je na sjednici održanoj 16. studenoga donijela Rješenje kojim se Katarina Čeliković, profesorica komparativne književnosti i ruskog jezika i književnosti, te dosadašnja uposlenica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na poziciji samostalne stručne suradnice za kulturne programe i projekte imenuje za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Zavoda.

Na istoj sjednici Pokrajinska vlada je donijela Rješenje kojim dosadašnjem ravnatelju Tomislavu Žigmanovu prestaje dužnost, na osobni zahtjev.

Biografija

Katarina Čeliković rođena je u Varaždinu 1960. godine. Knjižničarska je savjetnica, bibliografkinja, publicistica, književnica, kulturna djelatnica. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je komparativnu književnost i ruski jezik i književnost 1983. godine. Od 1986. do 2009. radila je u subotičkoj Gradskoj knjižnici na stručnoj obradi knjiga, a potom kao bibliotekar-informator i na odjelu bibliografije. Od 2009. stručna je suradnica za kulturne projekte i programe u ZKVH-u.

Sudjelovala je u pokretanju i u radu nekoliko subotičkih hrvatskih institucija: katoličkog mjesečnika Zvonik (1994.), Hrvatskoga akademskog društva (1998.), a potaknula je osnivanje Hrvatske čitaonice (2002.) i Hrvatskog društva za pomoć učenicima Bela Gabrić (2002.). U sklopu Hrvatske čitaonice pokrenula je nekoliko manifestacija kojima je svrha očuvanje i razvijanje hrvatskog jezika i očuvanja tradicijske kulture: Dani Balinta Vujkova – dani hrvatske knjige i riječi (2002.), Pokrajinska smotra recitatora na hrvatskom jeziku (2002.), Susreti hrvatskih pučkih pjesnika Lira naiva (2003.), Književno prelo (2007.), Etno kamp za djecu (2008.) te bogatu nakladničku djelatnost.

Urednički rad

Stručni su joj radovi, napose oni vezani uz kulturu i književno-jezičnu baštinu, objavljeni u zbornicima s više skupova u Hrvatskoj, Srbiji i Mađarskoj, a surađivala je i u Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca.

Izvršna je urednica Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ. Tijekom više od dva desetljeća bila je članica uredništva katoličkog mjesečnika Zvonik, a sada je članica uredništva kalendara Subotička Danica, podlistka za djecu Hrcko i glasila Otac Gerard.

Svoje prozne i poetske radove objavljivala je u Hrvatskoj književnoj reviji Marulić, Časopisu za književnost i kulturu Književna revija Osijek, Časopisu za književnost i umjetnost Nova riječ, a zastupljena je u knjizi Odsjaji ljubavi : panorama suvremene duhovne lirike Hrvata u Vojvodini (2015.), Hrcku – podlistku Hrvatske riječi, katoličkom mjesečniku Zvonik, Subotičkoj Danici, glasilu Otac Gerard.

Urednica je sedamdesetak knjiga i autorica nekoliko knjiga. Pokrenula je nakladničku djelatnost u sklopu Hrvatske čitaonice Subotica te je kao urednica i lektorica sudjelovala u osmišljavanju i uređivanju nakladništva u ZKVH-a i u Katoličkom društvu Ivan Antunović. U istom Društvu bila je više od dvadeset godina pročelnica Bunjevačko-šokačke knjižnice Ivan Kujundžić.

Priznanja i nagrade

Dobitnica je priznanja za dugogodišnji doprinos afirmaciji recitatorskog pokreta u Vojvodini koje su dodijelili Zavod za kulturu Vojvodine i Savez amatera Vojvodine (2009.). Dobitnica je Antušove nagrade za doprinos kulturi bačkih Hrvata-Bunjevaca za rad u mjesečniku Zvonik (1997.), a za organiziranje Dana Balinta Vujkova Kulturno-prosvjetna zajednica Općine Subotica dodijelila joj je posebno priznanje Dr. Ferenc Bodrogvári (2005.).

Djela: Subotička bibliografija. Sv. 3, 1918-1944. Dio 1 (koautorica s Gusztáv Kiss, Eva Bažant), Molitvom i prilikom prid Bogom : Etno izložba »S Božjom pomoći« [bibliografija molitvenika na narodnom jeziku] (2007.), Ljestve za nebo (2012.) i u prijevodu na mađarski A mennyországba vezető létra : Isten szolgája Sztantity Tamás Gellért atya nyomában (2016.), Bibliografija narodnih pripovjedaka i djela Balinta Vujkova (2013.), Izgubljeno srce : putokaz za odrastanje (2014.), Književnost u zrcalima : оgledi i eseji (2020.). Priredila je dvije antologije: Zapisane avanture za velike i male : suvremena proza za djecu i mlade Hrvata u Vojvodini (2017.) i Život je pisma : antologija hrvatskoga pučkog pjesništva u Srbiji »Lira naiva« 2003. – 2022. (2022.).

H. R.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika