Aktualno Aktualno

Informativna kampanja CeSID-a

Nacionalne manjine u Srbiji birat će 13. studenoga nove sazive nacionalnih vijeća. Svoja predstavnička tijela 19 nacionalnih manjina birat će neposrednim putem, a četiri nacionalne manjine će ih birati putem elektorskih skupština. U susret predstojećim izborima CeSID će uz potporu Misije OESS-a u Srbiji održati nekoliko informativnih sastanaka o izborima za nacionalna vijeća nacionalnih manjina. Prva dva sastanka bila su u Novom Sadu (29. rujna) i Subotici (30. rujna). Dio kampanje je i tiskanje lifleta s osnovnim informacijama o izborima za nacionalna vijeća na 12 jezika nacionalnih manjina.

Građani još uvijek nisu svjesni prava da sudjeluju u izboru nacionalnih vijeća, ne znaju da na tim izborima mogu sudjelovati samo ukoliko su upisani u poseban popis birača.

»Građanima pokušavamo objasniti zašto su nacionalna vijeća važna i na koji način mogu utjecati na kvalitetu života nacionalnih manjina. Način izbora za nacionalna vijeća reguliran je Zakonom o nacionalnim vijećima i Zakonom o izboru narodnih zastupnika, koji je potpuno reformiran i u ovom izbornom procesu imat ćemo kombinaciju dva zakona. Zakon o nacionalnim vijećima ne prepoznaje lokalnu izbornu komisiju, a u Zakonu o izboru narodnih zastupnika lokalne izborne komisije definirane su kao tijelo koje provodi izbore. Ovi izbori će zato biti provedeni na stari način preko Republičke izborne komisije. Izbore provodi stalni sastav Republičke izborne komisije, a predstavnici proglašenih izbornih lista imaju samo ulogu nadgledanja, što odskače od prakse izbornih procesa u Srbiji«, kazala je Emilija Orestijević iz CeSID-a.

Preduvjet za sudjelovanje na izborima za nacionalna vijeća, bez obzira na to jesu li ti izbori neposredni ili putem elektorske skupštine, je upis u poseban popis birača, koji se obavlja preko lokalnih samouprava u mjestu prebivališta birača koji se upisuje u poseban popis birača, može se biti upisan u poseban popis birača jedne nacionalne manjine, a dozvoljeno je ispisivanje iz jednog i upisivanje u poseban popis birača druge nacionalne manjine. Za to nije nužan dolazak u Gradsku upravu, jer se ispis ili upis mogu popunjeni i vlastoručno potpisani poslati i poštom ili preko treće osobe.

»Počinje i popis stanovništva i građanima treba objasniti da su upis u poseban popis birača i popis stanovništva dvije različite, odvojene stvari. Popis je također važan za nacionalne manjine, jer će od njihovog broja ovisiti broj vijećnika, ali i financiranje«, kazala je Orestijević.

H. R.

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay