Aktualno Aktualno

Budimo ono što jesmo!

Pred nama je ovdje u Republici Srbiji popis stanovništva, koji započinje 1. listopada i traje 30 dana, do kraja mjeseca. Kao pastirima ove mjesne Crkve, moralna i pastirska obveza nam je potaknuti vas i ohrabriti na cjelovito i istinsko sudjelovanje, što je građanska dužnost svih nas koji živimo u ovoj državi te naša moralna dužnost kao vjernika.

Republika Srbija na svome putu prema europskim integracijama želi posvetiti pozornost i pravima nacionalnih manjina, no da bi se to moglo ostvariti na dobrobit građana, izrazito je važno da se pripadnici nacionalnih manjina jasno izjasne o svojoj nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. Ne možemo očekivati velika prava i poštovanje naših različitosti ako ćemo ih sami skrivati, nastojeći se asimilirati ili zatajiti svoje korijene. Neizjašnjavanje na popisu ili pak izjašnjavanje kao neopredijeljen znači upravo pogaziti vlastiti identitet, a takav čovjek nema što dati niti može obogatiti društvo u kojem živi, te nužno osiromašuje i svoje potomke.

Samo poznavanjem i ponosnim isticanjem vlastitog identiteta možemo graditi bolje društvo i iskrene odnose koji će biti osnova međusobnog poštivanja, uvažavanja i uzajamnog obogaćivanja. Važno je da budemo dobro upoznati s vlastitim pravima i obvezama te da u predstojećem popisu stanovništva iskreno odgovorimo na tri pitanja koja su povezana s identitetom: to su pitanja o nacionalnoj pripadnosti, materinskom jeziku i vjeroispovijesti. Bez obzira koliko revno prakticira vlastitu vjeru ili ne, moralna je i vjernička dužnost svakog katolika da svoju vjeru i pripadnost Crkvi svjedoči i na izvanjskom području, izjašnjavajući se s ponosom da je katolik, bilo zapadnog ili istočnog obreda. Isto tako ponosno treba istaknuti jezik i nacionalnost koju smo baštinili od svojih roditelja i predaka. Čak i ako se tim jezikom ne služimo svakodnevno – on ostaje i jest naš materinji jezik, kao što nam ostaje dužnost i da ga čuvamo. Ovo je osobito važno za obitelji i kućanstva gdje u obiteljskim vezama zajedno žive pripadnici različitih naroda ili vjeroispovijesti – tek probuđena svijest o vlastitim korijenima i različitoj nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti tu obitelj obogaćuje, prenoseći dvostruku tradiciju na svoje potomke.

Ujedno vas želimo potaknuti na veći i aktivniji angažman u očuvanju i boljem upoznavanju vlastite povijesti i jezika, kao i korištenje Ustavom i zakonom omogućene školske nastave za djecu na materinjem, manjinskom jeziku. Ovdje je izrazito važno, što je i vjernička dužnost kršćanskih roditelja koju su pred Bogom i Crkvom javno obećali u trenutku krštenja vlastite djece, aktivno sudjelovati u vjerskom odgoju i pouci te uz svoju djecu i sami koristiti priliku za rast u vjeri. Najočitiji izraz te roditeljske brige i dužnosti jest upis djeteta na katolički vjeronauk u školi, kao i sudjelovanje na vjerskoj pouci u župi. Nerijetko čujemo izgovore kako »ne želimo da se dijete izdvaja« od vršnjaka i slično, pa broj upisane djece opada, što onda obeshrabruje ostale i dovodi do nemogućnosti održavanja zakonski zajamčenog vlastitog konfesionalnog vjeronauka u školi. Na taj način ostalima, kao i budućim generacijama, oduzimamo pravo na izgrađivanje i življenje vlastitog identiteta.

Draga braćo i sestre, budimo ono što jesmo, sve ono što su naši preci stoljećima s ponosom prenosili s koljena na koljeno. Izjasnimo se jasno kao katolici te kao pripadnici hrvatske, mađarske, njemačke, slovačke, rusinske i druge nacionalne manjine sa svojim materinskim jezikom. Jedino tako možemo svojoj djeci omogućiti bolju zajedničku budućnost te rast u humanosti i međusobnom poštovanju! Neka nas sve Bog blagoslovi i sačuva, a u izgradnji bogatijeg i tolerantnijeg društva vodi i prati Mudrost Duha Svetoga kao i majčinska zaštita Čudotvorne Gospe Tekijske!

Biskupi: mons. Đuro Gašparović i mons. Fabijan Svalina

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay