Aktualno Aktualno

Konzultacije o radnoj verziji Akcijskog plana

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pozvalo je na online konzultacije predstavnike svih tijela javne vlasti u Srbiji, predstavnike nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, zainteresirane pojedince, nevladine organizacije, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresirane subjekte za Akcijski plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za razdoblje od 2022. do 2025. Na radnu verziju Akcijskog plana sugestije i komentari mogu se poslati do 26. srpnja.

Sugestije i komentari mogu se dostaviti isključivo na priloženom obrascu, koji možete naći na internetskoj stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog https://www.minljmpdd.gov.rs/lat/javne-konsultacije.php, na elektroničku adresu akcioniplanmanjine@minljmpdd.gov.rs i putem portala e-Konsultacije https://ekonsultacije.gov.rs/.

Akcijski plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za razdoblje od 2022. do 2025. godine nastao je u okviru pregovaračkog procesa za Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava. Akcijski plan treba unaprijediti sistem zaštite individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji, sukladno europskim standardima i poboljšati uvjete za dosljedniju primjenu propisa, koji će pridonijeti sudjelovanju pripadnika manjina u javnom životu i većoj održivosti mehanizama i sistemskih garancija.

Akcijski plan sadrži 11 poglavlja – osobni statusni položaj, zabrana diskriminacije, područje kulture i medija, sloboda vjerskog izražavanja, uporaba jezika i pisma, obrazovanje, demokratska participacija, odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru i javnim poduzećima, nacionalna vijeća nacionalnih manjina, ekonomski položaj pripadnika manjinskih zajednica i međunarodna suradnja.

H. R.

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay