Aktualno Aktualno

Ispravljene formulacije o podjeli južnoslavenskih jezika

Srpski jezik spada u grupu južnoslavenskih – to je ono što je nesporno u udžbenicima srpskog jezika za osmi razred osnovne škole, nakon što je više nakladnika moralo izmijeniti svoja izdanja i izbaciti spornu formulaciju o podjeli južnoslavenskih jezika, koji je osmislio Odbor za standardizaciju srpskog jezika, piše dnevni list Danas.

Danas podsjeća na pritužbu Hrvatskog nacionalnog vijeća koje je spomenutu formulaciju Odbora ocijenilo kao diskriminatorsku nakon čega su pučki pravobranitelj i povjerenica za zaštitu ravnopravnosti pokrenuli postupak protiv Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV). Epilog tog postupka je bila odluka Ministarstva da ZUOV uputi zahtjev nakladnicima da izmijene sporni dio sadržaja u vezi s podjelom južnoslavenskih jezika, točnije formulaciju kako u južnoslavenske jezike treba navesti bugarski, makedonski, slovenski i srpski jezik, a uz srpski napomenuti da »Hrvati, Bošnjaci i neki Crnogorci ovaj jezik nazivaju hrvatski, bosanski/bošnjački i crnogorski jezik«. Nakladnici su od ZUOV-a dobili smjernice da podjelu južnoslavenskih jezika narativno objasne, bez navođenja tablice ili liste i potom nova izdanja pošalju Ministarstvu i ZUOV-u na odobrenje. Uzimajući u obzir zaključke pučkog pravobranitelja i povjerenice za zaštitu ravnopravnosti u kojima se ističe da su povrijeđena prava nacionalnih manjina formulacijom o podjeli južnoslavenskih jezika koju je dao Odbor za standardizaciju srpskog jezik jer nije uzet u obzir Zakon o ratifikaciji Europske povelje o manjinskim jezicima, a nastojeći da ostanu u okviru Zakona o udžbenicima i Pravilnika o standardima kvalitete udžbenika po kojima se izričito traži da udžbenik bude usklađen s priznatim znanstvenim stanovištem u danoj oblasti, nakladnici su lekciju o podjeli južnoslavenskih jezika obradili na sljedeći način – Nakladnik Novi Logos je dao objašnjenje kako »srpski jezik pripada grupi južnoslavenskih jezika« ne ulazeći u to koji još jezici pripadaju ovoj grupi. Ovakva formulacija je točna sa znanstvenog stajališta, a u skladu je i s ishodima i ključnim temama u programu nastave i učenja gdje nije istaknuta podjela južnoslavenskih jezika – rekli su za Danas u ZUOV-u. Kako dodaju, o podjeli južnoslavenskih jezika se na razini preporuke govori u dijelu programa nastave i učenja koji se zove ۚ»Uputstvo za metodičko-didaktičko ostvarivanje programa«, pa su nakladnik Eduka, koji je bio imenovan u postupku koji su vodili pučki pravobranitelj i povjerenica, ali i izdavači Bigz i Gerundijum ovu temu objasnili u udžbeniku na sljedeći način: »Srpski jezik pripada grupi južnoslavenskih jezika. Sve do raspada zajedničke države SFR Jugoslavije, u njenim republikama Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, u službenoj upotrebi je bio zajednički jezik pod nazivom sprkohrvatski/hrvatskosrpski, zasnovan na istoj dijalekatskoj osnovi s dva izgovora (ijekavskim i ekavskim). Danas zakonodavstvo Republike Srbije priznaje hrvatski i bosanski/bošnjački jezik kao samostalne jezike, a crnogorski jezik je međunarodno priznat 2017. godine. Južnoslavenskoj grupi jezika također pripadaju i slovenski, makedonski i bugarski jezik, kao i prvi književni jezik svih Slovena, staroslovenski jezik«.

Ostali nakladnici su također dobili preporuku da urade novo izdanje udžbenika na ovakav ili sličan način, ali njihovi zahtjevi za odobrenje novih izdanja nisu stigli. Nakladnici Vulkan izdavaštvo i Klet u svojim udžbenicima nisu imali spornu formulaciju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, jer su odobreni prije nego što je ona stigla kao uputstvo Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – navode u ZUOV-u.

H. R. / Foto: V. Andrić/Danas
 

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay