Tema Tema

Postignuća, planovi i strategije

Dvadeset vijećnika Hrvatskog nacionalnog vijeća su na svojoj posljednjoj ovogodišnjoj sjednici dali suglasnost na plan rada i poslovanja NIU Hrvatska riječ za 2022. godinu koji je predložio novi ravnatelj ove ustanove Ladislav Suknović, te dvije

Prethodno su vijećnici, bez rasprave, usvojili zapisnike sa sedam telefonskih sjednica (od 63. do 69.) i saslušali retrospektivu događanja i aktivnosti Vijeća koje je izložila predsjednica Jasna Vojnić.

Jednoglasna potpora Hrvatskoj riječi

Ravnatelj Ladislav Suknović je izlažući plan i program NIU Hrvatska riječ istaknuo kako se očekuje smještaj ustanove u novoizgrađenom prostoru i da će se u tom cilju prenijeti dio ušteđenih sredstava na HNV za opremanje tog prostora. Kao veliki izazov je Suknović istaknuo veliko poskupljenje papira, čak do 100 posto što će se odraziti na tiskanje tjednika, te je dodao kako je Pokrajini upućen dopis u svezi toga. Ostali tekući troškovi su kao i u prethodnim godinama, a predviđene su uštede u dijelu autorskih honorara jer će prethodni direktor Ivan Ušumović ostati uposlen, jednim dijelom, kao novinar Hrvatske riječi. U pogledu naknade po ugovoru o djelu također su predviđene uštede, osobito na planu podjele besplatnih primjeraka tjednika. Štedit će se i na naknadama za sjednice upravnog i nadzornog odbora jer će ih biti manje sljedeće godine, na troškovima reklame i propagande jer su se uspjele ostvariti dvije veće donacije za darove za djecu. Pozvao je vijećnike da pomognu u širenju i većoj prodaji tjednika, te je najavio da će tjednik biti plasiran i u Hrvatskoj preko suradnje sa Zagrebačkom županijom. U pogledu prihoda planira se njihovo povećanje ne samo od Pokrajine nego i kroz različite projektne aktivnosti, rekao je Suknović.

Goran Kaurić je rekao da je pokrenuta inicijativa za povećanje sredstava u Pokrajinskoj vladi kako bi se kompenziralo enormno povećanje cijene papira, te je izrazio uvjerenje da će biti odlična suradnja s ravnateljem Suknovićem: »U proračunu Vlade Vojvodine za 2022. su povećana sredstva za nakladništvo i za tjednike za informiranje na jezicima nacionalnih manjina tako da mislim da će biti prostora za uvećanje sredstava, što treba iskoristiti«.

Vijećnici su jednoglasno usvojili izloženi plan i program.

Predsjednica HNV-a je izložila, kroz video prilog i usmeno, retrospektivu aktivnosti Vijeća u 2021. godini, a koji se odnose na tekuće projekte kao što su izgradnja Hrvatske kuće, renoviranje Spomen-doma Bana Jelačića u Petrovaradinu, kuće u Monoštoru, posjet Mostaru, obnavljanje Ureda HNV-a u Srijemskoj Mitrovici, registar gospodarstvenika, četvrtu generaciju studenata na Lektoratu za hrvatski jezik u Novom Sadu, akciju prikupljanja pomoći i druge. Također je istakla važnost izrade novog Akcijskog plana za nacionalne manjine u okviru Poglavlja 23, ističući veliki doprinos prethodnog predsjednika HNV-a dr. sc. Slavena Bačića na izradi prvog Akcijskog plana kao i uspjeh sadašnjeg Vijeća jer će i ona sama sudjelovati u izradi novog plana.

Potpora DSHV-a

Na poziv predsjednice Vojnić vijećnicima se obratio i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov:

»Ono što je sadašnji saziv učinio može biti na ponos svakom pripadniku hrvatske zajednice. Osnažili smo koheziju unutar hrvatske zajednice, nemamo nesuglasja s Crkvom koje je bilo ranije, nemamo otuđenih snažnijih kulturnih udruga, uspjeli smo ostvariti dobru suradnju i s predstavnicima ključnih segmenata u medijskom prostoru, mislim da smo unutar nas uspjeli kreirati jednu pozitivnu sliku o hrvatskoj zajednici i Hrvatima kao nečemu što je prestižno, što je pozitivno. Uspjeli smo amortizirati i veći broj udaraca koji nas je zadesio, ne samo kad je u pitanju bunjevački jezik već i kad je u pitanju naša inicijativa da se hrvatski jezik uvede u Bač, Apatin i Sombor, kada je u pitanju istrajavanje da se pitanja financiranja kulturnih udruga u lokalnim samouprava na neki način ujednači, kada je u pitanju Grad Subotica da informiranje na hrvatskom jeziku bude ne 1% od proračuna već barem primjereno broju pripadnika hrvatske zajednice, pa do onoga što smo sve činili da unutar nas bude ne samo prostor rada, škrguta zuba, napora nego da se unutar nas stvara atmosfera radosti, zadovoljstva i sreće jer smo pokazali da možemo činiti ključne iskorake u institucionalnoj izgradnji, i kad su u pitanju zajedništvo, posloženost,  međusobna suradljivost, kooperativnost, solidarnost...«, rekao je među ostalim Žigmanov.

Pozvao je na istrajavanje u postignutom zajedništvu, koje će, rekao je, moguće biti dovedeno u pitanje ne samo kada su u pitanju izbori za državna tijela, odnosno republički parlament već još više kada su u pitanju izbori za peti saziv HNV-a i kada je u pitanju popis stanovništva. Dodao je da se plasiraju monstruozne optužbe i laži, među ostalim da je on kupio stan u Zagrebu.     

Vijećnik Darko Sarić Lukendić je zapitao »u kojem se svojstvu Tomislav Žigmanov 'smatrao' u okviru točke dnevnog reda o retrospektivi događanja u tekućoj godini, budući da nije vijećnik a da su aktivnosti koje su navedene uglavnom aktivnosti HNV-a.

»Slušali smo monolog primjeren predsjedavanju strankom kojom on predsjedava, a mi ovdje nismo svi članovi DSHV-a. To su poruke prije svega upućene članstvu i tijelima stranke«, rekao je Sarić Lukendić. 

Jasna Vojnić je odgovorila na pitanje riječima da »ovog saziva ne bi bilo u tako velikom uspjehu da se stranka nije založila i zbog toga smo smatrali da je potrebno da bude danas na sjednici da čuje i da kaže jesu li i koliko zadovoljni četvrtim sazivom za koji su oni veoma zaslužni«.

Dopredsjednik HNV-a za Podunavlje Željko Pakledinac je istaknuo kako je za pozdraviti što je urađeno i da u sljedećoj godini to treba podići na još višu razinu, jer je najvažniji posao ne samo izbori za HNV već je možda još i važniji predstojeći popis stanovništva. Rekao je i da oni koji su se upisali u registar gospodarstvenika očekuju da se taj projekt nastavi i dalje i da od toga bude i konkretnije koristi.

Predsjednik Izvršnog odbora HNV-a Lazar Cvijin rekao je da će uskoro biti obaviješteni o svemu što je urađeno na planu registra kao i kakvi su planovi u svezi daljeg razvoja ovog projekta.

Sve vijećnike su pozdravili nova dopredsjednica HNV-a za područje Grada Subotice Mira Tumbas, koja je zamijenila na ovoj dužnosti Ladislava Suknovića, i nekadašnji predsjednik DSHV-a Petar Kuntić, sada u svojstvu domaćina na Pivčijem salašu, gdje je 22. prosinca i održana sjednica HNV–a.

J. D.

 

  • Jooble
  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay