Kolumne Kolumne

Pozitivna diskriminacija (ali ne uvijek i ne za sve)

Pozitivna diskriminacija postao je ovih dana termin u širokoj uporabi na koji se pozivaju i Bunjevci i Hrvati. Prvi po načelu pozitivne diskriminacije smatraju kako imaju zakonsko pravo da se u Subotici u službenu uporabu uvede »bunjevački jezik«, bez obzira na procentualnu zastupljenost. Pozivajući se na isto to načelo Hrvati smatraju da isto takvo pravo imaju na teritoriju Vojvodine, općina Apatin i Bač i na teritoriju Grada Sombora.

Ali tu počinje razlika. Kako se čulo na konferenciji Saveza bačkih Bunjevaca za novinare bunjevačka nacionalna zajednica prvo je podnijela inicijativu da se u službenu uporabu uvede »bunjevački jezik« u šest mjesta na teritoriju Grada, gdje Bunjevaca ima više od 15 posto, što je postotak koji obvezuje na uvođenje manjinskog jezika u službenu uporabu. Inicijativa je podnijeta kako bi se poslije dvije godine ispunila zakonska obveza uvođenja jezika u službenu uporabu na dijelovima teritorija lokalne samouprave. No, njihova inicijativa ne samo da je dobila potporu već je i proširena, pa je tako Skupština grada Subotice prihvatila inicijativu za izmjenu gradskog Statuta, kako bi cijeli teritorij Grada bio pokriven »bunjevačkim jezikom«. Rukovodeći se načelom pozitivne diskriminacije.

Rukovodeći se istim tim načelom Hrvatsko nacionalno vijeće je uputilo zahtjev za uvođenje hrvatskog jezika na teritorij Vojvodine i tri lokalne samouprave. I tu prestaje važiti isto načelo pozitivne diskriminacije, jer je takva inicijativa dočekana s neodobravanjem i postala je razlogom izljeva mržnje spram Hrvata u Srbiji.

S neprihvaćanjem je dočekana i inicijativa da Vijeće za međunacionalne odnose Grada Sombora zatraži informacije od nadležnih gradskih tijela o tome u kojoj mjeri se poštuje Statut Grada Sombora glede uporabe hvatskog jezika u Monoštoru, Beregu i Lemešu. Inicijativa upućena od strane predstavnika hrvatske zajednice u ovom tijelu nije dobila potporu članova iz drugih zajednica i većinskog naroda. Bez obzira što ne izlazi iz okvira nadležnosti tog Vijeća i što je riječ o pravu koje po slovu Zakona u ta tri mjesta imaju Hrvati, a što im je priznato i u samom Statutu Grada Sombora.

Z. V.

Najava događaja

15.10.2021 - HRCKO i KUŽIŠ?!: NATJEČAJ ZA PJESME I PROZU

Dječji i omladinski časopisi »Hrcko« i »Kužiš?!« raspisali su natječaj za literarne radove pod sloganom: »Budi pisac, pjesnik budi / Nek riječi polete iz grudi, u sebi maštu probudi!«.

Radovi (pjesma, proza u obliku kratke priče) mogu biti pisani hrvatskim standardnim jezikom, te mjesnim hrvatskim govorima (bunjevačka i šokačka ikavica).

Pjesme ili priče šalju se na e-mailove: hrcko@hrvatskarijec.rs ili kuzis07@gmail.com.

Prvi rok za slanje radova je kraj školske godine, a drugi do 20. rujna 2021. godine.

Autori najboljih radova bit će nagrađeni na »Danima hrvatske knjige i riječi – danima Balinta Vujkova« u listopadu.

Čeka vas iznenađenje!

Uz svoj rad(ove) potrebno je poslati sljedeće podatke: ime i prezime, razred, naziv škole i mjesta, ime i prezime učitelja, nastavnika ili profesora (mentora).

Organizatori natječaja su: NIU »Hrvatska riječ«, Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatska čitaonica Subotica.

20.05.2021 - Poziv za »Liru naivu 2021.«

Hrvatska čitaonica i Bunjevačko-šokačka knjižnica Ivan Kujundžić pri Katoličkom društvu Ivan Antunović Subotica upućuju poziv za devetnaesti susret hrvatskih pučkih pjesnika pod nazivom Lira naiva 2021.

Zainteresirani pjesnici trebaju poslati 3-5 svojih (neobjavljenih) pjesama koje mogu biti pisane standardnim hrvatskim jezikom ili ikavicom (bunjevačkom ili šokačkom), a bit će objavljene u zbirci. Pokrajinski susret pjesnika Lira naiva 2021. bit će održan 29. svibnja 2021. godine u Vajskoj.

Pjesme i prijavu (s kraćom biografijom te fotografijom/portret), u wordu, treba poslati do 10. travnja 2021. na adresu: Hrvatska čitaonica, Bele Gabrića 21, 24000 Subotica ili putem elektroničke pošte na adresu: katarina.celikovic@gmail.com

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona broj +381/64-6590-752.

31.05.2021 - Natječaj za Festival bunjevački pisama

Temeljna svrha ovoga festivala je promocija i popularizacija nove bunjevačke pisme i poticaj svima, a osobito mladima kako bi sami pridonijeli očuvanju i unapređenju kulturne baštine svoga roda i naroda.

Propozicije:

 1. Tekst i glazba trebaju predstavljati život i običaje bačkih Bunjevaca;
 2. Tekst pjesme mora biti pisan ikavicom ili ijekavicom;
 3. Pjesma može imati 3 ili 4 strofe;
 4. Dužina pjesme je od 3 do5 minuta;
 5. Note (melodija, akordi) i tekst treba dostaviti u 2 primjerka;
 6. Uz tekst i melodiju obvezno dostaviti i demo snimku;
 7. Radovi prethodno ne smiju biti izvođeni (premijerno izvođenje);
 8. Jedan autor može dostaviti najviše 3 skladbe;
 9. Primljeni radovi se ne vraćaju;
 10. Radovi se šalju pod šifrom, a rješenje šifre (ime, prezime i adresa autora i kontakt telefon) mora biti u posebnoj, zatvorenoj kuverti;
 11. Nakon odabira najboljih radova, stručna komisija će autore izvijestiti o rezultatima;
 12. Festival se organizira isključivo na volonterskim principima, te se radovi neće honorirati;
 13. Autor skladbe koja je odabrana za izvedbu na festivalu samim njezinim slanjem daje svoj neopozivi pristanak da se skladba studijski snimi i izda na nosaču zvuka i video zapisu radi popularizacije festivala.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2021. godine.

Skladbe slati na adresu:

Vojislav Temunović, Skerlićeva 17 24000 Subotica, ili

HGU FBP, Jo Lajoša 4/a 24000 Subotica;

mail: hgu.fbp@gmail.com

s naznakom: ZA XXI. »Festival bunjevački pisama«

 • Doček NS2020
 • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
 • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
 • RS APV Pokrainska Vlada
 • VRHRS
 • DUZHIRH
 • Hrvatska Matica Iseljenika
 • DigitalDay