Aktualno Aktualno

Priprema se otvorenje jaslica u Aleksandrovu

U okviru vrtića Marija Petković – Biser u subotičkom naselju Aleksandrovo od jeseni, odnosno 1. rujna, s radom treba početi nova vrtićka skupina na hrvatskom jeziku – jaslice. Prostorije za odogojno-obrazovni rad ove skupine nalazit će se u dijelu objekta katoličke župe Marije Majke Crkve, koji će za ove potrebe biti preuređen i adekvatno opremljen. Inicijativu petnaestak roditelja da se jaslice formiraju koordiniralo je Hrvatsko nacionalno vijeće a taj je zahtjev dobio potporu nadležnih – Predškolske ustanove Naša radost i Grada Subotice. HNV i Grad Subotica financirat će realizaciju ovog projekta – građevinske i druge radove vezane za prenamjenu prostora te potom i njegovo opremanje za potrebe mališana.

U HNV-u ističu zadovoljstvo što je projekt naišao na potporu Grada Subotice i PU Naša radost, s čijim predstavnicima je sredinom srpnja održan sastanak.

»Prema našem dogovoru, Grad Subotica financirat će troškove zakupa prostora i njegovog funkcionalnog opremanja. Sredstva za tu namjenu će biti opredjeljenja rebalansom proračuna Grada Subotice«, kaže član Izvršnog odbora HNV-a Darko Sarić Lukendić.

Inače, ovo će biti prve jaslice u kojima se odgojno-obrazovni rad odvija na hrvatskom jeziku. Kada je u pitanju predškolsko obrazovanje, rad na hrvatskom se trenutno odvija u subotičkim vrtićima: Marija Petković – Sunčica i već spomenutom Marija Petković – Biser te vrtiću Petar Pan u Tavankutu, dok u Đurđinu postoji mješovita srpsko-hrvatska jezična skupina.

H. R.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay