Kultura Kultura

Profesionalne institucije profesionalne i na Facebooku

Neizostavno područje u okviru Strategije informiranja na hrvatskom jeziku u Republici Srbiji predviđeno za istraživanje i predstavljanje u ovom važnom dokumentu Hrvatskog nacionalnog vijeća, čija je izrada u tijeku, svakako su mediji na hrvatskome, i to tiskani, elektronički i društvene mreže. U cilju dobivanja što realnije slike glede stanja u ovom području izrađeni su namjenski upitnici za sve vrste medija, a rezultati ovog dijela ispitivanja govore u prilog tome da se društvene mreže u odnosu na ostale medije na hrvatskome i u ovdašnjoj hrvatskoj zajednici mnogo više »konzumiraju« i prate. To se, prije svega, odnosi na Facebook stranice i Facebook grupe s kojima prvenstveno i u najvećoj mjeri raspolažu i koriste ih u svom radu hrvatske institucije, politička stranka, udruge kulture, medijske i ostale udruge, te župe, redovničke, odnosno molitvene zajednice, svjetovni redovi i druge vjerske organizacije u Vojvodini, odnosno Srbiji. Stoga je, nakon feljtona o predstavljanju hrvatskih institucija i organizacija u Vojvodini putem interneta, logičan i opravdan slijed da se na približno sličan način predstavi i njihovo stanje po pitanju korištenja društvenih mreža.

Fb u hrvatskoj zajednici

Važnost i ulogu društvenih mreža, kao izuzetno moćnog alata za plasiranje sadržaja i komunikaciju s korisnicima, uz tri profesionalne institucije u Vojvodini – Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i NIU Hrvatska riječ, te političku stranku Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, prepoznao je i veliki broj hrvatskih udruga i vjerskih organizacija. Konkretno, od njih oko 140, koliko ih se našlo na popisu sastavljenom za potrebe istraživanja sadržaja na društvenim mrežama u okviru izrade Strategije informiranja na hrvatskom jeziku u RS, oko 110 ih ima svoju Facebook stranicu ili Facebook grupu, a u nekim slučajevima i jedno i drugo, poput tavankutskog HKPD-a Matija Gubec, sonćanske KPZH Šokadija, Hrvatske nezavisne liste i Mladih Subotičke biskupije. Među uvjerljivo najvećim brojem korisnika Facebooka nalaze se vjerske organizacije – župe, redovničke zajednice, svjetovni redovi, molitveni pokreti i dr. (49), a poslije njih udruge kulture (23).

Velika većina, svjesna popularnosti i dostupnosti ove mreže, koristi je na način da dnevno ili na tjednoj razini plasira sadržaje koji se ne tiču samo konkretne institucije/udruge/župe već su oni od šireg značaja za hrvatsku zajednicu. Fb stranice i grupe koje uz aktualne, pitke i ne preopširne informacije nude ne preveliki broj pažljivo odabranih fotografija, svakako da bilježe i veći broj pratitelja, lajkova i dijeljenja objava. S druge strane, ima i onih koji potencijale i benefite ovakvog vida predstavljanja i promocije ne iskorištavaju u dovoljnoj mjeri i to na način da ili ništa ne objavljuju po nekoliko mjeseci ili postavljaju na svoju stranicu nezanimljive, neodgovarajuće ili osobne postove kojima na toj stranici nije mjesto, što za posljedicu ima da se ona prestaje posjećivati, odnosno ostaje bez pratitelja.

A kako bi ovi sumarni zaključci bili jasniji, izdvojit ćemo, prije svega, pozitivne primjere kako svrsishodno i djelotvorno voditi i održavati, ako je već otvorena, jednu Fb stranicu ili Fb grupu.

Fb stranice hrvatskih institucija

Kada su u pitanju kvaliteta i kvantiteta sadržaja koji se plasiraju, učestalost objava, jezična pismenost (standardni hrvatski jezik), broj pratitelja, lajkova, šerova... svakako prednjače Fb stranice hrvatskih profesionalnih institucija i političke stranke.

Facebook stranica Hrvatskog nacionalnog vijeća, s nazivom »Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji«, od prosinca 2018. godine, od kada je, konstituiranjem novog saziva, dobila novo ruho, svakodnevno, nekada i više puta na dan, na svoj tzv. zid postavlja prije svega sadržaje koji se tiču rada vijeća, odnosno informacije o svim aktivnostima vodstva hrvatske zajednice, te djelatnika i članova njezina krovnoga tijela u Srbiji. Gotovo uvijek to se čini na način da je uz jednu fotografiju uz naslov postavljena poveznica na internetsku stranicu HNV-a, na kojoj se nalazi detaljnije izvješće uz više fotografija. Osim za samopromociju, za što dijelom i služe društvene mreže, pa tako i Facebook, svoju stranicu ova institucija koristi i za promoviranje aktualnih aktivnosti koje se tiču velikog broja pripadnika hrvatske zajednice, što se, primjerice, u razdoblju pandemije, to odnosilo na upise u škole i na fakultete. Nudeći informacije o tome putem vizualno primamljivih i kreativnih plakata s preglednim i ne opširnim tekstom, kao i njihovim dijeljenjem na stranice drugih institucija i udruga, Fb stranica HNV-a svrsishodno je iskorištena za informiranje svojih korisnika.

U cilju promocije veoma značajnog, ako ne i najznačajnijeg područja za koje je zaduženo – obrazovanja, Hrvatsko nacionalno vijeće otvorilo je svoju »sestrinsku« stranicu – »Hrvatsko nacionalno vijeće – obrazovanje«, putem koje onima koji je prate, gotovo svakodnevno nudi informacije koje se tiču isključivo ovog područja, i to od vrtićkog do fakultetskog obrazovanja. I na ovoj su stranici evidentna dijeljenja tzv. postova, a ono što je važno istaknuti jest da ona doista može stati iza svoga naziva. Drugim riječima, na nju se ne stavljaju sadržaji koji nemaju veze s obrazovanjem, za razliku od nekih tematski opredijeljenih, na kojima se postavljaju raznovrsne informacije.

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, koji je prisutan na Facebooku s istoimenim nazivom, također je skoro svakodnevno aktivan na ovoj društvenoj mreži. Budući da teme iz područja kulture pobuđuju najviše interesiranja ovdašnjeg hrvatskog življa, ova se stranica, uz nešto više od 1.200 pratitelja, pokazala kao važnim promotorom kako velikog broja kulturnih djelatnika s ovih i prostora Hrvatske koji imaju veze s Hrvatima iz Vojvodine odnosno Srbije, tako i kulturnog bogatstva hrvatske zajednice – od običaja, kulturnog naslijeđa, povijesnih ličnosti do događaja i aktivnosti iz područja kulture samog Zavoda, udruga i pojedinaca. Na ovoj se stranici često mogu naći i sadržaji iz tjednika Hrvatska riječ, uglavnom vezani za područje kulture, te povremeno, ali ne često i oni s političkom notom, pa tako i ova stranica opravdava svoju svrhu i služi na dobrobit kulturnog razvoja hrvatske nacionalne manjine na ovim prostorima.

Novinsko izdavačka ustanova Hrvatska riječ, kao treća i ne manje važna hrvatska profesionalna institucija u Srbiji, kao i ostale dvije, profesionalno koristi najprisutniju društvenu mrežu među vojvođanskim Hrvatima i svakodnevno je prisutna na njoj. Osim objava odabranih kompletnih tekstova objavljenih u ovom tjedniku, na stranici NIU »Hrvatska riječ« Subotica, kao najveće i najvažnije hrvatske informativne institucije u Srbiji, svoje mjesto nalaze i imaju sadržaji s obje Fb stranice HNV-a, s one ZKVH-a, DSHV-a i svih hrvatskih udruga i organizacija, neovisno o vrsti sadržaja koje objavljuju. Dokaz za veliku zainteresiranost je i brojka od gotovo tri tisuće njezinih pratitelja. Tako ova ustanova i putem svoje Facebook stranice opravdava svoje postojanje pa tako i svoju svrhu, a to je informiranje pripadnika hrvatske zajednice o svemu i na sve dostupne načine.

Fb stranica političke stranke

Postojanje Facebooka – društvene mreže najpopularnije među korisnicima srednje dobi (po rezultatima upitnika HNV-a za ispitivanje javnog mnijenja to su osobe od 35. do 65. godine), u svome je djelovanju i promociji iskoristila i jedina relevantna politička stranka Hrvata u Srbiji – Demokratski savez Hrvata u Vojvodini. Tako se na njenoj stranici, koja nosi naziv »DSHV – Demokratski savez Hrvata u Vojvodini«, nalaze, prije svega, informacije o aktivnostima i djelovanju kako njezinog predsjednika Tomislava Žigmanova na polju ostvarivanja prava hrvatske nacionalne manjine, tako i ostalih članova i simpatizera ove stranke. Ovdje se mogu naći i brojni video zapisi s govorima predsjednika (uglavnom s prijenosom uživo) na različitim političkim događajima i s gostovanja u emisijama, te tekstovi preneseni s internetskih stranica ovdašnjih i hrvatskih medija za koje je davao izjavu. Svjesna njihove važnosti i uloge, ova je stranka aktivna na svim popularnim društvenim mrežama, pa je tako u svojim predizbornim aktivnostima, radi što bolje komunikacije s javnošću i biračima, odnedavno prisutna i na Instagramu (za razliku od Facebooka bližem mlađoj generaciji), s nalogom vrijeme_je_za_jednakost.

Kada smo već spomenuli Instagram, od svih blizu 140 hrvatskih institucija, udruga i vjerskih organizacija u Srbiji, uz DSHV, na njemu je još aktivna samo NIU Hrvatska riječ.

Ivana Petrekanić Sič

Najava događaja

08.11.2020 - Poetski prikaz »Avaških godina«

U nedjelju, 8. studenoga, premijerno će biti izveden poetski prikaz Avaških godina koje je napisao Milovan Miković. Djelo je dramatizirala i režirala Nevena Mlinko, a izvest će ga glumci Književno-teatarskog kružoka HKC-a Bunjevačko kolo iz Subotice. Premijera će biti održana u velikoj dvorani Centra s početkom u 19.30 sati. Ulaznice po cijeni od 300 dinara moguće je rezervirati radnim danima na broj 024/556-898 ili 0646590635. Izmjene su moguće skladno promjenama epidemioloških mjera u zemlji. 

»Zbirka pjesama 'Avaške godine' koju je eminentni hrvatski književnik Milovan Miković postmodirnistički oblikovao i podnaslovio kao „krhotine poeme u nastajanju“ prvi puta je tiskana 1991. godine nakon čega je doživjela još tri izdanja. Ovo poetsko ostvarenje napisano na bunjevačkoj ikavici pripada vrhunskim djelima dijalektalne književnosti Hrvata i do sada nije scenski uprizoreno. Tematski i jezički ukorijenjeno i nadahnuto životom bačkih Hrvata bavi se identitetskim, povijesnim, običajnim i mentalitetnim obilježjima ovog dijela hrvatskog naroda van matice koji je u intenzivnom kontaktu s drugima narodima i drugačijijm svjetonazorima, te opstojava u različitim državnim sustavima. Dramatizacija poetskog djela i njegovo uprozorenje prate osobnu i kolektivnu povijest kroz prikaz dvije generacije u vremenu od naseljevanja Hrvatima Panonske nizine do današnjih dana podcrtavajući kontinuitet izazovnog, ali istrajnog trajanja. Jednočasovnim poetskim prikazom revitalizira se i tematizira zavičajni govor u bogatsvu, raskoši i ljepoti bunjevačkog ikavskog izričaja. Suvremenim scenografskim i glazbenim oblikovanjem uz točnu i autentičnu kostimografiju postiže se estetska harmonija tradicijskog i suvremenog uz ponosno identificiranje življenja Hrvata u Vojvodini«, navodi redateljica Nevena Mlinko.    

29.10.2020 - Kolokvij o gradnji đurđinske crkve

LXVI. znanstveni kolokvij ZKVH-a na temu O gradnji crkve sv. Josipa Radnika i drugim sličicama iz povijesti Đurđina – prigodom 85. obljetnice izgradnje bit će održan u četvrtak, 29. listopada (oktobra) 2020. godine, s početkom u 18 sati u dvorani župe sveti Josip Radnik u Đurđinu.

Predavač je prof. Stevan Mačković, ravnatelj Povijesnog arhiva u Subotici. Tijekom izlaganja na kolokviju bit će prikazan foto materijal iz 1935. godine o gradnji crkve sv. Josipa Radnika koji predstavlja okosnicu i težište predavanja što se određuje i samim njegovim nazivom. U predavanju je pregledno obuhvaćena i kratka sažeta povijest naselja. Prvenstveno su dani ilustrativni dokumenti – vrela iz subotičkog povijesnog arhiva, kao zemljopisne mape i karte od 18. do 20. stoljeća, ali i drugi u kojima se spominje Đurđin.

Kolokvij će biti održan uz sve propisane protuepidemijske mjere!


 

31.10.2020 - Predstava »Mladi sveti Franjo« u Subotici

Grupa mladih koji pohađaju Vjeronauk za mlade u Franjevačkom samostanu u Subotici pod vodstvom fra Danijela Maljura priređuju predstavu pod nazivom Mladi sveti Franjo. Predstava prikazuje život svetog Franje Asiškog u mladosti prije obraćenja, te o prvim koracima nakon obraćenja i bit će izvedena večer uoči svetkovine Svih svetih, u subotu, 31. listopada, u velikoj dvorani HKC-a Bunjevačko kolo, s početkom u 19 sati i u 21 sat.

Ulaz se ne naplaćuje, ali je kapacitet dvorane zbog aktualne epidemijske situacije smanjen, te je potrebno rezervirati mjesto na broj telefona 063/276-833 ili putem društvenih mreža (Josip Šarčević).


 

31.10.2020 - Prva »Noć hramova« u Novom Sadu

U subotu, 31. listopada, u Novom Sadu bit će održana prva Noć hramova, po ugledu na festival Lange Nacht der Kirchen (Duga noć crkava) iz Beča (u mnogim zapadnoeuropskim zemljama se zove: Noć crkava). U večernjim terminima bit će priređeni koncerti i predavanja u crkvama i drugim vjerskim objektima na više lokacija širom grada. U programu će sudjelovati crkveni zborovi, izvođači duhovne glazbe i drugi glazbeni sastavi koji će predstaviti kulturu i tradiciju svoje zajednice, ali i povijest objekata u
kojima će se održati koncerti. Koncerti će se moći pratiti od 18h putem live-streama na Youtube kanalu Color Media Communications. Program će se odvijati u novosadskoj sinagogi, kapeli na Židovskom groblju, grkokatoličkoj konkatedrali sv. Petra i Pavla, slovačkoj evangeličkoj crkvi, reformatskoj kršćanskoj crkvi, župnoj crkvi Imena Marijina i sabornoj crkvi Svetog Nikole u Srijemskim Karlovcima. Festival organizira udruga HBO Color Media Events, u suradnji s tvrtkom Color Media Communications i uz financijsku podršku Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada i Pokrajinskog tajništva za kulturu, informiranje i odnose sa vjerskim
zajednicama.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay