Aktualno Aktualno

Odlazak kulturnog i javnog djelatnika

U srijedu, 25. ožujka, nakon kratke bolesti, u Subotici, u 81. godini života, preminuo je Bela Ivković, poznati odvjetnik te kulturni i javni djelatnik ovdašnjih Hrvata.

Rođen je u Subotici 1939. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a Klasičnu nadbiskupsku gimnaziju u Zagrebu. Godine 1963. zaposlio se u subotičkom Zavodu za socijalno osiguranje, a od 1973. radi u SIZ-u za komunalne djelatnosti. Uz rad je završio Višu upravnu školu u Novom Sadu 1965., a na dislociranom odjelu niškoga Pravnoga fakulteta u Subotici diplomirao je 1972. Odvjetnički ured u Subotici otvorio je 1978. i u njemu je radio do odlaska u mirovinu 2008, navodi se u Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca.

Osim što je radio u struci, angažirao se u radu kulturnih institucija i političkom djelovanju. Bio je član Inicijativnoga odbora za osnivanje HKUD-a Bunjevačko kolo 1969. i poslije jedan od osnivača Društva. Bio je predsjednik Bunjevačkoga kola u razdoblju od 1991. do 2003. te je dao velik prinos širenju aktivnosti Društva, obnovi rada i osnivanju novih sekcija. Obavljao je tu dužnost u iznimno teškim vremenima za vojvođanske Hrvate, a osobito je važna njegova uloga u vraćanju hrvatskoga karaktera Društvu, što je 1995. rezultiralo njegovim preimenovanjem u Hrvatski kulturni centar. Bio je posebno angažiran u organiziranju Velikoga prela i Dužijance kao manifestacija HKC-a Bunjevačkoga kola koje su prerasle najmasovnije kulturne priredbe Hrvata u Bačkoj.

Jedan je od osnivača Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini i Hrvatskoga narodnoga saveza. U dva navrata bio vijećnik u Skupštini Općine Subotica (1969. – 1974.) i (2000. – 2004.) te vijećnik prvoga saziva Hrvatskoga nacionalnoga vijeća (2002. – 2009.). Osnivač je i Hrvatskoga akademskoga društva te Katoličkoga instituta za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović. Bio je član Hrvatskoga svjetskoga kongresa (1992. – 2004.). Za svoj je rad 2008. dobio priznanje Pro Urbe Skupštine Grada Subotice, navodi se u Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca.

U povodu smrti Bele Ivkovića oglasio se i DSHV u kojem navode kako je njegovom smrću stranka »izgubila svog uzornog člana, hrvatska zajednica u Republici Srbiji velikog pregaoca, a obitelj, kojoj iskazujemo iskrenu sućut, blagog i vrlog supruga i oca«.

H. R.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay