Tema Tema

Usvojeni godišnji planovi ZKVH-a i Vijeća

Hrvatsko nacionalno vijeće donijelo je na prvoj ovogodišnjoj sjednici pozitivno mišljenje o godišnjem programu i financijskom planu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i usvojilo godišnje izvješće za prošlu godinu, te godišnji plan i financijski plan Vijeća za 2020. godinu.

HNV je usvojio pozitivno mišljenje u postupku imenovanja Ivane Šimunović za člana školskog odbora Osnovne škole Aleksa Šantić u Vajskoj, pozitivno mišljenje za kandidata mr. Lászla Dénesa u postupku izbora ravnatelja Osnovne škole za poseban glazbeni odgoj i obrazovanje Stevan Hristić u Apatinu i pozitivno mišljenje za Stevana Mačkovića u postupku imenovanja ravnatelja ustanove Историјски архив Суботица – Szabadkai Történelmi Levéltár – Povijesni arhiv Subotica.

Vijeće je usvojilo negativno mišljenje na prijedlog plana upisa u Politehničkoj školi u Subotici u školskoj 2020/21. godini »operater za izradu namještaja po dualnom modelu u području rada šumarstvo i obrada drveta« u trajanju od tri godine – 1 odjel s 30 učenika. Naime, kako je obrazložila članica Izvršnog odbora zadužena za obrazovanje Margareta Uršal, do sada je na hrvatskom nastavnom jeziku bio četverogodišnji smjer »arhitektonski tehničar«, te Vijeće smatra kako i nadalje treba biti četverogodišnji a ne trogodišnji smjer, jer žele osigurati pretpostavke za dalje obrazovanje i usavršavanje učenika.

ZKVH – znanost i kultura

Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2020. kao i financijski plan za ostvarenje programa koje je obrazložio ravnatelj ustanove Tomislav Žigmanov. Proračunom APV za 2020. predviđeno je da Pokrajinsko tajništvo izdvoji sredstva u visini od 10 milijuna dinara, od toga je 50% predviđeno za troškove tekućeg rada, zarade, naknade i stalne troškove i 50% za programske aktivnosti. Ukupno planirani prihodi ZKVH-a, zajedno s prenešenim sredstvima iz prošle godine, su 14.646.555 dinara.

ZKVH program rada temelji na dvama stupovima – temeljnim dokumentima ustanove i dosadašnjim programskim aktivnostima i mjestu koje je ustanova zauzela na kulturnoj sceni Hrvata u Vojvodini. U programu se predviđa šest konkretnih područja djelovanja u kojima će se realizirati planirani sadržaji i program rada za 2020. godinu: 1. znanstveno-istraživački rad i izrada registra nematerijalne kulturne baštine (2.432.000 dinara); 2. kodifikacija i organiziranje arhivske građe u Zavodu, nastavak digitaliziranja publikacija i izrada bibliografija (1.853.000); 3. produkcija i koordinacija kulturnih događaja i njihova prezentacija (2.380.000); 4. aktivnosti u okviru redovite djelatnosti Zavoda, (1.350.000); 5. suradnja s drugim institucijama kulture i znanosti,(1.273.555), i 6. profiliranje i osnaživanje ljudskih resursa, odnosno obrazovanje i usavršavanje (110.000).

Kako se navodi u programu, on će »počivati na osmišljavanju, realiziranju i pružanju podrške znanstvenim istraživanjima te organiziranju znanstvenih skupova i stručnih rasprava iz područja od značaja za identitetska pitanja Hrvata u Vojvodini, zatim na bibliografskoj obradi knjiške građe i periodike kao i njihovoj prezentaciji putem nastavka digitalizacije koja je započela 2016. godine, objavljivanju reprezentativnih znanstvenih i umjetničkih djela, kodificiranju postojeće i ustrojavanju nove arhivske građe, priređivanju kulturnih događaja, skrbi za kulturno naslijeđe i njegovo promoviranje, programskom okupljanju znanstvene i kulturne elite, osnaživanju memoriranja i valorizacije opusa iz kulturne povijesti, te postupnom ustrojavanju aktivnosti i scene u drugim područjima visoke kulture.

Plan Vijeća za 2020.

Vijećnici su jednoglasno usvojili godišnji plan Vijeća kojeg je obrazložila predsjednica Jasna Vojnić. Kao glavna obilježja u ovoj godini u programu su izdvojeni izbori u Srbiji, pripreme za popis stanovništva 2021., godina novog preporoda – godina velikana, te značajne obljetnice – 50 godina HKC-a Bunjevačko kolo, 150 godina od prvog broja Bunjevačko-šokačkih novina, 75 godina od izlaska dnevnih novina Hrvatska riječ i 30. obljetnica Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Vijeće planira održavanje pet sjednica nakon održane u Subotici (sljedeća se planira za ožujak u Baču).

Glavni projekti koji proizlaze iz platforme IV. Saziva HNV-a su izgradnja Hrvatske kuće u Subotici u kojoj će se osigurati prostori za NIU Hrvatska riječ i HNV, osnivanje fondacije Spomen-dom Josip ban Jelačić, osnivanje Obrazovno-odgojnog centra Zadužbina biskupa Budanovića, razvoj infrastrukture hrvatskih institucija u Srijemu, iznalaženje odgovarajućih prostora za smještaj udruga kulture – renoviranje i uređenje Kuće Monoštorske župe, izgradnja prostora u Surčinu u župnom dvoru, opremanje Šokačke kuće u Vajskoj. U planu je i osnivanje Centra za razvoj zajednice, osnivanje rekreacijskog centra na Hrvatskom primorju, osnivanje kazališta i scene na hrvatskom jeziku u Subotici, osnivanje Muzeja Hrvata u Srbiji i druge aktivnosti u području obrazovanja, informiranja, kulture i službene uporabe jezika i pisma.

Vijeće je usvojilo i financijski plan za 2020., prema kojem planirani prihodi iznose 53.404.000, od toga sredstva iz proračuna Republike iznose 14.224.000, iz AP Vojvodine 4.750.000, iz proračuna Grada Subotice 650.000, a iz donatorskih sredstava će se osigurati 33.780.000 dinara. Neutrošena sredstva iz ranijih godina iznose 429.986 dinara i 38.139.757 doniranih iz Vlade Srbije za kupovinu rodne kuće Josipa bana Jelačića, a koja nisu realizirana zbog sudskih sporova.

Od 29 sjednici je nazočilo 23 vijećnika koji su jednoglasno usvojili sve odluke.

J. D.

ANTRFILE 1

Prostor u Zrenjaninu

Vijećnik iz Zrenjanina Goran Kaurić pitao je da li se dobio odgovor iz kabineta gradonačelnika Novog Sada u svezi baštine Hrvata na tom području, a budući da odgovor nije stigao, zatražio je da se pošalje urgencija s ponovljenim zahtjevom. Izvijestio je vijećnike da su banatski Hrvati dobili na korištenje svoj prostor u centru Zrenjanina, čije se otvorenje očekuje u ožujku.


 

ANTRFILE 2

Problemi i planovi

O problemima i svojim planovima po geografskim područjima govorili su potpredsjednik za Suboticu Ladislav Suknović, koji je istaknuo kako se udruge trebaju što više uključivati u različite programe i tražiti sredstva iz različitih izvora, dok su potpredsjednik za Sombor Željko Šeremešić i potpredsjednik za Podunavlje Željko Pakledinac istaknuli kako je u manjim mjestima sve mnogo teže i kako je najveći problem odlazak mladih ljudi, pa i cijelih obitelji, u inozemstvo u potrazi za poslom. Pakledinac je istaknuo i kako u Baču nisu naišli na pozitivnu reakciju predsjednika Općine koji nije htio niti primiti izaslanstvo HNV-a.

Predsjednik Lazar Cvijin kazao je kako je Vijeće zbog zakonskih izmjena i uputstava moralo prijeći s linijskog na programski način planiranja i financiranja, te je zbog toga i došlo do pomjeranja termina sjednice. O području obrazovanja govorila je Margareta Uršal istaknuvši kako je puno toga urađeno u obrazovanju zahvaljujući i tome što je Odbor za obrazovanje bio vrlo aktivan i odlično je funkcionirao. Najavila je i da se razmišlja o kupovini kombija čime bi se adekvatnije riješilo pitanje prijevoza učenika. O kulturi je govorio Darko Sarić Lukendić koji je, među ostalim, rekao kako se sve ustanove koje su proglašene »ustanovama od značaja za hrvatsku nacionalnu manjinu« nalaze u Subotici i da bi se popis trebao proširiti i na ustanove u drugim mjestima i pozvao je članove Odbora za kulturu na aktivnije djelovanje. Član IO zadužen za informiranje Boris Udovčić najavio je donošenje Strategije informiranja do polovice ove godine.

Najava događaja

07.06.2020 - Produljen rok prijava za izlaganje na stručnom skupu \\\'Čitanjem do uključenosti\\\'

Programski i organizacijski odbor stručnog skupa Čitanjem do uključenosti koji će se održati 2. i 3. listopada 2020. u Subotici, u čitaonici Gradske knjižnice Subotica (Cara Dušana 2) u okviru XIX. Dana hrvatske knjige i riječi, dana Balinta Vujkova produljio je rok za prijavu izlaganja do 15. srpnja 2020. godine.

Prijave za sudjelovanje s izlaganjem šalju se na adresu izlaganja.skup.Subotica2020@gmail.com.

Povratne informacije potencijalni sudionici s izlaganjem dobit će do 1. kolovoza 2020.

Programski i organizacijski odbor pratit će preporuke svih nadležnih tijela, nacionalnih stožera civilne zaštite i drugih, u vezi s mjerama zaštite širenja zaraze od koronavirusa.

O odgodi ili otkazivanju svi prijavljeni izlagači i sudionici stručnog skupa bit će pravodobno obaviješteni.

Informacije o skupu, programu i prijavi sudionika te konačni program bit će dostupni na mrežnoj stranici Zagrebačkog knjižničarskog društva i mrežnim stranicama Hrvatske čitaonice, Gradske knjižnice Subotica i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

14.06.2020 - Natječaj za Festival bunjevački pisama

Temeljna svrha Festivala bunjevački pisama u Subotici je promocija i popularizacija nove bunjevačke pisme i poticaj svima, a osobito mladima kako bi sami pridonijeli očuvanju i unapređenju kulturne baštine svoga roda i naroda.

PROPOZICIJE NATJEČAJA:

 1. Tekst i glazba trebaju predstavljati život i običaje bačkih Bunjevaca;
 2. Tekst pjesme mora biti pisan ikavicom ili ijekavicom;
 3. Pjesma može imati 3 ili 4 strofe;
 4. Dužina pjesme je od 3 do5 minuta;
 5. Note (melodija, akordi) i tekst treba dostaviti u 2 primjerka;
 6. Uz tekst i melodiju obvezno dostaviti i demo snimku;
 7. Radovi prethodno ne smiju biti izvođeni (premijerno izvođenje);
 8. Jedan autor može dostaviti najviše 3 skladbe;
 9. Primljeni radovi se ne vraćaju;
 10. Radovi se šalju pod šifrom, a rješenje šifre (ime, prezime i adresa autora i kontakt telefon) mora biti u posebnoj, zatvorenoj kuverti;
 11. Nakon odabira najboljih radova, stručna komisija će autore izvijestiti o rezultatima;
 12. Festival se organizira isključivo na volonterskim principima, te se radovi neće honorirati;
 13. Autor skladbe koja je odabrana za izvedbu na festivalu samim njezinim slanjem daje svoj neopozivi pristanak da se skladba studijski snimi i izda na nosaču zvuka i video zapisu radi popularizacije festivala.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja (maja) 2020.

Skladbe slati na adresu:

Vojislav Temunović, Skerlićeva 17 24000 Subotica, ili

HGU FBP, Jo Lajoša 4/a 24000 Subotica;

mail: hgu.fbp@gmail.com

s naznakom: ZA XX. „Festival bunjevački pisama“

Festival će biti održan 27. rujna (septembra) 2020. u Subotici.

 

 • Doček NS2020
 • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
 • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
 • RS APV Pokrainska Vlada
 • VRHRS
 • DUZHIRH
 • Hrvatska Matica Iseljenika
 • DigitalDay