Aktualno Aktualno

Pripremno-predškolski program u pravim rukama

Didaktički materijal za pripremno-predškolski program na hrvatskom jeziku stigao je 16. prosinca u ruke predškolaca. Predsjednica Odbora HNV-a za obrazovanje Margareta Uršal i asistentica u obrazovanju Nataša Stipančević posjetile su vrtiće Marija Petković – Sunčica i Marija Petković – Biser i osobno ih uručile predškolcima, dok je odgojitelj u vrtiću Petar Pan Nenad Temunović materijal podijelio predškolcima u Tavankutu.

Didaktički materijal za pripremno-predškolski program radilo je deset autora, a svojim radom stvorili su tri autorska udžbenika. Tim su činili Nada Gabrić, Mirjana Ivanković, Nenad Temunović, Dejana Balažević Rudić, Marina Piuković, Iva Stanković, Slađana Tikvicki, Marina Ivanković Radaković, Emina Kujundžić i Mirjana Vukmanov Šimokov, a koordinator tima bila je Margareta Uršal.

Materijal je izrađen uz financijsku pomoć Rotary kluba iz Osijeka i Krapinsko-zagorske županije, a tiskan je u suradnji s Nakladničkom kućom Bigz d.o.o. 

Predstavljanje udžbenika bit će organizirano u siječnju 2020. godine.

(HNV)

 

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay