Aktualno Aktualno

Osnutak mjesne organizacije u Starčevu

Osnivačka skupština Mjesne organizacije Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini u Starčevu održana je 21. lipnja u prostorijama katoličke crkve. Nazočni su bili članovi i simpatizeri iz Starčeva, a sudionike skupa je pozdravio predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov, nakon čega je predsjedanje preuzeo Goran Kaurić, predsjednik Udruženja banatskih Hrvata i član Hrvatskog nacionalnog vijeća. Na dnevnom redu su, među ostalim, bile teme koje se tiču načina za poboljšanje i unaprjeđenje položaja hrvatske zajednice u Banatu, kao i aktivnijeg rada u pogledu ostvarivanja zagarantiranih manjinskih prava. Potom je uslijedio službeni dio skupštine i izbor kolektivnog rukovodstva Mjesne organizacije DSHV-a u Starčevu. Za rujan je zakazan naredni sastanak na kome će biti izabrani predsjednik, potpredsjednik i članovi predsjedništva, koji će preuzeti dalje upravljanje Mjesnom organizacijom.

D. M.

 

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay