Tema Tema

Osniva se Fondacija Cro-Fond

Šesnaesta redovita sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća održana je u utorak, 5. lipnja, u maloj sali Doma kulture u Sonti. Vijećnica Renata Kuruc ukratko je predstavila aktualne probleme u Sonti danas, a sjednicu je otvorila predsjednica Vijeća Jasna Vojnić, uz prisustvo 24 vijećnika i gostiju, konzula prvog razreda Mihaela Tomšića, ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislava Žigmanova, te elektora iz Sonte Andrije Andrašića i Daria Klecina.

U cilju efikasnijeg rada, a temeljem članka 7. stavak 6. Zakona o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina (Službeni glasnik RS br. 72/2009, 20/2014 – odluka US, 55/2014 i 47/2018) i članka 41. Statuta Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji ur. br.: 1 – 7/2019 od 29. siječnja 2019. godine jednoglasno je donijelo Odluku o povjeravanju Izvršnom odboru odlučivanja i davanje mišljenja o predloženim kandidatima za članove upravnog, odnosno školskog odbora – predstavnika jedinice lokalne samouprave, davanju mišljenja u postupku donošenja akata o mreži odgojno-obrazovnih ustanova, osnovnih i srednjih škola, usvajanju odluka, pravilnika i drugih akata resornih odbora, davanju mišljenja o predloženim kandidatima za članove upravnih odbora ustanova kulture, davanju mišljenja u postupku utvrđivanja naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih dijelova naseljenih mjesta, te davanju mišljenja o natječajima za raspodjelu sredstava, pošto se o tome izjasni odgovarajući odbor iz čijeg je područja raspisan natječaj ako je rok kraći od pet dana. Sve ove odluke podliježu odobravanju na prvoj narednoj sjednici nacionalnog vijeća, a ukoliko ih HNV ne odobri, Izvršnom odboru prestaje mandat, a odluka ostaje na snazi.

Osniva se Fondacija

U nastavku sjednice govorilo se o temi od vitalnog značaja za dalji rad hrvatske zajednice u Srbiji. Razmatran je i uz dva prihvaćena amandmana jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o osnivanju Fondacije CRO-Fond. Odluka, usvojena temeljem članka 10. Zakona o zadužbinama i fondacijama (Službeni glasnik RS br. 88/2010, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon). Po Odluci, Fondacija CRO-Fond osniva se s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje programskih aktivnosti i projekata iz područja obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika i pisma. Sjedište Fondacije je u Subotici. Za zastupanje Fondacije tijekom postupka registriranja kod nadležnog tijela ovlaštena je predsjednica HNV-a Jasna Vojnić. Na sjednici je imenovan i Upravni odbor Fondacije. Sukladno članku 36. Zakona o zadužbinama i fondacijama (Sl. glasnik RS, br. 88/2010, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr.zakon) i člana 10. Odluke o osnivanju Fondacije CRO-Fond, na mandatno razdoblje od 4 godine imenovani su Mirko Ostrogonac iz Starog Žednika, Branko Horvat iz Tavankuta, Svetislav Milanković iz Subotice, Katica Naglić iz Surčina i Ivan Majić iz Odžaka.

Novi Upravni odbor NIU Hrvatska riječ

Razriješen je stari i imenovan novi Upravni odbor NIU Hrvatska riječ. U tekućem mandatnom razdoblju stekli su se svi uvjeti za ovakvu odluku Vijeća. Naime, NIU Hrvatska riječ je 8. prosinca 2017. godine dostavila Prijedlog Upravnog odbora za razrješenje Andreja Španovića i imenovanja novog člana UO. Imenovani nije verificirao svoj mandat, nije nazočio sjednicama niti ostvario zadaće radi kojih je imenovan. Jasna Vojnić je, sukladno zakonu, 18. prosinca 2018. godine podnijela ostavku na mjesto člana i predsjednice UO nakon preuzimanja dužnosti predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, kako se ne bi našla u sukobu interesa. Petar Pifat je 5. svibnja 2019. godine obavijestio NIU Hrvatska riječ da iz osobnih razloga više ne može obnašati dužnost člana UO. Thomas Šujić je 22. svibnja 2019. godine podnio ostavku na članstvo u UO. Na sjednici od 23. svibnja zamjenik predsjednika Ladislav Suknović najavio je ostavku na mjesto zamjenika predsjednika, a i na članstvo u UO, jer smatra da su trenutačni uvjeti neprimjereni za daljnji rad i za legitimitet budućih odluka. Na temelju članaka 20. stavak 1. točka 19. Statuta Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji ur. br.: 1 – 7/2019 od 29. siječnja 2019. godine, donijeta je Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora NIU Hrvatska riječ na mandatno razdoblje od 4 godine. Imenovani su Ladislav Suknović iz Subotice, Josip Stantić iz Subotice, vlč. Dragan Muharem iz Subotice, Karolina Bašić iz Subotice, Tomislav Vuković iz Sombora, Krunoslav Đaković iz Srijemske Mitrovice, Josip Dumendžić iz Bođana, Marko Tucakov iz Novog Sada i iz reda zaposlenih Branimir Kuntić iz Subotice.

Program rada ZKVH-a

U nastavku sjednice Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2020. godinu jezgrovito je izložio ravnatelj Tomislav Žigmanov, uz napomenu da će vijećnicima detaljnije biti predočen koncem godine. Temeljem članka 20. stavak 1. točka 23. Statuta Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji ur. br.: 1 – 7/2019 od 29. siječnja 2019. godine HNV je jednoglasn usvojio Odluku o suglasnosti za godišnji program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2020. godinu. Jednoglasno su donijete i odluke o davanju mišljenja o prijavi na Natječaj za sufinanciranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u području javnog informiranja iz proračuna Grada Sombora za 2019. godinu, te o projektu Jednog smo roda Kanala 9 d. o. o. iz Novog Sada po Natječaju za sufinanciranje projekata sredstvima iz proračuna Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja interesa u području javnog informiranja za 2019. godinu.

Na koncu sjednice svečano je potpisan Ugovor o donaciji između HNV-a i HKU Antun Sorgg iz Vajske. Predmet ovoga Ugovora je donacija u vidu sredstava u iznosu od 790.841 dinara od strane Donatora Primatelju donacije, koja će biti upotrijebljena za sufinanciranje kupovine Šokačke kuće u Vajskoj, a sredstva je donirala Vukovarsko-srijemska županija. Ugovor su potpisali predsjednica HNV-a Jasna Vojnić i predsjednik HKU Antun Sorgg Mladen Šimić.

Nakon sjednice vijećnici su posjetili crkvu Svetoga Lovre, gdje ih je sonćanski župnik vlč. Josip Kujundžić upoznao sa stanjem u župi, uz opsežniji osvrt na građevinske radove na crkvi i pratećim objektima, realizirane u posljednje tri godine.

Ivan Andrašić

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay