Tema Tema

Povezivanje putem kulture

Projekt C via C – Povezivanje građana i gradova putem kulture za uključivi rast je odobren za sufinanciranje od Europske unije kroz program Europa za građane, Bratimljenje gradova. Ovaj projekt se smatra važnim prvim korakom u razvoju većih projekata koji promiču kulturu u široj regiji. Vrijednost EU sufinanciranja je 20.160 eura. Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Varaždin, dok su partneri projekta udruženja iz Slovenije, Mađarske i Turistička organizacija Grada Srijemska Mitrovica, kao partner na projektu iz Srbije. Od 10. do 12. travnja u Varaždinu je na navedenom projektu sudjelovalo 180 sudionika iz Hrvatske, Srbije, Mađarske i Slovenije. Tijekom tih dana organizirano je više radionica u vezi s EU vrijednostima i programima, a sadržaj je uključivao i prezentaciju smjernica o tome kako razviti kulturni brand za gradove i mjesta, kao i detaljan pregled EU programa, Creative Europe. Kako bi se održala suradnja i organizirale daljnje aktivnosti usmjerene na kulturu, partnerstvo je potpisalo Memorandum o razumijevanju.

Promoviranje kultura manjih sredina

Ideja projekta je upravo da promovira kulture i kulturne vrijednosti malih lokalnih sredina s idejom bratimljenja gradova. Tim Srijemske Mitrovice, predvođen gradskom Turističkom organizacijom, u Varaždinu je sudjelovao u radu konferencije gdje su predstavili svoje suvenire, stare zanate, govorili o umjetničkim aktivnostima i manifestacijama u gradu. Kroz panel diskusije i radionice sudionici su razmijenili iskustva, prednosti i poteškoće u radu, a na raznim primjerima su predložena nova rješenja za poticanje razvoja kulture i ekonomski rast različitih gradova.

»Europa umije prepoznati vrijednosti. U poticanju razvoja kulture svi smo jednako snažni i imamo argumente, tako da treba iskoristiti europske fondove«, kaže ravnateljica Turističke organizacije Grada Srijemska Mitrovica Svetlana Sabo.

Ona dodaje kako je važno da Srijemska Mitrovica sudjeluje u ovakvim projektima.

»Generalno je dobro prepoznati pravac kako Europa potiče udruživanje, posebno regionalno. Srijemska Mitrovica sama za sebe ima svoje kvalitete i prepoznata je kao europska destinacija. Naš potencijal sami možemo razvijati unutar svojih mogućnosti. Ali ukoliko se udružimo i prepoznamo zajedničke akcente kretanja, odnosno razvoja lokalnih kulturnih vrijednosti, onda možemo mnogo više. Suština projekta je da pokušamo steći dobre konekcije s regionalnim ambicioznim udruženjima, gradovima koji imaju slični potencijal kao mi i da kroz dalje aktivnosti, zapravo svaka za sebe, razvijamo svoje lokalne vrijednosti ili svoju kulturu. Jedni bez drugih ne možemo i naravno da možemo više kad smo zajedno. Znamo cijeniti svoju lokalnu kulturu, ali cijenimo i naše susede i njihove aktivnosti i vrijednosti.«

Primjer dobre prakse

Projekt je započeo u siječnju ove godine. Prvi sastanak održan je u Srijemskoj Mitrovici i tu su se okupili potencijalni sudionici projekta.

»Ono što mene raduje jest da se kroz ovaj projekt potencira sudjelovanje mladih. Mi imamo dobru praksu s Uredom za mlade, sa Zonom mladih iz Gradske knjižnice, sa školicama, umjetničkim studijima koje mlade uključuje u sve aktivnosti. Ali, tu su i umjetnici, predstavnici civilnog sektora, institucija koje se bave unapređivanjem kulture iz sredina iz kojih dolaze, što je veoma važno«, kaže Sabo.

Primjer dobre prakse udruživanja širokog kreativnog potencijala, privatnog i javnog sektora u razvoju kulture je Festival Carski Sirmijum, grad legendi, koji je kroz priču i kratak film predstavljen u Varaždinu. Izazvao je veliko interesiranje i odlične reakcije.

»Festival Carski Sirmijum, grad legendi manifestacija je koja je osmišljena i organizirana od Turističke organizacije Grada. U organiziranju festivala uključen je civilni i javni sektor. Prošle godine su nam na manifestaciji bili gosti iz Vinkovaca, a ove godine ćemo biti njihovi gosti na Rimskom festivalu. Suradnja s njima nam je od iznimnog značaja na polju kulture. Oni su otišli daleko više od nas u toj tematici i imamo što od njih naučiti«, ističe Sabo, izražavajući nadu da će slični projekti biti realizirani i u budućnosti.

»Pučko otvoreno učilište u Varaždinu je dokazalo da se u europskim fondovima lijepo snalazi i vjerujem da će oni u nama prepoznati ozbiljnog partnera. Jer, ako u realiziranju projekta pokažete da ste dobar partner, a vjerujem da smo u tome uspjeli, onda vas rado uključuju i u naredne projekte«, zaključuje sugovornica.

S. D.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay