Aktualno Aktualno

Nacrt medijske strategije umanjuje stečena prava

U ponedjeljak je u Beogradu održan sastanak Koordinacije nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatskog nacionalnog vijeća – predsjednik Izvršnog odbora Lazar Cvijin i međunarodni tajnik Darko Baštovanović. Bio je ovo prvi sastanak ovog neformalnog tijela od konstituiranja nacionalnih vijeća nakon izbora. Zbog kontinuiteta u radu, za predsjedavajućeg Koordinacije izabrano je Mađarsko nacionalno vijeće.

Na sastanku je odlučeno da prioritetna oblast financiranja u 2019. godini putem Proračunskog fonda za nacionalne manjine bude kultura. Ovaj fond će ove godine iznosti 21 milijun dinara, a natječaj za dodjelu sredstava raspisat će resorna Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Razmatran je i Nacrt nove medijske strategije (Strategije razvoja sistema javnog informiranja) u Srbiji, a s tim u svezi Koordinacija je usvojila zajedničko stajalište nacionalnih vijeća. U najkraćem, vijeća smatraju da je dio strategije koji se tiče informiranja na jeziku nacionalnih manjina u potpunosti neprihvatljiv jer umanjuje stečena prava pripadnika nacionalnih manjina i izabrane pripadnike nacionalnih manjina (nacionalna vijeća) i općenito pripadnike nacionalnih manjina, osim uzanog kruga iz zainteresiranog civilnog sektora, isključuje iz odlučivanja o pitanjima koja ih se najizravnije tiču. Тakođer, neke od predloženih mjera protivne su višim pravnim aktima, Ustavu i pojedinim zakonima.

Javna rasprava o Nacrtu strategije traje do 1. ožujka, a na javnoj raspravi u Novom Sadu, održanoj u utorak, iznijeto je i ovo zajedničko stajalište Koordinacije nacionalnih vijeća. Inače, tekst Nacrta dostupan je na internetskoj stranici Vlade: www.srbija.gov.rs, a primjedbe, prijedloge i sugestije u vezi toga dokumenta možete poslati do 1. ožujka na mail: medijska.strategija@gov.rs.

D. B. P.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay