Aktualno Aktualno

Formirani odbori Vijeća

Kadrovska rješenja i razmatranje preporuka Međuvladinog mješovitog odbora (MMO) za zaštitu prava manjina između Srbije i Hrvatske bile su središnje teme 6. redovite sjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća koja je održana u utorak, 29. siječnja, u Subotici.

Nakon ranijeg imenovanja novih dopredsjednika i članova Izvršnog odbora, na ovotjednoj sjednici imenovani su i novi članovi četiri Odbora HNV-a. Za članove Odbora za obrazovanje izabrani su Margareta Uršal (predsjednica), Marina Ivanković Radaković, vlč. Andrija Anišić, Slavko Benčik, Slaven Dulić, Sonja Periškić Pejak i Dario Španović. Sastav novog Odbora za informiranje čine: Boris Udovčić (predsjednik), Jelena Tumbas, vlč. Vinko Cvijin, Svetislav Milanković, Goran Kaurić, Tomislav Žigmanov i Ivan Ušumović, u novi Odbor za kulturu imenovani su: Darko Sarić Lukendić (predsjednik), Katarina Čeliković, Vojislav Temunović, Anita Đipanov-Marjanović, Darko Polić, Denis Lipozenčić i Irena Obradović, a u novi Odbor za službenu uporabu jezika i pisma: Zlatko Načev (predsjednik), Mato Groznica, Zlata Vasiljević, Snežana Periškić, Petar Balažević, Ivica Dulić i Vlatko Vidaković. Ova kadrovska rješenja koncipirana su u suradnji s elektorima i drugim pripadnicima hrvatske zajednice, a vodilo se također računa i o teritorijalnoj zastupljenosti, rodnoj strukturi i stručnosti predloženih osoba.

Plan ZKVH-a za ovu godinu

Vijećnici su dali pozitivna mišljenja na program rada i financijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2019. godinu. Prema riječima ravnatelja ZKVH-a Tomislava Žigmanova ta ustanova će nastaviti svoj rad sukladno svojoj temeljnoj misiji, a to je očuvanje, promoviranje i razvitak kulture Hrvata u Vojvodini. Za rad ZKVH-a u ovoj godini financijskim planom predviđeno je 14,5 milijuna dinara – 10 milijuna od Pokrajinske Vlade i 4,5 milijuna ostvarenih putem natječaja te iz vlastitih prihoda. Oko dvije trećine tih sredstava (9,5 milijuna) bit će utrošeno na programske aktivnosti ZKVH-a kao što su znanstveno-istraživački program, prezentacija kulture, arhivsko-bibliografski i program digitalizacije, progam suradnje...

Baštovanović u MMO-u

Većinom glasova na sjednici je usvojen prijedlog da novi član iz redova hrvatske nacionalne manjine u Međuvladinom mješovitom odboru Srbije i Hrvatske za nacionalne manjine bude Darko Baštovanović, master politolog iz Beočina koji je na ovo mjesto izabran namjesto bivšeg predsjednika HNV-a dr. sc. Slavena Bačića. Ostala dva predstavnika hrvatske nacionalne manjine u MMO-u su i dalje Tomislav Žigmanov i Jasna Vojnić.

Protiv ovog imenovanja bio je vijećnik Krunoslav Đaković koji smatra kako je Baštovanović premlad i nedovoljno iskusan za rad u ovako važnom međudržavnom tijelu. Baštovanoviću je zamjerio i to što navodno nema kontakata s hrvatskom zajednicom u Srijemu kao i to što nije član nijedne od udruga. Kao protukandidata Đaković je predložio sebe, navodeći kako je već 20 godina aktivan u životu hrvatske zajednice, posebice u Srijemu, te da je član Vladinog Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske.

Vijećnik Željko Pakledinac je naveo kako je prije predlaganja ove odluke, zbog njezine važnosti, Izvršni odbor trebao konzultirati vijećnike.

Imenovanje Baštovanovića u MMO podržao je vijećnik Darko Sarić Lukendić uz obrazloženje da predloženi kandidat poznaje zakonsku regulativu i praksu po pitanju manjinskih prava kao i da je u pitanju osoba spremna u raspravama zagovarati interese Hrvata u Srbiji. Vijećnik Goran Kaurić je naveo kako je Baštovanović dobar izbor budući da je kroz iskustvo rada u nevladinom sektoru te kasnije u HNV-u, dobro upoznao funkcioniranje rada državnih tijela.

Prioriteti za MMO

Vijećnici su razmatrali preporuke s posljednje održane, 7. sjednice međuvladinog Mješovitog odbora za manjine. Cilj ove točke dnevnog reda bilo je da se utvrde prioriteti glede poboljšanja položaja Hrvata u Srbiji koji bi trebali biti iznijeti na idućoj, uskoro očekivanoj sjednici MMO-a. Kao ključne probleme vijećnici su na sjednici naveli: neprovođenje preporuka o garantiranoj zastupljenosti pripadnika hrvatske zajednice u upravnim i zastupničkim tijelima na svim razinama vlasti (za ovu preporuku trebalo bi odrediti okvirni rok realizacije) kao i o zapošljavanju u tijelima državne uprave, pravosuđu i unutarnjim poslovima; zatim potrebu da se sustavnije riješi financiranje udruga kao i da se trajno rješi pitanje njihovih prostorija za rad (tu je spomenut i povrat Hrvatskog doma u Srijemskoj Mitrovici tamošnjem HKC-u); potrebu monitoringa ankete roditelja glede izbornog predmeta Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture; suzbijanje i sankcioniranje govora mržnje spram Hrvata u srbijanskom javnom prostoru te reuspostavu malograničnog prijelaza Bač – Vukovar.

Također, na sjednici je dano pozitivno mišljenje o prijedlogu plana upisa učenika u prvi razred u odjel na hrvatskom nastavnom jeziku za obrazovni profil tehničar tiska/tehničar grafičke dorade u Politehničkoj školi u Subotici u školskoj 2019./20. godini.

Sjednici je prisustvovalo 27-ero od 29-ero vijećnika.

D. B. P.


ANTRFILE

Izmjena naziva

Donijeta je i odluka o izmjeni naziva HNV-a koji se uz tradicionalni naziv dopunjuje teritorijalnom odrednicom i glasi Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji. Izmjena naziva uslijedila je na preporuku mjerodavnog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a sukladno odredbama novog Zakona o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina. U kontekstu izmjene naziva, usvojene su i izmjene novog Statuta HNV-a.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay