Aktualno Aktualno

Ka minimalnim standardima za manjine

Pitanja unaprjeđenja prava nacionalnih manjina dospjelo je i na političku agendu europskih institucija. Naime, Europski parlament je na sjednici održanoj 13. studenoga usvojio dokument kojim se zahtijeva početak izrade minimalnih standarda za zaštitu nacionalnih manjina. Dokument koji je usvojen na sjednici i koji je dobio potporu većine zastupnika, donijet je u formi rezolucije, odnosno dokumenta bez zakonske obveze.

Ipak, veoma je važno da se jedno dugo zatomljeno pitanje našlo u jednoj od tri ključne institucije Europske unije. Glavni cilj dokumenta jest da se započne proces izrade minimalnih standarda koji bi važili u državama članicama EU, putem kojih bi se mnogo lakše čuvale etnokulturološke osobenosti manjinskih skupina, ali i lakše odgovaralo na diskriminaciju i društvenu marginaliziranost manjina. Tvorci dokumenta posebno su obratili pozornost i na prethodne instrumente i dokumente koji su donošeni od strane međunarodnih institucija, najprije od strane OUN-a, Vijeća Europe i OESS-a. Činjenica je to da trenutačno u Europi ne postoje minimalni standardi zaštite nacionalnih manjina, već samo okvirna rješenja. Dva ključna dokumenta kao što su Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima i Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, jesu samo postavili okvire, međutim uređenje položaja nacionalnih manjina i manjinske politike ostaju isključivo unutarnje pitanje država članica Vijeća Europe. I sami mehanizmi monitoringa provedbe ovih dokumenata ostaju veoma upitni.

Rezolucija je usvojena s 489 glasova, dok je 112 bilo protiv usvajanja a 73 su bila suzdržana. Hrvatski zastupnici u EP-u pružili su snažnu potporu dokumentu, jer je od 11 zastupnika, samo Davor Škrlec bio protiv. Parlamentarci su istodobno pozdravili i građansku inicijativu MinoritySafepack koja je pokrenuta od strane Federalne unije europskih nacionalnosti (FUEN) i koja već predviđa određene mjere koje bi trebalo unijeti kao izmjene u osnivačke ugovore putem kojih bi se već mogli osigurati minimalni standardi, ali čemu se za sada protivi Europska komisija kao ključni čuvar ugovora.

D. B.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay