Kolumne Kolumne

Izbori bez oporbe

U nedjelju su izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina. Pripadnici 18 nacionalnih manjina koji će članove vijeća birati na neposrednim izborima pozvani su da u nedjelju iziđu na birališta i daju svoj glas nekoj od 58 izbornih lista. Republička izborna komisija utvrdila je zbirne izborne liste kandidata za članove nacionalnomanjinskih vijeća i to: za albansku manjinu šest lista, aškalijsku tri, bošnjačku četiri, bugarsku dvije, bunjevačku dvije, češku tri, egipatsku tri, grčku jednu, mađarsku dvije, njemačku tri, poljsku jednu, romsku pet, rumunjsku četiri, rusinsku sedam, slovačku četiri, slovenačku jednu, ukrajinsku pet i vlašku nacionalnu manjinu dvije liste.

Hrvati, Crnogorci, Makedonci i Rusi neće ovoga puta izlaziti na birališta, izbori su za ove manjine elektorski zbog nedovoljnog broja upisanih birača u poseban birački popis. Praktično, pripadnici ovih manjina su već glasovali tako što su dali svoj glas (potpis potpore) elektoru kojem su željeli, te će oni u nedjelju i u njihovo ime birati članove novog nacionalnog vijeća.

Neizvjesnosti tko će činiti novi saziv HNV-a ovoga puta, čini se nema, jer je velika većina birača hrvatske nacionalne manjine koji su se uključili u ove izbore (95%) dala svoj glas elektorima koji podržavaju platformu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Drugim riječima, od 82 elektora 78 (podržanih od strane 4.979 birača) podržava listu HRvati ZAjedno. Na izborima sudjeluje i troje elektora članova Hrvatskog građanskog saveza i jedan elektor Hrvatske nezavisne liste.

Veliki i zahtjevan posao prikupljanja potpisa sada je iza elektora, preostaje da u nedjelju na elektorskoj skupštini u Beogradu, elektori izaberu članove nacionalnog vijeća. Listu kandidata za članove nacionalnog vijeća može predložiti jedna četvrtina prisutnih elektora, a redoslijed kandidata određuje predlagač liste. Elektori glasuju tajno, na unaprijed pripremljenim listićima, na koje upisuju ime nositelja, odnosno broj liste. Mandati koji pripadaju listi dodjeljuju se kandidatima s liste prema njihovom redoslijedu na listi, počev od prvog kandidata. O tome tko će biti prvi na listi (nositelj liste) znat će se tek u nedjelju kada se liste (ako ih bude više) predaju. Kako sada stvari stoje, sudeći prema broju elektora, najvjerojatnije je da će, kako je rekao i napisao naš kolega, ovo biti, barem za novinare, jedni od najneuzbudljivijih izbora. Jedinstvena lista, jedinstveni elektori i mali broj elektora na »drugoj strani« da bi mogli ući u izbornu utrku s ikakvim izgledima za uspjeh. Po svemu sudeći, izbori za nacionalno vijeće hrvatske nacionalne manjine već su završeni. Ostaje da se formalno proglasi tko će u sljedećih četiri godine predstavljati hrvatsku nacionalnu manjinu u području obrazovanja, kulture, informiranja na jeziku nacionalne manjine i službene uporabe jezika i pisma te sudjelovati u procesu odlučivanja o pitanjima iz ovih područja.

Ili kako je to rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozivajući pripadnike nacionalnih manjina da izađu na ove izbore, koji će preko ovih vijeća »kreirati svoju politiku i voditi svoju politiku«.

J. D.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay