Kultura Kultura

Situacije mogućeg, drugačijeg poretka

Vizualni umjetnik iz Subotice Spartak Dulić sudjelovao je protekloga vikenda na Festivalu suvremene umjetnosti Dunavski dijalozi u Novom Sadu, u okviru novoutemeljenog programa PerformaNS. Dulić je na Petrovaradinskoj tvrđavi izveo performans naslovljen AAACS-9-1010 koji je nastavak njegova umjetničkog istraživanja započetog 2000. godine u kojem je dosad realizirao radove u različitim medijima – instalacija, minijature, slike velikog formata...

Fokus na tenziji

O radu Spartaka Dulića AAACS-9-1010 koji je izveden na PerformaNS-u, teoretičar umjetnosti Andrej Mirčev je zapisao:

»Istražujući u svojim performansima intenzivna stanja subjekta i njegovu fragilnu figuraciju, Spartak Dulić iskoračuje iz polja primarno slikarskog prostora te svoje likovno-konceptualne opsesije razvija u proširenom mediju akcije. U slučaju najnovijeg rada, semantičko-materijalna konstelacija koja se ponavlja je tijelo gurnuto u metalni zapetljaj krivolinijskog kretanja lanaca. Kao u vektorsko pravolinijskim instalacijama nastalim na prijelazu milenija, kada je stvarao psihijatrijsko paranoične prostore u promjenama neurokinetika kod posjetitelja (koji su se mogli suočiti sa svojim repertoarom nelagoda) i ovdje je fokus na tenziji. Locirajući semantički horizont u točki trenja između živog i neživog, društvenog i pojedinca, jedan od potencijalnih interpretacijskih pulsirajućih točaka što ga performans eksponira je nemogući događaj slobode; sapetost svijeta u dehumanizirane i dresirane strukture čija je temeljna senzacija kolaps i stanja potpunog gubitka čovjeka, odnosno trenutak u kojem je došlo do 'akutnog raspadanja' društva i njegovih formacija. Inscenirajući naznačenu situaciju, Spartak će performansom vidljivim učiniti antinomiju modernog ljudskog subjekta rastrzanog između obećanja slobode i njezinog permanentnog ograničavanja. S druge strane, u strategijom samoizloženog tijela formiraju se situacije mogućeg, drugačijeg poretka koji afirmira Razliku u odnosu na degradaciju i sveopći raspad struktura. Trajektorija prema emancipaciji kretanje je oslobođeno utega i odlazak«.

Inače, u sklopu programa PerformaNS nastupili su i umjetnici iz Hrvatske Kata Mijatović i Zoran Pavelić.

Upotreba čovjeka

Festival Dunavski dijalozi traje do 15. rujna, a na njemu sudjeluju umjetnici iz podunavskih zemalja: iz Njemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Rumunjske, Bugarske, Ukrajine i Moldavije. Tema festivala je Upotreba čovjeka, a »pozajmljena« je iz naziva poznatog romana novosadskog književnika Aleksandra Tišme.

Festival je otvoren izložbom u Kulturnom centru Novog Sada na kojoj su izloženi radovi troje vizualnih umjetnika iz Hrvatske: Gilda Bavčevića, Martine Grlić i Vedrana Perkova. Izložba je realizirana u suradnji sa zagrebačkom galerijom Kranjčar a kustos izložbe je povjesničar umjetnosti Mladen Lučić.

»Uvijek je jači tlačio slabijeg, umjetnici su uvijek bili i jesu jedni od najjačih induvidualaca i zbog toga sam pozvao troje mlađih umjetnika da svoj stav prema takvom odnosu iskažu na medijima kao što su slike, kompjutorska grafika i video performans. Jedan od video performansa upravo govori o tome da ako želimo cijeniti sebe moramo cijeniti i poštovati prirodu i njena pravila, jer su ta pravila uopće i ljudska«, rekao je Lučić.

Dunavski dijalozi se održavaju šesti puta u organizaciji novosadske galerije Bel Art, a među ostalim podržani su i od Fondacije Novi Sad 2021.

D. B. P.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay