Aktualno Aktualno

Predizborno udaljavanje

Najžustriju raspravu među vijećnicima Hrvatskog nacionalnog vijeća na 73. redovitoj sjednici (održanoj u četvrtak, 12. travnja) izazvala je točka dnevnoga reda koja se ticala prijedloga HNV-a za izmjene teksta Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina, jer je između ostaloga bilo riječi i o predstojećim izborima nacionalnih vijeća. 

Predsjednik HNV-a Slaven Bačić predstavio je deset prijedloga izdvojenih kao najznačajnije među više od četrdeset, koliko ih HNV ima, na tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina. Kao jedna od najrigidnijih predstavljena je odredba koja ograničava pravo na sudjelovanje u radu vijeća politički angažiranim osobama. Prema riječima Bačića navedena odredba se može eventualno ublažiti ukoliko se to ne bi odnosilo na stranke nacionalnih manjina jer njihov zakonski i cilj jeste zaštita i unapređenje položaja nacionalnih manjina. I kroz preostalih devet prijedloga HNV je pokušao ublažiti činjenicu da će nacionalna vijeća od novoga zakona imati više štete nego koristi, što se ogleda u predviđenim kaznenim odredbama za vijeća, smanjivanju ovlasti vijeća i zadiranja u njegovu autonomiju.

Bačić je rekao i da je nekoliko prijedloga HNV-a za izmjenu navedenoga teksta usvojeno tijekom okruglih stolova.

Primjedbe i pojašnjenja

Vijećnici oporbene liste Josipa Ivanković i Tomislav Stantić prigovorili su djelatnicima HNV-a, da nisu organizirali niti jednu javnu raspravu na ovu temu, a istakli su da sadržaj Nacrta spomenutoga zakona nije toliko problematičan, naročito ne odredba koja govori o depolitizaciji nacionalnih vijeća. Kao prijeko potrebne promjene na kojima treba inzistirati ovom prigodom za Stantića su decentralizacija nacionalnih vijeća, odnosno da u onim lokalnim samoupravama gdje postoji značajan broj pripadnika neke nacionalne manjine postoji i lokalno nacionalno vijeće, te omogućavanje i hrvatskoj zajednici direktnih izbora, a ne preko posebnog biračkog popisa.

Predsjednik Izvršnog odbora HNV-a Darko Sarić Lukendić rekao je kako HNV ne treba organizirati javne rasprave za dokumente čiji nije tvorac te da je to obveza onoga tijela koje ga je izradilo. Također je ukazao da je bilo nekoliko organiziranih javnih rasprava o Nacrtu, među kojima i u Subotici. S tim u vezi Bačić je naveo kako je do sada HNV organizirao javne rasprave, ali za akte koje je samo donijelo, kao što je bio slučaj 2016. godine sa Strategijom obrazovanja.

Izazvani jednim od prijedloga HNV-a za izmjene teksta Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina, a koji predlaže da se briše stavak o elektorskoj skupštini jer je njime propisan određeni minimum sudionika kako bi se mogla održati, povela se diskusija i o predstojećim izborima za nacionalna vijeća.

Kao otežavajuću okolnost predstojećih izbora Sarić Lukendić naveo je ovjeru svakog potpisa kod javnog bilježnika, a Stantić je rekao i da dobro organizirane političke partije lako mogu pobijediti. Rješenje tog problema Ivan Karačić vidi u jedinstvu vijećnika HNV-a, odnosno u formiranju jedne liste. Na koncu, svih deset prijedloga je velikom većinom glasova usvojeno.

Novci za 11 udruga

Oporbena strana HNV-a imala je brojne primjedbe i na prijedlog odluke o davanju prijedloga za raspodjelu sredstava u svezi podnijetih prijava na natječaj Ministarstva kulture i informiranja za financiranje i sufinanciranje projekata iz područja suvremenog stvarateljstva u Republici Srbiji u 2018. godini.

Kako je rekao član Izvršnog odbora zadužen za kulturu HNV-a Zlatko Načev, i ove godine sredstva natječaja iznose milijun i trista tisuća dinara, a prijedlog ovoga tijela je da ona budu jednako podijeljena među 11 udruga, od 22 koliko ih je apliciralo. Načev je naglasio da su podržane one hrvatske udruge, odnosno institucije, koje organiziraju neke tradicionalne i od većeg značaja za zajednicu manifestacije te da se vodilo računa i o teritorijalnoj zastupljenosti prijavljenih.

Ivanković je rekla kako UBH Dužijanca organizira manifestaciju od najvećeg značaja za Hrvate u Srbiji te da joj je trebalo biti predloženo više sredstava od ostalih, dok je Stantić imao primjedbu zašto HKPUD-u Stanislav Preprek iz Novog Sada ništa od sredstava nije predloženo za projekt predstavljanja nakladničke djelatnosti u Zagrebu, što ga je, prema Stantićevim riječima, svrstalo u neomiljene udruge HNV-a.

Izazvan ovom raspravom, Bačić je rekao kako HNV ne razvrstava udruge u dvije skupine u zavisnosti koja je podržala koju listu na izborima. To je potkrijepio činjenicom da je HNV među 11 udruga koje je navelo za dobivanje novaca preko ovoga natječaja predložilo i udruge koje su podržale i jednu i drugu listu na izborima.

Usvojen je i prijedlog odluke o davanju suglasnosti na revidirani Plan rada i poslovanja Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ za 2018. godinu. Ravnatelj ustanove Ivan Ušumović rekao je kako je Pokrajina osigurala za ovu godinu 5 posto više sredstava, koja će se iskoristiti za pojačavanje mreže dopisnika iz Srijema i investicijsko ulaganje, odnosno trajno rješavanje pitanja vlastitog prostora Hrvatske riječi.

Vijećnici su većinom glasova usvojili i prijedlog odluke o davanju prijedloga za raspodjelu sredstava u svezi dostavljenih projekata po natječaju Pokrajinskog tajništva za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama za sufinanciranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz područja javnog informiranja u 2018. godini i prijedlog odluke o prijedlogu za raspodjelu sredstava u svezi projekata podnesenih na natječaj za sufinanciranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz područja javnog informiranja u 2018. godini u Gradu Subotici. Na sjednici je usvojen i prijedlog odluke o davanju prijedloga za raspodjelu sredstava po raspisanom javnom natječaju Grada Subotice u području kulture za 2018. godinu, prijedlog odluke o davanju mišljenja o prijedlogu za članove Školskog odbora Osnovne škole Ivo Lola Ribar u Plavnoj i Osnovne škole Aleksa Šantić u Vajskoj.

J. D. B.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay