Aktualno Aktualno

Mediji i udruge u žiži

Na sjednici HNV-a usvojeno izvješće o radu i poslovanju NIU Hrvatska riječ za 2017. i prijedlozi Odluka za raspodjelu sredstava udrugama

»Prihod od prodaje tjednika Hrvatska riječ u 2017. godini približno je jednak onom u 2016. Smanjili smo cijenu pretplate na tjednik, sada jednogodišnja pretplata iznosi 2.000 dinara, a na raznim promocijama snižavali smo cijenu knjiga koje su objavljene u nakladi naše ustanove. Prihodi za rad ustanove od Pokrajinske vlade, Ministarstva kulture i informiranja Republike Srbije, te od Veleposlanstva Republike Hrvatske putem natječaja bili su isti, kao i 2016. godine. Reklame za razne manifestacije koje nismo naplatili našim hrvatskim udrugama iznose oko 400.000 dinara. Naš primarni cilj nije profit od oglašavanja. Hrvatska riječ ispunjava javni interes u oblasti informiranja hrvatske zajednice«, rekao je ravnatelj Novinsko-izdavačke ustanove Ivan Ušumović na sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća, održanoj u Subotici 26. ožujka, na kojoj je jednoglasno usvojena odluka o davanju suglasnosti na izvješće o radu i poslovanju NIU Hrvatska riječ za 2017. godinu.

U raspravi o ovom izvješću vijećnici Tomislav Stantić, Petar Kuntić, Mata Matarić i vijećnica Josipa Ivanković ocijenili su rad ustanove u 2017. godini kao uspješan, istaknuli kvalitetu lista, ali i potrebu iznalaženja mehanizama za povećanje prodaje.

Udruge u Somboru

Na sjednici je potom usvojeno izvješće neovisnog revizora o nalazu činjeničnog stanja u svezi proračunskih sredstava koja su doznačena HNV-u kao dotacije od Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije u 2017. godini, a uslijedila je rasprava o prijedlogu odluke o davanju prijedloga za raspodjelu sredstava za projekte podnesene na javni poziv za dodjelu sredstava za finaciranje ili sufinanciranje programa i projekata udruga koje njeguju identitet nacionalnih manjina na teritoriju Grada Sombora za 2018. godinu.

»Gradska uprava Sombora, Odjel za društvene djelatnosti, uputio je dopis HNV-u s molbom da Vijeće dostavi mišljenje na projekt Miroljub, list HKUD Vladimir Nazor i projekt Riječ i slika, koji je podnijela Udruga građana Urbani Šokci iz Sombora. Traži se mišljenje HNV-a, ali prema Zakonu o nacionalnim vijećima, naše Vijeće će dati prijedlog Odluke za rapodjelu sredstava, a ne mišljenje«, rekao je predsjednik HNV-a Slaven Bačić, nakon čega su vijećnici usvojili prijedlog Odluke da se za list Miroljub raspodijeli 200.000 dinara, a za projekt UG Urbani Šokci 100.000 dinara.

Udruge u Novom Sadu

Na javni natječaj Grada Novog Sada za financiranje i sufinanciranje projekata u kulturi iz područja suvremenog stvaralaštva u ovoj godini aplicirali su s četiri projekta HKUPD-a Stanislav Preprek s traženim iznosom od 911.000 dinara i HKPD Jelačić s traženim iznosom od 969.000 dinara, a vijećnici su usvojili odluku o prijedlogu za raspodjelu sredstava za te projekte za HKUPD Stanislav Preprek u iznosu od 200.000 dinara i za HKPD Jelačić u iznosu od 810.000 dinara, koju će proslijediti Gradskoj upravi za kulturu Grada Novog Sada. Tijekom rasprave vijećnik Tomislav Stantić je postavio pitanje zbog čega postoje razlike u traženim iznosima i prijedlozima iznosa za dodjelu sredstava za ove dvije udruge, dok je vijećnica Josipa Ivanković upitala koji su bili kriteriji za ovakav prijedlog odluke.

Slaven Bačić je objasnio vijećnicima da je obavljena procedura, prijedlog takve odluke je donijet nakon sjednica Odbora HNV-a za kulturu i Izvršnog odbora HNV-a, gdje se raspravljalo o aplikacijama te dvije udruge, dok je na vijećnicima da odluku prihvate ili ne. Rekao je kako pretpostavlja da je kvaliteta projekata, broj članstva i broj tradicionalnih manifestacija bio kriterij pri odlučivanju, te da i osobno misli kako su projekti Jelačića kvlitetniji i da ih ima više. Vijećnici su usvojili ovakvu odluku.

Glas Hrvata

Na dnevnom redu sjednice je bilo i usvajanje odluke o prijedlogu za dodjelu sredstava po prijavama podnijetim na natječaj Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za dotacije orgnizacijama etničkih zajednica u APV u 2018. godini.

»Apliciralo je 26 udruga, traženo je 17 i pol milijuna dinara, a mi našu odluku moramo ograničiti na 3 milijuna dinara. Prijedlog za dodjelu sredstava donijet je nakon sjednica Odbora HNV-a za kulturu i Izvršnog odbor«, rekao je slaven Bačić.

Vijećnici su jednoglasno usvojili ovu odluku, a usvojena je također i odluka o davanju prijedloga za raspodjelu sredstava uz svezi dostavljenog projekta na natječaj za sufinanciranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja u području javnog informiranja sredstvima iz proračuna Grada Sombora u ovoj godini, kojom se predlaže dodjela sredstava HKD-u Vladimir Nazor iz Stanišića za projekt Tjedna jednosatna informativna radijska emisija Glas Hrvata u traženom iznosu od 250.000 dinara. 

Na koncu sjednice vijećnici su donijeli i odluku o davanju pozitivnog mišljenja za kandidata, profesora Vladana Davidovića u postupku izbora ravnatelja OŠ Pionir u Starom Žedniku.

Z. S.

 

 

 

 

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay