Aktualno Aktualno

Buduća uloga manjina u EU

Međunarodna konferencija u Škofji Loki

Predstavnici HKPD-a Matija Gubec i Hrvatskog nacionalnog vijeća su predstavili hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji.

Na trodnevnoj Međunarodnoj konferenciji Manjinske organizacije u razmišljanju i oblikovanju budućnosti EU, održanoj proteklog vikenda (od 16. do 18. ožujka) u Sloveniji predstavnici HKPD-a Matija Gubec i Hrvatskog nacionalnog vijeća su predstavili hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji.

Program Konferencije je započeo predstavljanjem partnerskih organizacija projekta, njihovih lokalnih zajednica te država. Partneri su se predstavili kroz prezentaciju iskustava i prakse na području integracija manjina u društveni, kulturni i politički život: u Sloveniji, u Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj, Mađarskoj i Latviji.

U posebnoj radionici Europe café sudionici su raspravljali o ulozi manjinskih organizacija u lokalnoj zajednici, potom o temama kako ohrabriti manjinske organizacije kod integracije u lokalnu zajednicu, njihova uloga kod integracije manjinskih pripadnika u novu sredinu te uspostavi zadovoljavajuće, funkcionalne komunikacije između lokalnih sudionika i pripadnika manjina, te bitnost manjinske kulture za budućnost EU.

Predsjednik HKPD-a Matija Gubec Ladislav  Suknović nam je dao izjavu u povodu ovog  međunarodnog predstvlajnja: 

»U panel diskusiji smo se posebno dotakli tema o budućoj ulozi manjina u EU, uspješnoj integraciji manjina u kulturni i društveni život te konkretnim prijedlozima kako manjinske organizacije mogu pripomoći u smanjivanju diskriminacije i predrasuda. Sudionici ove diskusije su bili članovi slovenskog parlamenta, predstavnici Službe za kulturne raznolikosti i ljudska prava – Ministarstvo kulture Republike Slovenije, predstavnici Općine Škofja Loka, predstavnici Javnog sklada Republike Slovenije za kulturne djelatnosti, predstavnici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Predstavnici hrvatskoga Veleposlanstva u Sloveniji, predstavnici prijavitelja i partnerskih organizacija, predstavnici manjinskih udruga u Sloveniji. U kulturnom dijelu programa smo se predstavili autohtonim ručnim radovima, suvenirima od slame a drugi sudionici nastupom folklornih grupa. Zaključna faza Koferencije je rezultirala potpisivanjem zajedničke inicijative o naporu partnerskih organizacija kod aktivne integracije manjina u lokalne zajednice, s uvažavanjem i priznavanjem njihovih potreba, znanja i sposobnosti. Cilj ove zajedničke inicijative je izraditi platformu za uspješnu integraciju manjina u novu okolinu, oblikovanje kanala komuniciranja između lokalne zajednice i manjinskih zajednica te određivanju aktivnosti i mehanizama za aktivnu integraciju manjina u društvenu, socijalnu, kulturnu i političku okolinu.«

Konferenciju je organiziralo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Komušina Škofja Loka u suradnji s Općinom Škofja Loka te partnerima u projektu, Općina Dupnitsa (Bugarska), Općina Riebini (Latvija), Općina Szödliget (Mađarska), Društvo bosanskih Hrvata Prsten (Hrvatska),  Slovenski dom – Kulturno i prosvjetno društvo Bazovica (Rijeka, Hrvatska) i Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec (Tavankut, Srbija). Projekt je sufinanciran od Europske komisije – Program Europa za građane.

I. D.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay