Aktualno Aktualno

Manjine obogaćuju Europu!

Minority Safepack Initiative – milijun potpisa za raznolikost u Europi

Shvaćajući da postojeći standardi svakako imaju određene nedostatke, Europska građanska inicijativa, koja je svojstveni mehanizam EU za unaprjeđenje direktne demokracije je pokrenula inicijativu koja je potporu dobila i od Federalne unije europskih nacionalnosti

 

Iako se može učiniti da se pravima pripadnika nacionalnih manjina ne poklanja dovoljno pozornosti u Srbiji, na europskoj razini u okvirima Europske unije situacija je daleko drugačija. Moramo prije svega podsjetiti da su upravo prvi obvezujući standardi u pogledu zaštite nacionalnih manjina kreirani kroz djelovanje najrelevantnijih europskih institucija kao što je recimo Vijeće Europe, koje je još 90-ih godina prošloga stoljeća poduzelo čitav niz aktivnosti kako bi se donijeli Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima i Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina putem kojih se nastojalo obvezati buduće države članice na zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina, te na koncu i uspostaviti odgovarajuće mehanizme za praćenje njihove provedbe.

 

Različiti standardi i problemi

 

No, istodobno moramo ukazati i da su upravo ovi dokumenti minimum koji moraju ispuniti države koje nastoje graditi budućnost u europskim okvirima. Postojeći dokumenti i standardi ostavili su pravo svakoj državi da sama određuje načine na koji će štititi pripadnike nacionalnih manjina. što je dodatno usložnilo situaciju na europskom kontinentu gdje prema dostupnim podatcima preko 50 milijuna ljudi pripada nacionalnim manjinama, gdje je u službenoj uporabi 28 jezika a još i više se svakodnevno koristi. Često se stiče dojam da je sama EU s donošenjem navedenih dokumenata i standarda ispunila svoju misiju, ali upravo zbog različitih modela zaštite nacionalnih manjina u svakoj državi posebice nastaju različiti problemi, odnosno ono što se u jednoj državi čini kao najviši standard zaštite manjina, ne mora važiti u nekoj drugoj, što ne samo da stvara izvorište problema u jednoj državi nego nerijetko može postati i međudržavna problematika.

Shvaćajući da postojeći standardi svakako imaju određene nedostatke, Europska građanska inicijativa, koja je svojstveni mehanizam EU za unaprjeđenje direktne demokracije je pokrenula inicijativu Minority Safepack – milijun potpisa za raznolikost u Europi, koja je potporu dobila i od Federalne unije europskih nacionalnosti, jedne od najvažnijih nevladinih nadnacionalnih udruga koja se isključivo bavi zaštitom etnokulturoloških manjinskih skupina. Nećemo pogriješiti ako kažemo da je navedena inicijativa jedan od najznačajnijih procesa koji traje kada je u pitanju unaprjeđenje položaja pripadnika nacionalnih manjina, te dodatno učvršivanje postojećih etnokulturoloških različitosti na europskom kontinentu.

 

Paket mjera za manjine

 

Minority Safepack zapravo predstavlja paket mjera kojim se nastoje unijeti izmjene u postojeće osnivačke ugovore koji bi dodatno unaprijedili prava pripadnika nacionalnih manjina. Sam paket je podijeljen u sedam točaka. U prvom dijelu se daje dosadašnji pregled zaštite nacionalnih manjina u europskim okvirima. Drugi dio odnosi se na jezik, obrazovanje i kulturu pripadnika nacionalnih manjina. Treći dio je veoma zanimljiv jer se odnosi na regionalne politike i ulogu manjina u istima te referira i na socioekonomski položaj pripadnika manjina. Četvrti dio se odnosi na participaciju nacionalnih manjina u tjelima EU. Peti dio referira na jednakost pripadnika nacionalnih manjina i unaprjeđenje antidiskriminacijskih mjera. Šesti dio je svakako novina, jer se odnosi na audiovizualne sadržaje i njihovu dostupnost pripadnicima manjina. Sedmi dio referira na konkretnu potporu manjinskim zajednicama. Na izradi navedenih mjera sudjelovali su najeminentniji eksperti iz oblasti manjinskih prava i aktivisti te sami političari iz manjinskih zajednica diljem Europe.

Iako je Europska komisija prvo odbila 3. rujna 2013. registraciju Minority Safepacka, ona je to morala učiniti 3. travnja 2017. nakon presude Europskog suda pravde. Kako bi se mjere iz ponuđenog paketa mogle implementirati, odnosno kako bi se mogle unijeti izmjene u osnivačke ugovore, neophodno je da se u okvirima EU prikupi milijun potpisa. Do sada je prikupljeno ukupno 843.582 potpisa i nedostaje još 156.418, što svakako pokazuje zainteresiranost europske javnosti i potporu koju ova inicijativa ima od strane europskih građana.

Darko Baštovanović

 

 

DSHV član radne skupine

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini dugogodišnji je član FUEN-a. DSHV je još od 90-ih godina prošloga stoljeća aktivno sudjelovao u radu FUEN-a i nastojao dati svoj puni doprinos razvoju manjinskih politika na europskoj razini kroz djelovanje svojih aktivista. DSHV je član i posebne radne skupine FUEN-a za slavenske manjine i aktivno sudjeluje u radnoj skupini. Kako je jedna od temeljnih političkih odrednica djelovanja DSHV-a i snažna potpora procesu europskih integracija Srbije ali i onim temeljnim europskim vrednotama na kojima počima EU kao što su uvažavanje različitosti, demokracija, solidarnost itd. DSHV svakako podupire i Minority Safepack kao jedan od najznačajnijih procesa kada je u pitanju unaprjeđivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na europskoj razini.

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay